DNCX nhận làm gia công cho DNCX khác

Câu hỏi: 23049:

Công ty là DNCX, trên giấy chứng nhận đầu tư thể hiện ngành nghề là sản xuất, lắp ráp linh kiện. Hiện nay, muốn mở rộng thêm ngành nghề, nhận thêm hợp đồng gia công từ các DN khác. Vậy cty phải làm những thủ tục gì để có thể thực hiện được hợp đồng gia công nói trên.

Ngày gửi: 21/09/2020 - Trả lời: 24/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam

Địa chỉ: Lot G1- No G1,Trang Due Industrial Park-Le Loi Commue- An Duong District-Hai Phong City-Vietnam - Email : kimanh.pham@hsnw.co.kr

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do chưa có đủ thông tin về ngành nghề, mục tiêu kinh doanh được quy định và nhóm hàng hoá cụ thể theo HS được cấp tại Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên chưa thể trả lời rõ ràng và cụ thể cho công ty. Do đó, công ty cần tham khảo khoản 2 điều 26 cùng các điều khoản khác tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư để thực hiện.

- Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

1. Thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này; hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

…2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này phải thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Danh mục hàng hóa và lộ trình do Bộ Công Thương công bố, đồng thời thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.”

Trường hợp cần mở rộng ngành nghề kinh doanh như đã nêu, công ty liên hệ cơ quan cấp phép hay Ban Quản lý KCN sở tại để được hướng dẫn

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.