Dãn nhãn năng lượng khi nk về Việt Nam

Câu hỏi: 16959:

Công ty chúng tôi là DNCX sản xuất động cơ điện xuất khẩu. Khách hàng của chúng tôi ở nước ngoài mua sản phẩm động cơ điện, sau đó xuất khẩu ngược lại để bán vào thị trường Việt Nam khi có đơn đặt hàng. Theo quy định, sản phẩm động cơ điện nhập khẩu vào Việt Nam phải làm thủ tục dán nhãn năng lượng. Để thuận lợi cho việc mua bán tại Việt Nam, khách hàng của chúng tôi yêu cầu Công ty chúng tôi làm thủ tục dán nhãn năng lượng trước khi xuất khẩu ra nước ngoài, sau đó khách hàng phân phối lại thị trường Việt Nam sản phẩm đã có nhãn năng lượng, không cần phải làm thủ tục dán nhãn nữa. Xin hỏi, với yêu cầu như thế, chúng tôi có được phép thực hiện không? Sản phẩm nhập khẩu ngược lại Việt Nam đã dán sẵn nhãn năng lượng có được chấp thuận không (chúng tôi cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh sản phẩm được dán nhãn năng lượng tại Việt Nam)?

Ngày gửi: 10/05/2016 - Trả lời: 10/05/2016

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Địa chỉ: Lô 309, đường 9, KCN Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 7 Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 04/04/2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng thì:

 “Điều 7 : Công nhận kết quả thử nghiệm của các tổ chức nước ngoài

Kết quả thử nghiệm phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng ở nước ngoài chỉ được chấp nhận trong trường hợp thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

1. Tổ chức thử nghiệm có yếu tố nước ngoài phải là tổ chức độc lập được công nhận theo chuẩn mực ISO/IEC 17025 (hoặc tương đương) bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thoả ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).

2. Tổ chức thử nghiệm có yếu tố nước ngoài phải đăng ký chỉ định với Tổng cục Năng lượng theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

3. Hồ sơ đăng ký chỉ định gồm:

a) Bản sao giấy chứng nhận tư cách pháp nhân hoặc giấy tờ tương tự;

b) Giấy đăng ký chỉ định tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng theo mẫu tại Phụ lục 1;

c) Danh sách thử nghiệm viên của tổ chức thử nghiệm đăng ký chỉ định theo mẫu tại Phụ lục 2;

d) Danh mục các tài liệu, tiêu chuẩn, quy trình phục vụ thử nghiệm theo mẫu tại Phụ lục 3;

đ) Phiếu hoặc báo cáo thử nghiệm;

e) Chứng chỉ công nhận của tổ chức công nhận (nếu có);

g) Kết quả hoạt động thử nghiệm trong một năm gần nhất (nếu có).

Tài liệu trong hồ sơ phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng.

4. Các phép thử phải phù hợp với phương pháp thử quy định trong các TCVN và quy định tương ứng khác.”

 Do đó, trường hợp DNCX đã đăng ký và thực hiện dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm nhập khẩu, sau đó xuất khẩu để phân phối tại Việt Nam thì vẫn được sử dụng kết quả dán nhãn năng lượng của DNCX trước đây nếu thỏa các quy định nêu trên.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Tổng cục Năng lượng, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết thủ tục về các Tổ chức được chỉ định thử nghiệm và hồ sơ, thủ tục về dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp trên.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn