Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25  ( Từ 18/06/2018 đến 23/06/2018)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (18/06/2018)

- Chào cờ

 

Thứ ba (19/06/2018)

 

                                                                                                               

Thứ tư (20/06/2018)

 

                                                               

                                                                             

Thứ năm (21/06/2018)

 

 

Thứ sáu (22/06/2018)

 

 

Thứ bảy (23/06/2018)

   

Chủ nhật (24/06/2018)