Tin tức

(HQ Online) - Với 2 cảng biển đã được đầu tư hiện đại, có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, việc chuyển đổi Chi cục Hải quan Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và Chi cục Hải quan Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận) sang mô hình tổ chức Chi cục Hải quan cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu) sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và khai thác các tiềm năng kinh tế tại 2 địa phương này.

Quy định mới về quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu

Triển khai thí điểm 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới

Hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu mức độ tuân thủ trên Cổng TTĐT Hải quan

Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 - 2030 đang được Tổng cục Hải quan hoàn thiện đặt mục tiêu đến năm 2030: 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cơ bản được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới được số hóa, đáp ứng yêu cầu mới.

Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 - 2030 và lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp sớm hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

(HQ Online) - Hai chi cục Hải quan Long Thành và Bình Thuận trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai sẽ chính thức được chuyển đổi sang mô hình chi cục Hải quan cửa khẩu kể từ ngày 15/10 tới.