Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09  ( Từ 25/02/2019 đến 03/03/2019)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (25/02/2019)

- Chào cờ 

                                                                    

 

Thứ ba (26/02/2019)

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Thứ tư (27/02/2019)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Thứ năm (28/02/2019)

 

                                      

Thứ sáu (01/03/2019)

 
 

Thứ bảy (02/03/2019)

 
 

Chủ nhật (03/03/2019)