Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10  ( Từ 12/03/2018 đến 19/03/2018)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (12/03/2018)

Đ/c Nguyễn  Phúc Thọ

- Chào cờ

- Họp trực tuyến rà soát dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC_tại Phòng họp trực tuyến kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai (Đ/c Nguyễn  Phúc Thọ)

Họp trực tuyến rà soát dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC_tại Phòng họp trực tuyến kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai (Đ/c Nguyễn  Phúc Thọ)

Thứ ba (13/03/2018)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

 

Thứ tư (14/03/2018)

    Đ/c Phùng Thị Bích Hường

 

                                                               

                                                                             

Thứ năm (15/03/2018)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

 

 

Thứ sáu (16/03/2018)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

- Công tác tại Hà Nội (Đ/c Phùng Thị Bích Hường)

 

Thứ bảy (17/03/2018)

Đ/c Phùng Thị Bích Hường

 

 

Chủ nhật (18/03/2018)