DNCX khai Hải quan theo Điều 74, thông tư 39/2018/TT-BTC

Câu hỏi: 20557:

Chúng tôi là DNCX, theo Tthông tư 39/2018/TT-BTC, tại khoản 2, điều 74 có nội dung như sau:"Hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp DNCX mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu thì phải làm thủ tục hải quan trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX (Ví dụ: than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất của DNCX).” Theo trên thì DNCX mua hàng từ nội địa với hóa đơn VAT 10% và hàng hóa không có thuế xuất khẩu, không phải hàng tiêu hao, nguyên liệu sản xuất thì không làm thủ tục Hải quan?

Ngày gửi: 11/06/2018 - Trả lời: 13/06/2018

Tên doanh nghiệp: SMC Manufacturing (Vietnam)

Địa chỉ: KCN Long Duc, Xa Long Duc, H. Long Thanh - Email : tuanhai@smcmf.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            - Căn cứ khoản 2 điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

          “ Điều 74. Nguyên tắc chung

          ...2. Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan”.

          Theo quy định trên, hàng hoá DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định, sau đó nếu DNCX đưa hàng hoá này đi trao đổi, mua bán trong nội địa thì không phải làm thủ tục hải quan.

          - Căn cứ công văn 762/GSQL-GQ2 ngày 09 tháng 06 năm 2016 của Tổng Cục Hải quan hướng dẫn:

          Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX thuộc đối tượng được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

             Do đó, khi mua những hàng hóa từ nội địa, DNCX căn cứ vào mục đích sử dụng tại doanh nghiệp  quy định tại điểm b khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTCđể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp không thuộc đối tượng tại điểm b, khoản 1 Điều 74 thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.