Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07  ( Từ 12/02/2018 đến 10/02/2018)

TRỰC BAN LÃNH ĐẠO

SÁNG CHIỀU

Thứ hai (12/02/2018)

Đ/c Lê Văn Danh

- Chào cờ

 

Thứ ba (13/02/2018)

Đ/c Nguyễn  Phúc Thọ

 

 

Thứ tư (14/02/2018)

    Đ/c Nguyễn Dương Hoài

- Nghỉ Tết Nguyên đán                 

                                                               

- Nghỉ Tết Nguyên đán

                                                                                           

Thứ năm (15/02/2018)

Đ/c Lê Văn Danh

- Nghỉ Tết Nguyên đán  

- Nghỉ Tết Nguyên đán  

Thứ sáu (16/02/2018)

Đ/c Nguyễn Phúc Thọ

- Nghỉ Tết Nguyên đán   
 

 - Nghỉ Tết Nguyên đán  

Thứ bảy (17/02/2018)

Đ/c Nguyễn Dương Hoài

 

 

Chủ nhật (18/02/2018)