Chính sách kiểm hóa khi nhập hàng phin lọc, mặt nạ (có hoặc không bao gồm phin lọc)

Câu hỏi: 22989:

Từ đầu năm đến nay công ty nhập hai mặt hàng sau về kho ngoại quan để bán cho khách hàng khu chế xuất: Mặt nạ GM76-S C33 (M/E) HB (1-8897-01, loại mặt nạ phòng khí, chất liệu cao su, dùng trong phòng thí nghiệm, chưa có phin lọc) HS 90200000 Phin lọc CA-104S/OV (61-0474-06, dùng để lắp vào mặt nạ lọc khí độc cho người) HS 90200000. Chúng tôi phát hiện ra rằng, lô hàng nhập nào có nhập hai mặt hàng trên về thì sẽ bị phân luồng đỏ, kiểm hóa cả tờ khai nhập hàng về kho ngoài quan và tờ khai nhập hàng từ kho ngoại quan bán cho khách. 1.Hai mặt hàng trên thuộc diện quản lý rủi ro như thế nào mà 100% khi nhập về sẽ bị phân luồng đỏ kiểm hóa? 2.Công ty chúng tôi đã bị kiểm hóa khi nhập hàng về kho ngoại quan thì lúc xuất kho ngoại quan bán cho khách có được miễn được kiểm hóa không, nhằm tránh thủ tục rườm rà cho cùng một lô hàng, gây phát sinh và lãng phí cho doanh nghiệp?

Ngày gửi: 27/08/2020 - Trả lời: 03/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Lata

Địa chỉ: Số 7 lô 10A, khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Email : im.export6@lata.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ  Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 23/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 10. Áp dụng biện pháp kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông báo (sau đây gọi là phân luồng tờ khai). Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi xử lý hồ sơ hải quan tổ chức thực hiện quyết định kiểm tra theo thông báo phân luồng tờ khai của Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, quy định về kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và quy định tại Mục 3 Chương II Thông tư này.

2. Việc kiểm tra chuyên ngành hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan.”

Hiện nay, thực hện khai báo theo VNACCS thì việc phân luồng tờ khai là hoàn toàn tự động và do hệ thống thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, xử lý.

- Hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa phải được kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 23/4/2018 của Bộ Tài chính.

Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.