Định mức hành lý khi xuất cảnh

Câu hỏi: 15381: Tôi có người nhà đang học tập tại Pháp và bị bệnh viêm gan B nên cần thuốc để hỗ trợ điều trị. Tôi có người bạn đang chuẩn bị bay sang Pháp và nếu tôi nhờ người đó cho thuốc vào hành lý xách tay rồi mang qua nhập cảnh vào Pháp thì liệu có gặp vấn đề gì không? Khối lượng thuốc khoảng 3kg, thuốc tây, dạng viên nén, có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ đầy đủ.

Ngày gửi: 12/04/2015 - Trả lời: 14/04/2015

Tên doanh nghiệp: Trần Khánh Linh

Địa chỉ: Hồ Chí Minh - Email : tkl.csnt@gmail.com

vướng mắc của Công ty, Cục HảI quan Đồng Nai có ý kiến trao đổI như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ Quy định về định mức hành lý của ngườI xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu miễn thuế thì: 

“Không hạn chế định mức hành lý của ngườI xuất cảnh, trừ các vật phẩm nằm trong Danh mục hàng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện theo quy định của pháp luật.”

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện đề nghị cá nhân đốI chiếu tên thuốc vớI Danh mục hàng hóa tạI Phụ lục I và II ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục HảI quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn