Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50  ( Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (10/12/2018)

- Chào cờ 

                                                                    

 

Thứ ba (11/12/2018)

                                                         

 

Thứ tư (12/12/2018)

 

 

Thứ năm (13/12/2018)

 

                                      

Thứ sáu (14/12/2018)

 

 

Thứ bảy (15/12/2018)

   

Chủ nhật (16/12/2018)