Không làm định mức Thùng đựng hàng đã TNTX quay vòng

Câu hỏi: 23801:

Công ty chùng tôi là DN chế xuất gia công sản phẩm cho đối tác nước ngoài. Chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E11 từ nước ngoài để gia công sản phẩm và nhập thùng đựng hàng theo phương thức quay vòng loại hình G13 để đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu. Khi xuất khẩu chúng tôi mở tk cho sản phẩm theo loại hình E42 và thùng đóng gói theo loại hình G23. Vậy xin hỏi khi tính định mức cho sản phẩm chúng tôi có phải đưa lượng thùng này vào định mức sản phẩm gia công không ?

Ngày gửi: 08/07/2021 - Trả lời: 09/07/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH WOOSIN VINA

Địa chỉ: Khu công nghiệp Visip - Tỉnh Nghệ an. - Email : diep@wusuvn.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 49 Thông tư 08/2015 ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 49. Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất

“1. Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng bao gồm:

a) Container rỗng có hoặc không có móc treo;

b) Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng;

c) Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác.”

- Căn cứ khoản 35 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

 35. Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 55. Định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, hàng hóa sản xuất xuất khẩu

1. Định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu và được xác định theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Như vậy, đối với “thùng đựng hàng”, công ty đã tạm nhập với mã loại hình G13 theo phương thức quay vòng và đã dùng đóng gói sản phẩm tái xuất theo loại hình G23 thì không phải đưa lượng thùng này vào tính định mức cho sản phẩm gia công nữa vì đã theo dõi theo số lượng tạm nhập – tái xuất phương tiện quay vòng G13 – G23.

Công ty có thể tham khảo thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.