Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 ( Từ 15/07/2019 đến 19/07/2019)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai

- Chào cờ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thứ năm

   

Thứ sáu

 
                                                              

Thứ bảy

 
 

Chủ nhật