DNCX bán NVL

Câu hỏi: 23896:

Doanh nghiệp chúng tôi là loại hình chế xuất, nhập NVL E11-E15 . Do một vài lý do mà một số NVL nhập về không cần sử dụng đến nữa, hiện vẫn còn nguyên trạng, chúng tôi muốn xuất bán sáng một nước thứ ba (mở TK xuất) hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng bán vào nội địa (xuất hóa đơn VAT) Hiện nay công ty vẫn chưa được cấp quyền kinh doanh (quyền mua/bán). -Vậy khi công ty xuất bán NVL như 2 trường hợp trên thì làm thủ tục hải quan bình thường. hay phải xem xét đến vấn đề mã HS code hàng đó có thuộc quyền được bán không sau đó mới được bán ạ? -Hai vấn đề bán thanh lý và quyền bán có liên quan tới nhau không? -Nếu nguồn gốc NVL là nhập E15 từ Việt nam vậy khi xuất sang nước thứ 3 thì mở loại hình B13 hay B11 là đúng

Ngày gửi: 14/09/2021 - Trả lời: 21/09/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty USI VN

Địa chỉ: Hải Phòng - Email : phuongdung911@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-  Căn cứ khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính:

 “Điều 79. Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

1. DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

2. Thủ tục thanh lý

a) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;

Lưu ý: Nếu hàng hóa thanh lý của DNCX thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu vẫn áp dụng các chính sách quản lý về hàng hóa (giám định, kiểm tra chất lượng ...) và hàng hóa thanh lý của DNCX được quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

- Liên quan tới vướng mắc về việc sử dụng mã loại hình B11 và B13, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn chung về vấn đề này.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định và hướng dẫn tại công văn số 4032/TCHQ-GSQL nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.