Quy định về miễn thuế, hoàn thuế

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 09/07/2020
  Thủ tục thanh lý hợp đồng Gia công và chuyển loại hình của NPL dư thừa

  Công ty có hợp đồng gia công sắp hết hạn nhưng không còn đơn hàng để tiếp tục hoạt động gia công. Công ty muốn hỏi về thủ tục tiến hành thanh lý hợp đồng, những nguyên vật liệu dư thừa cùa hợp đồng này công ty chúng tôi sẽ tiến hành mua lại, riêng phần máy móc có một số máy đã hư không còn sử dụng, một số máy chỉ còn hơn 50% giá trị ban đầu, tất cả các máy này vẫn còn để nguyên trong kho. Xin tư vấn giúp chúng tôi phương án thanh lý bán phế liệu và phương án xuất trả cho bên thuê gia công thì chúng tôi cần hoàn thành những thủ tục gì.

  Xem trả lời

 • 08/07/2020
  Thanh lý máy móc nhập góp vôn

  Chúng tôi là công ty TNHH 100% vốn FDI có hợp đồng gia công với công ty mẹ ở nước ngoài . Năm 2019 chúng tôi có nhập 1 máy tạo hạt cao su từ công ty mẹ ở nước ngoài dưới dạng góp vốn bằng máy móc thiết bị ( máy mới 100% tại thời điểm nhập năm 2019 ). Sau 1 năm hoạt động thì chất lượng tạo hạt của máy trên không đạt yêu cầu. Bây giờ chúng tôi muốn xuất trả công ty mẹ cái máy tạo hạt cao su trên và công ty mẹ chấp nhận nhận lại máy đó nhưng chỉ định chúng tôi giao cho 1 công ty khác tại Việt Nam. Vậy chúng tôi có thể thực hiện thủ tục Hải Quan xuất nhập khẩu tại chỗ cho trường hợp này không?

  Xem trả lời

 • 24/06/2020
  Tính thuế hàng Nhập khẩu theo diện đầu tư nay bán thanh lý

  Công ty có nhập một xe Huyndai 29 chỗ từ Hàn Quốc theo loại hình nhập Đầu tư. Công ty đã thanh toán tiền $35,500 cho người bán, nhưng không nộp thuế nhập khẩu. Tháng 12 năm 2019, xe đã được khấu hao hết nhưng công ty vẫn tiếp tục sử dụng đưa rước nhân viên. Nhưng hiện nay do xe đã cũ, máy móc phụ tùng hư nhiều, chi phí sửa chữa thay thế cao nên Công ty dự định sẽ bán lại cho người mua tại Việt Nam. Như vậy khi bán Công ty có phải làm công văn thông báo cho bên Hải quan hay không, có phải nộp thuế nhập khẩu hay không? Ngày 04/6/2020 chúng tôi đã nhận được trả lời từ Cục Hải Quan Đồng nai. Theo hướng dẫn chúng tôi đã làm hồ sơ gửi Chi cục Hải Quan Thống Nhất bao gồm: - Tờ khai mới. - Công văn xin thanh lý trong đó nêu rõ lý do, số tờ khai nhập ban đầu (238/NK/NDT-HS code 8703335200), số thuế VAT đã nộp (637.154.000 *5% = 31.857.700đ). - Bảng kê khấu hao tài sản (Đã khấu hao hết vào tháng 9/2019). - Hợp đồng mua bán xe 29 chỗ : giá trị thu về bao gồm VAT 230.000.000đ. Bên phía tiếp nhận hồ sơ đã tính toán và thông báo cho Công ty mã số HS hiện tại không còn phù hợp, phải áp dụng mã HS 87021099 mới theo Biểu thuế XNK mới năm 2020 và khoản thuế NK+VAT phải nộp theo bảng tính toán sau: Giá trị xe thu về: 209.090.910đ, Thuế suất thuế NK: 150%, Thuế NK phải nộp: 209.090.910đ*150% = 313.636.365đ. Số tiền tính thuế VAT: 522.727.275đ, Thuế suất VAT: 10% VAT phải nộp: 52.272.727đ. Tổng cộng thuế NK+VAT phải nộp: 313.636.365đ+52.272.727đ = 365.909.092đ. Như vậy tổng tiền thuế chúng tôi phải nộp đã vượt hơn số tiền chúng tôi thu về do bán xe. Nay Công ty xin hỏi cách tính như vậy có hợp lý hay không?

  Xem trả lời

 • 09/06/2020
  TƯ VẤN HOÀN THUẾ NHẬU KHẨU KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP FDI SANG EPE

  Công ty làm thủ tục chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX nhưng số lượng nguyên vật liệu NSXXK này đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế ngay tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu. Khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX thì có 1 số lượng nguyên vật liệu và thành phẩm còn tồn kho đã chốt tồn với cơ quan Hải quan (tức là số lượng tồn này được hưởng chính sách DNCX), số lượng này vẫn được tiếp tục sử dụng để sản xuất xuất bán thành phẩm cho DN FDI. Vậy số lượng nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho trên được hưởng chính sách DNCX thì có hoàn thuế nhập khẩu không? hồ sơ hoàn thuế bao gồm những gì?

