chính sách và thuế xuất thảo dược ( cây Mắc cở bột và Cây ô rô bột)đi Hoa Kỳ và Canada

Câu hỏi: 22971:

Cty có nhu cầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Canada hai loại cây : cây trinh nữ , Mimosa pudica; và Cây Ô rô Acanthus ilicifolius,. Hàng tháng xuất mỗi loại khoảng 60 kg dạng bột min. Vui lòng cho biết thủ tục để xuất khẩu và thuế/phí liên quan đến xuất khẩu hai mặt hàng trên.

Ngày gửi: 24/08/2020 - Trả lời: 27/08/2020

Tên doanh nghiệp: (CÔNG TY TNHH NutraLife Việt Nam ( NutraLife Co., Ltd. )

Địa chỉ: 2. block A Tran Hoang Na street., Ninh Kieu district - Email : ngo.hieu@nutralife.co

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Mặt hàng công ty nêu không thuộc diện cấm xuất khẩu, xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Trước khi làm thủ tục xuất khẩu Công ty nên liên hệ với đối tác nơi nhập khẩu để kiểm tra quy định nước nhập khẩu có yêu cầu điều kiện gì khác hay không để chuẩn bị hồ sơ cho phù hợp, tránh vướng mắc khi đã xuất khẩu.

- Thuế suất hàng hoá xuất khẩu được xác định theo Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại phụ lục 1 ban hành theo Nghị định 57/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Theo đó, công ty đối chiếu thực tế hàng hoá và Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục I-Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành kèm theo các Nghị định trên để xác định có chịu thuế xuất khẩu hay không

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.