CO form e

Câu hỏi: 9388:

Trước tiên cho phép tôi được gởi lời chúc sức khỏe đến các anh chị cán bộ hải quan. Tôi được biết hiệp định thương mại tự do ASEAN - TRUNG QUỐC đã được sửa đổi vào ngày 02/11/2010 trong đó có điều khoản cho phép chập nhận CO form E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một nước thứ ba (không phải là nước thành viên). Xin các anh chị cập nhật giúp tôi Việt Nam đã chấp nhận điều khoản trên hay chưa? Nếu có thì các văn bản nào hướng dẫn cụ thể? Chân thành cảm ơn và kính chào.

Ngày gửi: 17/02/2011 - Trả lời: 21/02/2011

Tên doanh nghiệp: MOL LOGISTICS VIETNAM

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa TP. Hồ Chí Minh - Email : thao.ha@mol-logistics.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

 

- Căn cứ Điều 23 Phụ lục II về Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011, thực hiện Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa có quy định như sau: “ Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O Mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM . Số hóa đơn bên thứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O Mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định; bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu.”

 

Do đó, nếu C/O mẫu E có hóa đơn thương mại được phát hành bởi một nước thứ ba không phải là nước thành viên của Hiệp định thì C/O mẫu E đó không được chấp nhận.

 

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/