Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

STT Tên đơn vị  Nhân sự hiện tại 
Trưởng đơn vị Phó đơn vị
1 Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

Trương Tấn Lộc

Nguyễn Ngọc Đức

Lý Kim Dung
 
2 Phòng CBL&XLVP Võ Văn Toàn

Võ Bích Ngọc

 

3 Phòng GSQL về HQ Đỗ Thị Hương Sen Phạm Văn Hường
Lê Minh Cường
Ngô Minh Hải
4 Phòng Thuế xuất nhập khẩu  Lê Văn Ngọc Huỳnh Thị Xuân Hồng
Trần Tứ Bửu
5 Phòng Tài vụ-Quản trị Nguyễn Thị Nga Lâm Giang Thanh
Bùi Văn Thành
6 Phòng Quản lý rủi ro Nguyễn Tuấn Sỹ

Vũ Đức Sinh

-
7 Văn phòng  Lê Thế Tử Nguyễn Thị Thanh Trang

Phạm Phúc Thanh

 

8 Phòng Công nghệ thông tin  

Nguyễn Tiểu Long

(Phụ trách Phòng CNTT)

Nguyễn Văn Đức

9 Đội Kiểm soát Hải quan Phạm Công Minh Phạm Văn Kiếm
Đặng Văn Quang
10 Hải quan Nhơn Trạch Lê Thành Vân
(Phụ trách chung)

Trần Hồ Quốc Thiện

(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Đặng Kim Nam
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)
Phan Thanh Long
- Đội Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Lộc

 

- Đội Quản lý thuế Phan Nguyễn Diệu Huyền -
- Đội Tổng hợp Lê Thị Thanh Bình -
11 Hải quan Biên Hòa Trần Hoàng Trọng Kỳ
(Phụ trách chung)
Cao Anh Kiệt
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ  )
Lý Đằng
(Phụ trách Đội Tổng hợp   )

Lê Văn Tới

(Phụ trách Đội Quản lý thuế   )

- Đội Nghiệp vụ  

Phạm Thị Hồng Liên

- Đội Thủ tục PTXNC Nguyễn Hữu Nghị -
- Đội Quản lý thuế Nguyễn Thị Hường -
- Đội Tổng hợp

Bùi Vạn Thắng

 
12 Hải quan Long Thành  Lê Văn Thọ
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 1)
Nguyễn Văn Đông
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 2-Tam Phước)
Ngô Quang Vinh 
(Phụ trách Đội Nghiệp vụ 3-Long Đức)
Lê Thị Kim Oanh
(Phụ trách Đội      )
- Đội Nghiệp vụ

Trần Anh Tuấn

 

- Đội Nghiệp vụ 2 Nguyễn Thị Minh Thảo -
- Đội Nghiệp vụ 3 Lương Hoàng Phúc

 

- Đội Quản lý thuế   -
- Đội Tổng hợp Lê Tiến Mạnh -
13 Hải quan Thống Nhất

Lê Tuấn Hải
(Phụ trách chung)

Nguyễn Thanh Nhàn
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
Phạm Thị Thùy Dương
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Nguyễn Thành Reng

(Phụ trách Đội  Nghiệp vụ)

- Đội Nghiệp vụ  

Mai Quỳnh Hoa

- Đội Quản lý thuế - -
- Đội Tổng hợp Nguyễn Thị Thanh Dung

 

14 Hải quan KCX Long Bình Trương Thiện Thành
(Phụ trách chung)
Nguyễn Quang Nhật
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Đoàn Văn Tấn

(Phụ trách Đội Tổng hợp)

Nguyễn Đức Vinh

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

- Đội Nghiệp vụ  

Đặng Anh Tuấn

- Đội Quản lý thuế  

Hoàng Minh Tuấn

- Đội Tổng hợp Đào Trọng Nghĩa -
15 Hải quan Long Bình Tân  Nguyễn Thị Mỹ Liên
Phụ trách Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế)
 
Phạm Quang Quốc
(Phụ trách Đội    )
- Đội Nghiệp vụ - -
- Đội Nghiệp vụ 2 - -
- Đội Quản lý thuế Nguyễn Thị Đào Nguyên

 

- Đội Tổng hợp - -
16 Hải quan Bình Thuận Lưu Vĩnh Trường
(Phụ trách Đội Tổng hợp)
Tạ Hùng Dũng
(Phụ trách Đội Quản lý thuế)

Trần Văn Thông

(Phụ trách Đội Nghiệp vụ)

-
- Đội Nghiệp vụ Lưu Trọng Vũ -
- Đội Quản lý thuế Trần Trung Hòa -
- Đội Tổng hợp -

Trần Xuân Vũ

17 Chi cục Kiểm tra STQ Cao Ngọc Tâm
 
Nguyễn Văn Sĩ
(Phụ trách Đội 2)

Phan Minh Thuần

(Phụ trách Đội 1 )

Nguyễn Quang Văn

(Phụ trách Đội Tổng hợp )

- Đội 1 (KTSTQ về trị giá, MST, kiểm tra thực hiện chính sách thương mại) Hoàng Hạnh -
- Đội 2 (KTSTQ đối với hàng hóa XNK theo loại hình GC và SXXK) Huỳnh Văn Tươi -
- Đội Tổng hợp Huỳnh Cao Vũ -

 

Danh bạ điện thoại Cục Hải quan Đồng Nai