  Xem trả lời

 • 08/06/2020
  Danh mục miễn thuế

  Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người đăng ký Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế. Thời điểm nộp báo cáo kết thúc đến khi hàng hóa nhập khẩu theo mục đích miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng/ đã quyết toán (thanh lý) và kết thúc việc sử dụng. Hiện các máy móc nhập khẩu của công ty theo mục đích miễn thuế đã hết thời gian khấu hao (hơn 10 năm) tuy nhiên vẫn còn được sử dụng chưa quyết toán, kết thúc sử dụng. Vậy có qui định nào về thời gian doanh nghiệp phải thực hiện thanh lý/quyết toán máy móc NK theo mục đích miễn thuế đã hết thời gian khấu hao hay không?

  Xem trả lời

 • 25/05/2020
  VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC SỬ DỤNG QUOTA MIỄN THUẾ

  doanh nghiệp FDI thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối. - Chúng tôi mua hàng từ công Ty Đức và bán cho Công Ty A tại Việt Nam. - Công Ty A sẽ bán hàng này cho Công Ty B phục vụ cho dự án thuộc vê dầu khí. Công Ty B có cấp cho Công Ty A một Quota miễn thuế cho các mặt hàng này. Đồng thời A không được ủy quyền sử dụng Quota cho bên khác. Trong trường hợp này nếu SAMSON VIỆT NAM đứng tên mở tờ khai nhập khẩu và sau đó xuất hàng giao cho Công Ty A thì chúng tôi không sử dụng Quota được. Nhờ tư vấn giúp thủ tục nhập khẩu như thế nào cho phù hợp mà vẫn sử dụng được Quota cũng như việc thanh toán cho các bên Công Ty không bị ảnh hưởng và đúng theo quy định.

  Xem trả lời

 • 15/05/2020
  Tư vấn thủ tục hải quan

  Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại bao bì PP khổ lớn. Trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu từ tháng 09/2019 chúng tôi có đăng ký tờ khai và nộp thuế tại Chi cục Hải Quan Phú Thọ với các tờ khai nhập nguyên phụ liệu (A12) và xuất thành phẩm (B11) với mã số thuế 5000867338. Hiện nay, chúng tôi đã đăng ký xuất nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Tuyên Quang và đã được chấp thuận sau khi kiểm tra cơ sở sản xuất . Chúng tôi xin được tư vấn như sau : 1.Trong quá trình sản xuất ,chúng tôi sẽ sử dụng nguyên phụ liệu được nhập về trước đó theo loại hình A12 tờ khai đã đăng ký tại Chi cục Hải Quan Phú Thọ . Sau khi làm thủ tục xuất khẩu (E62) tại Chi cục Hải quan Tuyên Quang chúng tôi có được xét hoàn thuế phần nguyên liệu được sử dụng từ tờ khai nhập A12 đã được đăng ký tại Chi cục Hải quan Phú Thọ hay không? Nếu được thì công ty đăng ký hoàn thuế tại Chi cục HQ Phú Thọ hay Chi cục HQ Tuyên Quang? 2. Công ty chúng tôi có trụ sở tại Tuyên Quang và chi nhánh tại Phú Thọ như trên, ngoài đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu tại Hải quan Tuyên Quang, chúng tôi có thể đăng ký tại Hải quan Phú Thọ hay không? nếu có, khi đăng ký có bắt buộc phải sử dụng pháp nhân là chi nhánh tại Phú Thọ hay có thể sử dụng pháp nhân là công ty có địa chỉ tại Tuyên Quang?

  Xem trả lời

 • 15/05/2020
  THỦ TỤC KHAI BÁO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ

  Cty hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu, thời điểm bắt đầu thực hiện dự án đầu tư từ tháng 2/2010 và kết thúc nhập khẩu hàng hóa năm 2011. Trong thời gian cty đã nhập tạo tài sản cố định máy móc miễn thuế trên tờ khai giấy và chưa đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do năm 2010 và 2011 chưa có phần mềm khai báo điện tử Ecus. Hiện cty muốn khai báo Danh mục miễn thuế TEA trên Ecus cho lượng máy móc trên. Do trên tờ khai giấy khi nhập không có mã hàng vậy ở trang Thông tin hàng có mục Mã hàng, xin tư vấn khai báo như thế nào? Và trong mẫu 17 báo cáo hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tên hợp đồng gia công nên khai báo như thế nào?

  Xem trả lời

 • 11/05/2020
  Thanh lý hàng hóa DNCX

  doanh nghiệp chế xuất thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 6537090900 thay đổi lần thứ 5 ngày 05/03/2018 do Ban Quản Lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp. Căn cứ theo điểm a, khoản 3, điều 79 TT38/2015/TT-BTC về việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định thì: “ Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý, tên gọi, lượng hàng hóa cần thanh lý, thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày tháng năm gửi Chi Cục Hải Quan quản lý DNCX”. Tuy nhiên, căn cứ mục 55. Của TT39/2018/TT-BTC , sửa đổi bổ sung Điều 79 TT38/2015/TT-BTC thì điểm a, khoản 3, điều 79 TT38/2015/TT-BTC không đề cập sau khi sửa đổi. Như vậy Doanh nghiệp đang hiểu là những yêu cầu của điểm a, khoản 3, điều 79 TT38/2015/TT-BTC không cần áp dụng khi tiến hành thủ tục thanh lý.

  Xem trả lời

 • 08/05/2020
  Thủ tục thanh lý máy móc Nhập khẩu miễn thuế quá thời hạn 5 năm

  Công ty EPE nhập khẩu máy móc thiết bị miễn thuế để thực hiện hợp đồng gia công vào năm 2007 và 2013. Nay bán thanh lý (bán theo kg) các máy móc thiết bị này. Vậy thủ tục thanh lý có cần phải cung cấp số tờ khai nhập khẩu và làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng hay không?

  Xem trả lời