Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

STT Tên đơn vị  Nhân sự hiện tại 
Trưởng đơn vị Phó đơn vị
1 Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra Lê Thành Vân Lý Kim Dung
 
2 Phòng CBL&XLVP Cao Ngọc Tâm

Phạm Phúc Thanh

3 Phòng GSQL về HQ Trần Hoàng Trọng Kỳ  
Trần Hồ Quốc Thiện
Ngô Minh Hải
4 Phòng Thuế xuất nhập khẩu  Lê Văn Thọ Nguyễn Văn Đông
Phạm Thị Thùy Dương
5 Phòng Tài vụ-Quản trị Nguyễn Thị Nga Lâm Giang Thanh
Nguyễn Thị Hường
6 Phòng Quản lý rủi ro Lê Văn Ngọc

 

7 Văn phòng  Vũ Đức Sinh Đoàn Văn Tấn
Đặng Kim Nam
8 Phòng Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Mỹ Liên

Nguyễn Văn Đức

 

9 Đội Kiểm soát Hải quan Lê Thế Tử Phạm Văn Kiếm
Hoàng Hạnh
10 Hải quan Nhơn Trạch Phạm Quang Quốc
(Phụ trách chung và Đội Quản lý thuế)

Nguyễn Văn Sĩ
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ HQ số 2)

Nguyễn Thành Reng

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ HQ số 1)

Phan Thanh Long
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
- Đội Nghiệp vụ số 1 Bùi Vạn Thắng

 

- Đội Nghiệp vụ số 2 Trần Anh Tuấn  
- Đội Tổng hợp Phan Nguyễn Diệu Huyền Nguyễn Thị Thu Hiền
     
11 Hải quan Biên Hòa Lê Tuấn Hải
(Phụ trách chung)
Nguyễn Đức Vinh
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan)

Trần Văn Thông

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan Cảng Đồng Nai)

Võ Bích Ngọc
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
- Đội Nghiệp vụ Hải quan Nguyễn Hữu Nghị

 

- Đội Nghiệp vụ Hải quan Cảng Đồng Nai Lê Tiến Mạnh  
- Đội Tổng hợp Nguyễn Hữu Lộc Mai Quỳnh Hoa
    -
     
12 Hải quan Long Thành  Nguyễn Công Minh
(Phụ trách Đội Tổng hợp)

Đặng Văn Quang

(Phụ trách Đội nghiệp vụ số 2)

Lê Minh Cường
(Phụ trách bộ phận Nghiệp vụ)
Cao Anh Kiệt
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ Hải quan số 1)
     
 
- Đội Nghiệp vụ số 1

Lê Thị Thanh Bình

 

- Đội Nghiệp vụ số 2   -
- Đội Tổng hợp Võ Minh Cường

Hoàng Minh Tuấn

 
 
13 Hải quan Thống Nhất

Ngô Quang Vinh
(Phụ trách chung)

Phan Minh Thuần

(Phụ trách Đội  Nghiệp vụ Hải quan)

Huỳnh Thị Xuân Hồng
(Phụ trách Đội Tổng hợp lĩnh vực thuế)

Bùi Văn Thành

(Phụ trách Đội Tổng hợp lĩnh vực văn phòng)

- Đội Nghiệp vụ Nguyễn Thị Thanh Dung  
- Đội Tổng hợp Nguyễn Thị Minh Thảo Phạm Thị Hồng Liên
   

 

14 Hải quan KCX Long Bình

Đỗ Thị Hương Sen
(Phụ trách chung)

Trần Tứ Bửu
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

Nguyễn Thanh Nhàn

(Phụ trách Đội Tổng hợp (công tác quản lý thuế)

 
- Đội Nghiệp vụ Huỳnh Văn Tươi

 

- Đội Tổng hợp Trần Trung Hòa

 

  - -
15 Hải quan Long Bình Tân  Trương Tấn Lộc
Phụ trách Đội Tổng hợp
 
Phạm Văn Hường
Nguyễn Tiểu Long
16 Hải quan Bình Thuận Lưu Vĩnh Trường
 
Tạ Hùng Dũng

Lê Văn Tới

-
17 Chi cục Kiểm tra STQ Nguyễn Ngọc Đức
 

Nguyễn Quang Nhật

Nguyễn Quang Văn

 

 

Danh bạ điện thoại Cục Hải quan Đồng Nai