Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37 ( Từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thứ năm

   

Thứ sáu

 
                                                              

Thứ bảy

 
 

Chủ nhật