Doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai nhập NPL gia công

Câu hỏi: 23023:

DNCX sản xuất sản phẩm xuất khẩu là linh kiện xe ô tô như trục xoay dây an toàn, giá đỡ gương. Công ty có tham khảo Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và mục 4 Công văn số 2460/GSQL-GQ1 ngày 09 tháng 8 năm 2018 v/v vướng mắc Thông tư số 39/2018/TT-BTC có qui định như sau: "4. Doanh nghiệp chế xuất mua nguyên liệu vật tư tại thị trường Việt Nam để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài. Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC là quy định đối với trường hợp thương nhân Việt Nam (doanh nghiệp nội địa Việt Nam) nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, do đó nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nội địa Việt Nam tự sản xuất hoặc mua từ doanh nghiệp nội địa Việt Nam khác để cung ứng cho hợp đồng gia công không phải làm thủ tục hải quan (do đây là các quan hệ trong nội địa). Trường hợp DNCX mua nguyên liệu, vật tư từ nội địa thì phải thực hiện thủ tục hải quan vì quan hệ giữa nội địa và DNCX là quan hệ xuất nhập khẩu. Trừ một số trường hợp doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn làm thủ tục hoặc không làm thủ tục hoặc DNCX chấp nhận nộp đủ các loại thuế theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC." Nguyên liệu chính để sản xuất ra sản phẩm là thỏi nhôm hợp kim. Ngoài ra Công ty có nhập khẩu và mua từ nội địa các hàng hóa như thùng carton, tấm carton, carton nẹp góc, túi nylon, tấm nylon, pallet gỗ, nắp pallet gỗ, hút chống ẩm silicagel, dây đóng đai, màng bọc PE sử dụng trong công đoạn đóng gói sản phẩm xuất khẩu. Vậy công ty mua các hàng hóa này từ nội địa có VAT thì việc công ty không khai báo hải quan có vi phạm hay không? Công ty có phải báo cáo quyết toán đối với số lượng hàng hóa mua VAT này không? Trường hợp công ty nhập khẩu các hàng hóa này từ nước ngoài về thì công ty phải khai báo hải quan loại hình E11 hay A12?

Ngày gửi: 11/09/2020 - Trả lời: 15/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH OT MOTOR VINA

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Việc khai hải quan hàng hoá nhập khẩu cho gia công:

- Căn cứ khoản 50 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

50. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 74. Quy định chun­g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;

b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Do đó, trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư,…phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu của DNCX thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan (không thuộc các trường hợp lựa chọn không làm thủ tục) và thực hiện báo cáo quyết toán định kỳ theo điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC sửa đổi tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

- Việc báo cáo quyết toán căn cứ hướng quy định tại khoản 39 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và các hướng dẫn lập mẫu số Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, mẫu số Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL, Mẫu số 16/ĐMTT/GSQL và việc lập báo cáo quyết toán, báo cáo định mức chủ yếu dựa vào phiếu xuất kho, nhập kho và sổ sách kế toán của công ty.

2./ Về loại hình tờ khai:

Loại hình tờ khai trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư,…phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu của DNCX, công ty tham khảo loại hình E11.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.