Đặt gia công nước ngoài ( gia công ngược)

Câu hỏi: 19294:

Công ty xuất nguyên vật liệu đi gia công ở Hàn Quốc cho mặt hàng mặt nạ mỹ phẩm. Trong trường hợp chúng tôi khi xuất khẩu nguyên phụ liệu để gia công ở Hàn Quốc có phải nộp thuế xuất khẩu và thuế VAT hay không ? Và khi nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Hàn Quốc thì khi làm thủ tục nhập khẩu có phải nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT cho sản phẩm đã đặt gia công này không ?

Ngày gửi: 08/08/2017 - Trả lời: 11/08/2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM & CN VINATOKEN

Địa chỉ: 157 Nguyễn Thị Thập, Q. 7, TP. HCM - Email : sangpn@vinatoken.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điểm a, d Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 11. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu

1. Hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:

    a) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

...d) Sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài khi nhập khẩu trở lại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm gia công nhập khẩu

          Theo quy định nêu trên, hàng hóa xuất khẩu để đặt gia công ở nước ngoài là nguyên phụ liệu theo hợp đồng và sản phẩm tái nhập khẩu trở lại sau gia công thì được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng phải chịu thuế nhập khẩu, GTGT trên phần trị giá gia công tăng thêm.

           Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.