Điều kiện để nhập khẩu mặt hàng sắt thép từ Hàn Quốc

Câu hỏi: 22952:

chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng thép chữ H, mã HS: 7216.33 từ Hàn Quốc về phân phối bán sỉ tại Việt Nam. - Trên Giấy phép đầu tư của chúng tôi có nội dung như sau: " Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối buôn bán và quyên phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu theo quy định của Pháp luật VN hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà VN là thành viên. Đối với các trường hợp phải cấp GPKD để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đén mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vôn đầu tư nước ngoài tại VN, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở công thương để thực hiện thủ tục cấp GP KD, GP lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo quy định (trừ các trường hợp không phải cấp GPKD quy định tại điều 6 Nghị định số 09/2018- NĐ-CP)" Vậy chúng tôi có được phép nhập khẩu mặt hàng như trên hay không?

Ngày gửi: 18/08/2020 - Trả lời: 24/08/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DAELIM VIỆT NAM

Địa chỉ: 45 Lý Tự Trọng - Email : vytruong17@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do chưa có đủ thông tin về ngành nghề, mục tiêu kinh doanh được quy định và nhóm hàng hoá cụ thể theo HS được cấp tại Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên chưa thể trả lời rõ ràng và cụ thể cho công ty.

Do đó, công ty cần tham khảo theo khoản 2 điều 26 theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư:

“Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư

2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư  theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.”

- Ngoài ra, căn cứ khoản 4, khoản 5, khoản 6 điều 3 và khoản 2, khoản 4 điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.

5. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.

6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.

7. Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ, được bán buôn, bán lẻ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.”

Như vậy, công ty phải thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Giấy đăng ký đầu tư. Riêng các mặt hàng thực hiện quyền phân phối phải phù hợp ngành nghề, mục tiêu kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy phép kinh doanh quy định.

Do đó, công ty cần đối chiếu HS, mặt hàng dự kiến nhập khẩu với Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép KD nếu có trước khi thực nhập khẩu.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hay Sở Công thương sở tại để được hướng dẫn cụ thể về ngành nghề được phép kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.