Chính sách mặt hàng

Câu hỏi: 22606:

Công ty tôi đang tính nhập khẩu máy tập thể dục toàn thân đã qua sử dụng. Xin quý cơ quan cho biết máy này có được nhập khẩu không, phải thực hiện theo quy định nào để nhập khẩu.

Ngày gửi: 28/04/2020 - Trả lời: 06/05/2020

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Địa chỉ: 39/23 Bùi văn ba, quận 7, tphcm - Email : Ninhvanhung04021987@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do công ty không nêu chi tiết về hàng hóa (tên hàng, mã HS....) nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác câu hỏi trên. Đề nghị công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu và các quy định sau để thực hiện:

- Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phụ lục I- DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG, THIẾT BỊ Y TẾ, PHƯƠNG TIỆN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công thương

Trường hợp mặt hàng của công ty không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định trên thì công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.