Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47  ( Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017  )

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (20/11/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

- Chào cờ

 

Thứ ba (21/11/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

 

 

Thứ tư (22/11/2017)

    Đ/c Nguyễn Dương Hoài

- 8h00: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Dương Hoài)  

                                                                                                            

-14h00: Trực Ban lãnh đạo Cục tiếp Doanh Nghiệp ( đ/c Nguyễn Dương Hoài

                                                                                          

Thứ năm (23/11/2017)

Đ/c Lê Văn Danh

   

Thứ sáu (24/11/2017)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

 

      

Thứ bảy (25/11/2017)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

 

Chủ nhật (26/11/2017)