Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

STT Tên đơn vị  Nhân sự hiện tại 
Trưởng đơn vị Phó đơn vị
1 Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra Nguyễn Tuấn Sỹ Lý Kim Dung
2 Phòng CBL&XLVP Võ Văn Toàn

Võ Bích Ngọc

3 Phòng GSQL về HQ Đỗ Thị Hương Sen Phạm Văn Hường
Lê Minh Cường
Ngô Minh Hải
4 Phòng Thuế xuất nhập khẩu  Lê Văn Thọ Trần Tứ Bửu
Huỳnh Thị Xuân Hồng
5 Phòng Tài vụ-Quản trị Nguyễn Thị Nga Lâm Giang Thanh
Bùi Văn Thành
6 Phòng Quản lý rủi ro Lê Văn Ngọc

Vũ Đức Sinh

7 Văn phòng  Nguyễn Ngọc Đức Nguyễn Thị Thanh Trang

Phạm Phúc Thanh

8 Phòng Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Mỹ Liên

Nguyễn Tiểu Long

Nguyễn Văn Đức

9 Đội Kiểm soát Hải quan Lê Thế Tử Đặng Văn Quang
10 Hải quan Nhơn Trạch Lê Thành Vân
(Phụ trách chung và Đội Quản lý thuế)

Đặng Kim Nam
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

Trần Hồ Quốc Thiện

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 2)

Phan Thanh Long
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
- Đội Nghiệp vụ số 1 Bùi Vạn Thắng

Đặng Anh Tuấn

- Đội Nghiệp vụ số 2 Trần Anh Tuấn  
- Đội Tổng hợp Phan Nguyễn Diệu Huyền Võ Minh Cường
     
11 Hải quan Biên Hòa Trần Hoàng Trọng Kỳ
(Phụ trách chung)
Cao Anh Kiệt
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan)

Lê Văn Tới

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan Cảng Đồng Nai)

Đoàn Văn Tấn
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
- Đội Nghiệp vụ Hải quan Nguyễn Hữu Nghị

Trần Xuân Vũ

- Đội Nghiệp vụ Hải quan Cảng Đồng Nai Hoàng Hạnh  
- Đội Tổng hợp Nguyễn Hữu Lộc Mai Quỳnh Hoa
    -
     
12 Hải quan Long Thành  Nguyễn Công Minh
(Phụ trách Đội Quản lý thuế và Đội Tổng hợp)

Phạm Văn Kiếm

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

Nguyễn Văn Đông
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 2-Tam Phước)
    Ngô Quang Vinh 
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 3-Long Đức)
 
- Đội Nghiệp vụ số 1

Lê Thị Thanh Bình

 

- Đội Nghiệp vụ số 2 Nguyễn Thị Minh Thảo -
- Đội Tổng hợp Lê Tiến Mạnh

Hoàng Minh Tuấn

    -
    -
13 Hải quan Thống Nhất

Lê Tuấn Hải
(Phụ trách chung)

Lý Đằng
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
Phạm Thị Thùy Dương
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Nguyễn Thành Reng

(Phụ trách Đội  Nghiệp vụ)

- Đội Nghiệp vụ Nguyễn Thị Thanh Dung

Huỳnh Cao Vũ

- Đội Tổng hợp Nguyễn Thị Hường Phạm Thị Hồng Liên
   

 

14 Hải quan KCX Long Bình

Nguyễn Đức Vinh
(Phó Chi cục trưởng phụ trách)

Nguyễn Quang Nhật
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Nguyễn Thanh Nhàn

(Phụ trách Đội Tổng hợp)

Nguyễn Đức Vinh

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

- Đội Nghiệp vụ Huỳnh Văn Tươi

 

- Đội Tổng hợp Trần Trung Hòa

 

  - -
15 Hải quan Long Bình Tân  Trương Tấn Lộc
Phụ trách Đội Tổng hợp)
 
Lê Thị Kim Oanh
(Phụ trách Đội Quản lý thuế )
Phạm Quang Quốc
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ )
  -  
     
     
16 Hải quan Bình Thuận Lưu Vĩnh Trường
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
Tạ Hùng Dũng
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Trần Văn Thông

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

-
     
     
   

 

17 Chi cục Kiểm tra STQ Cao Ngọc Tâm
 

Phan Minh Thuần

(Phụ trách Đội 1 )

Nguyễn Văn Sĩ
(Phụ trách Đội 2)

Nguyễn Quang Văn

(Phụ trách Đội Tổng hợp )

     
     
     

 

Danh bạ điện thoại Cục Hải quan Đồng Nai