Bảng kê các loại phí khi làm thủ tục Hải quan

Phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh 20.000 đồng/tờ khai
Phí hải quan kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 200.000 đồng/01 đơn
Phí hải quan cấp sổ ATA 1.000.000 đồng/sổ
Phí hải quan cấp lại sổ ATA 500.000 đồng/sổ
Lệ phí đối với hàng hoá quá cảnh 200.000 đồng/tờ khai
Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) 200.000 đồng/phương tiện
Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan) 500.000 đồng/phương tiện

 

 * Danh sách đơn vị đầu mối tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

 * Số điện thoại đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thương: 024.22202240

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG