Thuế XK hạt điều, bơ, bột cacao đi Canada

Câu hỏi: 23904:

Công ty chúng tôi dự dịnh xuất khẩu các sản phẩm bơ ca cao, bột ca cao, hạt điều sang Canada. Xin hỏi chính sách thuế áp dụng đối với các mặt hàng này khi chúng tôi xuất khẩu sang Canada hoặc các nước trong khu vực tự do thương mại mà Canada và Việt Nam cùng tham gia.

Ngày gửi: 18/09/2021 - Trả lời: 23/09/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty CP sản xuất thương mại và đầu tư Hương Việt

Địa chỉ: Số 22 Xã Đàn - Email : hienpham9545@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/06/2019 về “Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022”, quy định:

 Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP

- Tại khoản 4:

 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Được nhập khẩu vào lãnh thổ các nước theo quy định tại Hiệp định CPTPP, bao gồm:

a.1) Ô-xtơ-rây-lia;

a.2) Ca-na-đa;

a.3) Nhật Bản;

a.4) Liên bang Mê-hi-cô;

a.5) Niu Di-lân;

a.6) Cộng hòa Xinh-ga-po;

b) Có chứng từ vận tải (bản chụp) thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các nước được quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

c) Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam nhập khẩu vào lãnh thổ các nước được quy định tại điểm a khoản 4 Điều này (bản chụp và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh)”.

- Tại khoản 1, 2:

1. Biu thuế xut khu ưu đãi quy định ti Ph lc I ban hành kèm theo Ngh định này gm mã hàng, mô t hàng hóa, thuế sut thuế xut khu ưu đãi theo các giai đon khi xut khu sang tng nước quy định ti đim a khon 4 Điu này đối vi tng mã hàng.

2. Các mt hàng không thuc Biu thuế xut khu ưu đãi quy định ti Ph lc I ban hành kèm theo Ngh định này được áp dng mc thuế sut 0% khi xut khu sang lãnh th các nước quy định ti đim a khon 4 Điu này”.

Sản phẩm bơ ca cao, bột ca cao, hạt điều có mã hàng, mô tả hàng hóa như sau:

0801

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.

 

- Hạt điều:

- Cashew nuts:

08013100

- - Chưa bóc vỏ

- - In shell

08013200

- - Đã bóc vỏ

- - Shelled

1803

Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo.

Cocoa paste, whether or not defatted.

18031000

- Chưa khử chất béo

- Not defatted

18032000

- Đã khử một phần hoặc toàn bộ chất béo

- Wholly or partly defatted

18040000

Bơ ca cao, chất béo và dầu ca cao.

Cocoa butter, fat and oil.

18050000

Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác.

Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter.

Các mã hàng có mô tả hàng hóa như trên, không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 57/2019/NĐ-CP, được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.