Quy định về miễn thuế, hoàn thuế

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 22/05/2017
  Hoàn thuế nhâp khẩu

  Chúng tôi có nhà máy đặt tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyên về sản xuất ông thép hàn các loại. Trong năm 2016, chúng tôi có nhập nguyên liệu thép mạ kẽm về để phục vụ sản xuất. Lô hàng này đã được chúng tôi đăng ký làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hàng (Chi Cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3) với loại hình nhập kinh doanh A11. Chúng tôi đã sử dụng nguyên liệu của lô hàng này để sản xuất hàng xuất khẩu và đã mở tờ khai xuất theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu (E62) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ nơi mà Doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất. Đối chiếu với điều 114 (khoản 5, mục c.2) Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp hoàn thuế thì lô hàng nhập này chúng tôi được xét hoàn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, do chúng tôi mở tờ khai nhập và tờ khai xuất tại 2 Chi cục Hải quan khác nhau nên chúng tôi không biết sẽ nộp hoàn thuế tại Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai xuất khẩu hay nhập khẩu? Do cở sở sản xuất của chúng tôi đặt tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1 nên chúng tôi có thể nộp hồ sơ hoàn thuế cho tờ khai nhập này tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ được hay không? Nếu được thì cần những hồ sơ gì?

  Xem trả lời

 • 21/04/2017
  Trị giá hàng thanh lý tài sản cố định

  1/ chúng tôi có thanh lý máy móc nhập khẩu miễn thuế để bán hàng nội địa bằng hóa đơn VAT, theo mục 2b điều 17: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này. Vậy khi khai báo tờ khai chuyển đổi A42, doanh nghiệp khai báo theo đơn giá chưa bao gồm VAT hay khai theo đơn giá đã bao gồm VAT 10% để tính thuế?

  2/Theo điều 21 về chuyển đổi mục đích sử dụng, nếu hàng nhập khẩu có giấy phép vậy khi thanh lý phải được chấp nhận của bên cấp phép. Vậy nếu máy móc NK của chúng tôi thuộc diện phải kiểm tra an toàn của Bộ Lao động và TBXH, nhưng nay do máy nhập khẩu đã hết thời hạn khấu hao và đã bị hỏng. Vây khi thanh lý bán doanh nghiệp có phải xin giấy phép thanh lý của Bộ Lao động hay không?

  3/Doanh nghiệp chúng tôi có nhập theo loại hình SXXK E31 đã nộp thuế NK, nay nhu cầu SX thay đổi chúng tôi có làm thủ tục tái xuất cho nước thứ 3, nhưng họ lại chỉ định giao hàng cho 1 công ty khác tại Việt Nam (Công ty này nhập theo loại hình GC). Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp chúng tôi có được tái xuất tại chỗ theo điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC và có được hoàn thuế khi thực xuất khẩu hay không.

  Xem trả lời

 • 05/04/2017
  Hoàn thuế nhập khẩu nộp nhầm.

  chúng tôi là Doanh nghiệp nội địa sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Ngày 09/02/2017 có nhập hai máy tiện CNC mới 100% xuất xứ Trung Quốc để tạo tài sản cố định. Tại thời điểm mở tờ khai HQ hải quan, chúng tôi đã có sai sót khai mã Biểu thuế nhập khẩu là B01 thay vì  B05 và không xuất trình CO Form E. Xin hỏi trong trường hợp này chúng tôi có được xin hoàn số thuế nhập khẩu đã nộp không? 

  Xem trả lời

 • 30/03/2017
  Thời hạn miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án đầu tư

  Công ty trong giai đoạn triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ tại KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Theo quy định thì Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định thuộc các dự án đầu tư vào các Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (đính kèm) hoặc đầu tư vào các Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ sẽ được miễn thuế nhập khẩu. 1. tư vấn giúp chúng tôi về thời hạn công ty được miễn thuế khi nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ. Theo chúng tôi tra cứu trên Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì không thấy có thời hạn miễn thuế, vậy chúng tôi có thể hiểu là kể cả sau khi qua giai đoạn dự án, hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ của nhà máy sản xuất tôn mạ vẫn tiếp tục được miễn thuế nhập khẩu hay không?

