Trị giá tính thuế

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 23/10/2017
  Cách khai TK xuất khẩu

  Công ty là Doanh nghiệp chế xuất có xuất khẩu lô hàng với giá CIF, phía đối tác có yêu cầu chúng tôi thể hiện tiền hàng, phí vận chuyển và phí bảo hiểm rõ trên chứng từ xuất khẩu. Theo phụ lục II, Thông tư 38/2015, chúng tôi không thấy hướng dẫn cách khai hải quan đối với tờ khai xuất khẩu có thể hiện tiền vận chuyển và bảo hiểm riêng. Vậy khai tờ khai xuất khẩu, chúng tôi phải khai như thế nào?

  Xem trả lời

 • 22/09/2017
  khai bao trên tờ khai nhập khẩu

  chúng tôi có lô hàng nhập khẩu, điều kiện giao hàng trên hợp đồng là EXW, sử dụng phần mềm khai báo hải quan ECUSSVNACCS. 1. Công ty mua bảo hiểm hàng nhập khẩu cho lô hàng trên, mua 1 lần cho toàn bộ lô hàng. Mà lô hàng này được giao làm 2 lần nên công ty chúng tôi sẽ mở 2 tờ khai nhập khẩu khi hàng về. Vậy tôi phải khai báo trên tờ khai nhập khẩu phí bảo hiểm cho lần 1 và lần 2 như thế nào? 2. Do lô hàng trên nhập khẩu lần đầu nên nhà cung cấp có cử chuyên gia kỹ thuật đến công ty chúng tôi để training. Chi phí training có thể hiện mục riêng trong Hợp đồng và Invoice. Vậy khi khai báo trên tờ khai nhập khẩu, trị giá phí training chúng tôi phải khai báo như thế nào? Công ty chúng tôi vẫn khai trị giá thực tế của hàng hóa vào ô trị giá invoice, còn phí training sẽ khai vào ô phí khác của khoản điều chỉnh phải cộng, có đúng hay không? Và phí training này cũng được phân bổ vào trị giá hàng hóa để tính thuế là đúng hay sai?

  Xem trả lời

 • 22/09/2017
  Phân bổ phí bảo hiểm cho từng lô hàng

  Công ty tôi ký hợp đồng mua hàng với đối tác theo giá FOB. Phương thức thanh toán LC, cho phép giao hàng từng phần. Theo yêu cầu của Ngân hàng, khi mở LC chúng tôi phải mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị lô hàng (110% trị giá FOB), mức phí: 0.15% x 110% trị giá FOB Hợp đồng được phía đối tác giao thành nhiều lần. Vậy với mỗi lô hàng về, chúng tôi phải tính và phân bổ phí bảo hiểm như thế nào?

  Xem trả lời

 • 08/09/2017
  Phí CIC

  Liên quan đến phí CIC khi lên tờ khai nhập khẩu mình thêm vào phí CIC thì phí này sẽ là phí trước thuế hay sao thuế(Bao gồm VAT)?

  Xem trả lời

 • 01/09/2017
  Trị giá tính thuế MMTB thanh lý

  Việc xác định trị giá khai báo nộp thuế cho máy móc thiết bị miễn thuế còn giá trị khấu hao cao hơn giá bán tại thời điểm mở tờ khai chuyển đổi loại hình nộp thuế, Công ty sẽ lấy trị giá đã khai báo tại tờ khai nhập vào hay trị giá khấu hao còn lại của máy móc, thiết bị hay trị giá thực tế đã thanh toán, hoặc sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng của hợp đồng mua bán để khai báo nộp thuế cho tờ khai A42.

  Xem trả lời

 • 29/08/2017
  Xây dựng giá hàng phi mậu dịch

  Cty nhập khẩu lô hàng sốt thịt bằm 6 lo 400grm từ ý về với loại hình H21 (pmd) giá trị hàng 11,05$ trên tờ khai hải quan, khi qua bên bộ phận xây dựng giá chúng tôi được yêu cầu truyền thêm vào cước vận chuyển như trên bill là 105$, nhưng điều kiện giao hàng DDP có nghĩa là đầu bên nước ngoài thanh toán, phía Việt Nam không thanh toán. Doanh nghiệp không truyền thêm cước vào nữa và hải quan chỉ xây dựng giá dựa trên giá khai báo 11,05$? vì là term DDP. Nếu bắt buộc truyền cước vào, dựa vào Thông tư, nghị định, công văn nào?

