Đăng ký đại lý Hải quan

Câu hỏi: 16330:

Kính gửi: Ban tư vấn Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải có trụ sở tại Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chưa có chứng chỉ Đại lý Hải quan do đó sắp tới chúng tôi có mong muốn đăng ký để cấp chứng chỉ này cho trụ sở chính tại HCM và chi nhánh tại HN. Xin hỏi thủ tục và hồ sơ chi tiết để đăng ký trong trường hợp này? 1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký đối với trụ sở chính? 2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký đối với chi nhánh? Khi đăng ký cho chi nhánh thì có cần bản chứng nhận đại lý của trụ sở chính không? Xin chân thành cám ơn!

Ngày gửi: 15/12/2015 - Trả lời: 17/12/2015

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ: Hà nội - Email : hien.log2810@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

1. Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gồm:

a) Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chụp;

c) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư này, cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

3. Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan có Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác nếu Chi nhánh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan thì được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan. Thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại Điều này.

4. Khi thay đổi tên, địa chỉ, đại lý làm thủ tục hải quan có công văn đề nghị kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư gửi Tổng cục Hải quan để sửa đổi trên Quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/