  2. Danh mục miễn thuế nhập khẩu có thể tạo nhiều lần theo từng giai đoạn của dự án, thì nội dung thể hiện giai đoạn dự án này chúng tôi thể hiện như thế nào khi đăng ký với cơ quan Hải quan

  Xem trả lời

 • 27/03/2017
  Máy móc, thiết bị mượn của bên thuê gia công

  Công ty có vốn 100% của Hàn Quốc hoạt động theo loại hình SXKD,  Cty nhận được hợp đồng gia công từ công ty nước ngoài bên Hàn Quốc cung cấp cho nguyên phụ liệu gia công và máy móc thiết bị phục vụ cho gia công theo như hợp đồng gia công đã ký giữa 2 bên. Nguyên phụ liệu nhập về theo loại hình E21 và máy móc, thiết bị theo loại hình G13.

  1. Máy móc, thiết bị nhập về phục vụ cho hợp đồng gia công trong quá trình gia công tại Việt Nam, máy móc và thiết bị đã không còn nguyên vẹn như lúc nhập về và đã hỏng hóc mất 30-40% , ngoài cách xuất trả lại bên thuê gia công, Công ty đã xin bên thuê gia công đồng ý được thanh lý máy móc, thiết bị này tại Việt Nam. Vậy cho hỏi công ty cần làm những thủ tục gì để thanh lý máy móc thiết bị này với Hải quan và có phải nộp thuế không?

  2. Trường hợp phải nộp thuế thì nộp theo thời điểm thanh lý hay từ khi bên em nhập mượn về?

  Xem trả lời

 • 08/03/2017
  Thanh lý máy móc nhập đầu tư miễn thuế

  Công là công ty gia công, 100% vốn của Hàn Quốc. Từ những năm 2004-2006, công ty chúng tôi có nhập một số máy móc thiết bị được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điều 57 Nghị Định 24/2000/NĐ-CP, khoản 10 điều 1 Nghị định 27/2003/NĐ- CP và theo Thông tư 120/2003/TT- BTC(không thuộc danh mục của quyết định 704/2003 của Bộ Kế hoạch đầu tư) và Thông tư số 113/2006/TT- BTC (không thuộc danh mục của quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch đầu tư). Nay số máy móc đó đã quá cũ, không thể sử dụng được nữa, công ty em muốn thanh lý thì thủ tục hải quan và nộp thuế như thế nào?

  Xem trả lời

 • 13/02/2017
  Thanh lý bán ghế văn phòng cũ

  Công ty là Doanh nghiệp chế xuất ở KCX Tân Thuận. Hiện nay công ty có nhu cầu thay mới bàn ghế văn phòng. Số bàn ghế cũ không có chứng từ Hải quan (vì nằm trong gói thầu xây dựng tòa nhà nên chỉ có hóa đơn xây dựng tổng không thể hiện chi tiết trị giá của số bàn ghế này). Xin tư vấn giúp số bàn ghế cũ trên công ty có thể thanh lý bán cho doanh nghiệp nội địa được không và thủ tục như như thế nào? Trường hợp không thanh lý được thì công ty phải làm thủ tục gì để tiêu hủy số bàn ghế trên?

  Xem trả lời

 • 28/12/2016
  Trị giá tài sản cơ quan thanh lý

  Công ty đang làm tờ khai chuyển đổi loại hình từ E13 (tài sản cố định) thành A42 (kinh doanh), tuy nhiên không rõ phải khai trị giá tính thuế là trị giá nào.

  Theo điều 20 TT205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và mục 2 điều 17 của thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, chúng tôi khai theo "TRỊ GIÁ THIẾT BỊ CÒN LẠI (SAU KHẤU HAO TÀI SẢN)" là đúng hay sai ?

  Xem trả lời

 • 19/12/2016
  Hoàn thuế theo điểm c.5, c.6, c.7 khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC còn hiêu lực hay không

  Ngoài các trường hợp hoàn thuế theo Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp hoàn thuế theo điểm c.5, c.6, c.7 khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC còn hiêu lực hay không? 

  Xem trả lời

 • 12/12/2016
  Xin Danh Muc Miễn Thuế

  Công ty đặt nhà máy nằm trong khu công nghiệp Long Đức vậy thì chiếu theo điểm 55 phục lục II ban hành theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn trong đó quy định : "Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ.". Xin hỏi ty chúng tôi có thể được xin danh mục ưu đãi theo điểm này được không ? 

  Xem trả lời