  Xem trả lời

 • 10/08/2017
  INVOICE VÀ HỢP ĐỒNG KHÔNG TRÚNG SỐ TIÈN THANH TOÁN

  Công ty có 1 lô hàng Túi giấy trị giá 22.000 USD chia làm 2 đợt xuất. Số lượng: 100.200 pcs trong đó 200 pcs là hàng mẫu không tính tiền và vẫn thể hiện trên hợp đồng. Vì lý do sơ xuất nên khi khai hải quan đã khai vượt số tiền trên hợp đồng là 22.044 USD, tính tiền 200pcs hàng mẫu. Tờ khai luồng xanh và đã thông quan. Như vậy, làm thế nào để sửa lại tờ khai, bỏ 200 pcs thành hàng mẫu không tính phí.

  Xem trả lời

 • 02/08/2017
  Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

  chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu lô hàng Naptha, thuê nguyên tàu biển về Cảng Nghi Sơn. Lô hàng này phát sinh các phí sau: Trị giá hàng hóa, phí thuê tàu vận chuyển từ Nhật về Hôngkong, phí thuê tàu để lưu hàng tại Hongkong (dự kiến 3 tháng), phí thuê tàu vận chuyển hàng từ Hongkong về Việt Nam. Chúng tôi muốn hỏi trị giá tính thuế của lô hàng này được tính bằng trị giá của hàng, phí thuê tàu vận chuyển từ Nhật về Hongkong, phí thuê tàu vận chuyển từ Hongkong về Việt Nam có đúng hay không? Chúng tôi không tính phí thuê tàu để lưu, giữ hàng tại Hongkong (phí thuê này tính theo ngày), như vậy căn cứ theo luật hiện hành có đúng hay không? Theo điều 13 của Thông tư 39/2015/BTC thì Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên thuộc các khoản phải cộng của trị giá tính thuế. Phí thuê tàu để lưu hàng tại Hongkong (dự kiến 3 tháng, phí này rất lớn) do cầu cảng nội địa chưa sẵn sàng để nhận hàng thì có phải tính vào các khoản phải cộng của trị giá tính thuế không. Vì nó không liên quan tới việc vận chuyển hàng hóa, chỉ liên quan tới lưu giữ hàng hóa (một hình thức như storage charge lưu tàu). Mong quý Hải quan hỗ trợ tư vấn.

  Xem trả lời

 • 03/06/2016
  Trị giá Hải Quan giữ điều kiện giao hàng EXW và FOB

  Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập,chuyên sản xuất hàng may xuất khẩu. Do đó các lô hàng nhập khẩu nguyên phụ liệu về đều phải nộp thuế ngay.-Với các lô hàng nhập khẩu giá EXW (giao hàng tại xưởng), trong phần tờ khai trị giá phải khai mục cước vận chuyển.Vậy xin hỏi cước vận chuyển ở đây được tính như thế nào? Tính cước từ khi nhận hàng tại xưởng hay tính cước từ khi xếp hàng lên tàu,máy bay? Các khoản phí Local Charge như phí vận chuyển hàng từ xưởng ra cảng, THC, phí Bill, phí thủ tục Hải quan ở đầu xuất có tính hay không? -Với các lô hàng giá FOB (giao hàng qua lan can tàu) thì cước chỉ tính từ khi xếp hàng lên tàu, tức là chỉ có mỗi tiền cước vận tải thôi đúng ko? 

  Xem trả lời

 • 24/05/2016
  Tri giá tính thuế hàng nhập khẩu

  Công ty chúng tôi có nhập khẩu hàng từ nước ngoài qua dịch vụ CPN DHL ( điều kiện giao hàng EXW). Tại thời điểm nhập khẩu, DHL cung cấp cho chúng tôi Debit ( thể hiện số tiền cước và chi phí liên quan đến vận chuyển hàng). Chúng tôi đã khai báo hải quan theo số tiền trên Debit để phân bổ trị giá tính thuế Sau khi giao hàng, DHL gửi cho chúng tôi hóa đơn dịch vụ, trong đó bao gồm cả phí hải quan, phí vận đơn và một số chi phí liên quan đến đóng gói lại hàng hóa đầu nước ngoài phát sinh ngoài số tiền trên Debit họ đã gửi trước đây. Vậy, Tôi xin hỏi: 1. Các chi phí hải quan, phí vận đơn, phí đóng gói lại hàng và các loại phí dịch vụ khác phát sinh tại đầu nước ngoài mà công ty chúng tôi phải trả theo điều kiện giao hàng là EXW có phải tính vào trị giá tính thuế NK không? 2. Nếu phải tính vào trị giá tính thuế, chúng tôi cần chuẩn bị chứng từ gì, và khai báo bổ sung thuế như thế nào?

  Xem trả lời