Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42  ( Từ 16/10/2017 đến 22/09/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (16/10/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

- Chào cờ

 

Thứ ba (17/10/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

- 8h: Dự hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X)_tại Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ) 

 

Thứ tư (18/10/2017)

    Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

- 8h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ)  

                                                                                                            

-14h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ)

Thứ năm (19/10/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

                                                    

Thứ sáu (20/10/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

                                                                                      

Thứ bảy (21/10/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

 

 

Chủ nhật (22/10/2017)