Xử phạt vi phạm hành chính do nhập sai hàng

Câu hỏi: 23836:

Tôi nhập lô hàng từ nước ngoài vào sau đó khai báo theo hợp đồng mua bán nhưng khi hải quan kiểm tra ra mặt hàng không đúng như hợp đồng mua với công ty. Tôi từ chối nhận lô hàng sai so với hợp đồng thì tôi có bị xử phạt không? mức phạt như nào?

Ngày gửi: 05/08/2021 - Trả lời: 18/08/2021

Tên doanh nghiệp: cá nhân

Địa chỉ: Hà Nội - Email : datstoped@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ v/v “QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN”, Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể của công ty để xác định việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.