Doanh nghiệp chế xuất mua ô tô 10 chỗ ( loại 16 chỗ cải tiến thành 10 chỗ ) từ nội địa

Câu hỏi: 21379:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất chuẩn bị mua ô tô loại 10 chỗ (loại 16 chỗ cải tiến thành 10 chỗ) từ nội địa. Công ty chúng tôi xin được tư vấn về thủ tục Hải quan và các khoản thuế mà công ty chúng tôi phải nộp khi mua ô tô từ nội địa.

Ngày gửi: 05/03/2019 - Trả lời: 11/03/2019

Tên doanh nghiệp: LEO PAPER BAG MANUFACTURING CO., LTD

Địa chỉ: Thôn Trâm Kiều - Email : lehoang.osiv@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Vướng mắc của công ty đã được Tổ tư vấn trả lời tại câu hỏi có số thứ tự 21329   ngày 25/02/2019 có nội dung tương tự về việc nhập khẩu ô tô từ nội địa của DNCX, đề nghị công ty tham khảo nội dung câu trả lời trên website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn để thực hiện.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.