Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33  ( Từ 14/08/2017 đến 20/08/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (14/08/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

- Chào cờ                

 

Thứ ba (15/08/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

                                                                                             

 

Thứ tư (16/08/2017)

    Đ/c Nguyễn Dương Hoài

-08h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Dương Hoài)

-14h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Dương Hoài)

Thứ năm (17/08/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

           

Thứ sáu (18/08/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

   

Thứ bảy (19/08/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

 

Chủ nhật (20/08/2017)