Doanh nghiệp chế xuất báo cáo quyết toán

Câu hỏi: 23885:

bên CONG TY TNHH HORY VIET NAM, là DNCX, theo CV 1357 ngày 18/05/2021 thì loại hình E13- nhập hàng hóa khác vào DNCX có phải làm báo cáo tồn kho hay không ạ? Nếu có thì làm theo biểu mẫu nào

Ngày gửi: 14/09/2021 - Trả lời: 16/09/2021

Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH HORY VIET NAM

Địa chỉ: KCN LONG DUC LONG THANH DONG NAI - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Đối với hàng hóa nhập khẩu của DNCX nếu là vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ, công ty khai hải quan và báo cáo quyết toán theo công văn số: 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2019 V/v “Hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ” của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.