Các chứng từ cần có khi làm thủ tục sửa số lượng tờ khai sau thông quan

Câu hỏi: 20770:

Do đối tác nhầm lẫn về quy cách đóng gói nên đã gửi nhầm số lượng hàng hóa so với trên hóa đơn và hợp đồng, doanh nghiệp sau khi thông quan nhận hàng về mới biết, nhưng giờ đối tác muốn hủy hóa đơn và hợp đồng để cung cấp lại hóa đơn và hợp đồng đúng với số lượng đã gửi về như vậy có hợp lý không, doanh nghiệp có thể mang hóa đơn và hợp đồng mới thay thế hóa đơn và hợp đồng cũ đã kê khai để kê khai bổ sung không?

Ngày gửi: 07/08/2018 - Trả lời: 10/08/2018

Tên doanh nghiệp: Phước Hòa

Địa chỉ: đồng nai - Email : PAVATI2002@YAHO.COM

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đươc sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

1. Các trường hợp khai bổ sung:

          ...b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

          Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

          b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

          b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

          2. Thủ tục khai bổ sung

          Trừ các trường hợp khai bổ sung quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này, thủ tục khai bổ sung thực hiện như sau:

          a) Trách nhiệm người khai hải quan:

          a.1) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử theo mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 hoặc mẫu số 04 hoặc mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống. Trường hợp khai bổ sung trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

          Khai bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan đối với trường hợp khai bổ sung theo quy định tại điểm a.3 khoản 1 Điều này;.

          Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp của công ty nếu tự xác định có sai sót về lượng và có chứng từ chứng minh thì được phép khai bổ sung theo quy định. 

          Lưu ý công ty về thời hạn khai bổ sung để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về Hải quan nếu thực hiện quá 60 ngày theo quy định

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.