Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25  ( Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (19/06/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

- Chào cờ

                                                                    

 

Thứ ba (20/06/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

 

Thứ tư (21/06/2017)

      Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

-8h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ )

-14h: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Phúc Thọ )

 

Thứ năm (22/06/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

                                                                                              

Thứ sáu (23/062017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

 

Thứ bảy (24/06/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

 

 

Chủ nhật (25/06/2017)