Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44 ( Từ 25/09/2021 đến 31/10/2021)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

            SÁNG                      

CHIỀU

Thứ hai

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thứ năm

 

Thứ sáu

 
 

Thứ bảy

 
 

Chủ nhật