Tài liệu hệ thống xử lý E-manifest

 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ VIỄN THÔNG VIETTEL

 

 

 

 

Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (eManifest)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Mã hiệu dự án:  QT01_13012_eManifest

Mã hiệu tài liệu: HDSD_QT01_13012_eManifest_CNV_v1.1

 

 

 

 

Download file mềm

 

Hà Nội, 09/2013