Hướng dẫn Khu chế xuất- Kho ngoại quan

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 19/07/2018
  Thủ tục Hải quan đối với hàng rượu, bia, thuốc lá nhập từ nước ngoài vào Kho ngoại quan chờ nhập khẩu vào nội địa

  Khách hàng của chúng tôi là Công ty tại nước ngoài, không có trụ sở tại Việt Nam, có nhu cầu nhập các mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá điếu từ nước ngoài về Kho ngoại quan lưu chứa, sau đó: nhập khẩu vào nội địa Việt Nam bán cho các doanh nghiệp tại đây hoặc xuất bán đi cho các doanh nghiệp tại nước thứ ba. Xin hỏi thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nêu trên cụ thể như thế nào, khách hàng cần cung cấp những chứng từ gì? Có phải xin mã số tạm nhập tái xuất cho cả hai trường hợp nhập khẩu vào nội địa và xuất bán ra nước ngoài hay không? Nếu khách hàng ở nước ngoài không có trụ sở công ty tại Việt Nam thì thủ tục xin cấp mã TNTX sẽ như thế nào?

  Xem trả lời

 • 19/07/2018
  Thủ tục nhập khẩu dây điện là vật tư sử dụng trong DNCX

  Theo QĐ 3482/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2017 thì hàng hóa này thuộc danh mục nhóm 2, kiểm tra chất lượng sau khi thông quan. Theo 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi 27/2012/TT-BKHCN, điểm q khoản 2 điều 2 về đối tượng kiểm tra thì loại trừ các hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh. Vậy: 1: Hàng hóa vật tư để sử dụng trực tiếp trong nhà xưởng của DNCX như trên có được coi là hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh và được miễn kiểm tra chất lượng không? 2: Nếu phải kiểm tra chất lượng, vì quy định kiểm tra chất lượng sau thông quan, do đó khi làm thủ tục thông quan có cần nộp các chứng từ đăng ký kiểm tra chất lượng cho cơ quan HQ không?

  Xem trả lời

 • 19/07/2018
  DNCX Nhập khẩu dầu bôi trơn và dầu chống gỉ

  Công ty là DNCX 100% vốn nước ngoài. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi cần nhập khẩu một số mặt hàng dầu bôi trơn mã HS 27101990, 27101260 và dầu chống rỉ mã HS 34031919...Đối với các mặt hàng trên, chúng tôi có được phép nhập khẩu không?

  Xem trả lời

 • 05/07/2018
  Thủ tục gia công cho DNCX

  Công ty chúng tôi là DNCX, nhập NVL về để sxxk (E11&E15). Trong quá trình sản xuất do không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng vì thế công ty chuyển 1 phần NVL đi thuê 1 công ty khác tại VN (DN FDI) gia công sản phẩm giúp chúng tôi. Theo quy định tại khoản 52. điều 1 thông tư 39/2018: Điều 76 thông tư 38/2015 được sửa đổi bổ sung như sau: "Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công. "1. Hàng hóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công: a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhận nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Như vậy trong trường hợp này doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX bắt buộc phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục quản lý DNCX hay được phép lựa chọn tại hoặc Hải quan quản lý DNCX hoặc đơn vị Hải quan khác thuận tiện? Trong trường hợp này DNCX có phải thông báo hợp đồng gia công đến cơ quan Hải quan quản lý DNCX hay không?

  Xem trả lời

 • 04/07/2018
  Thực hiện việc đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng tại bãi của cảng không đưa vào kho CFS

  lô hàng xuất khẩu điều kiện giao hàng là FOB, người mua có được phép thuê container sau đó thực hiện việc đóng ghép hàng hóa của nhiều chủ hàng (người xuất khẩu-Shipper) tại bãi của cảng mà không đưa các lô hàng này giao vào kho CFS cho công ty dịch vụ thu gom hàng lẻ ? Nếu được phép thực hiện, xin tư vấn thủ tục thực hiện qua giám sát tại cảng.

  Xem trả lời

 • 03/07/2018
  XUẤT KHẨU HÀNG VÀO KCX

  Công ty muốn xuất khẩu lô hàng máy móc thiết bị vào doanh nghiệp thuộc KCN Mỹ Phước 3. Chúng tôi bắt buộc phải làm thủ tục với hải quan ở KCN Mỹ Phước hay có thể làm thủ tục hải quan ở tại TP Hồ Chí Minh để thông quan Chi cục Hải quan đầu tư được không?

  Xem trả lời

 • 02/07/2018
  Nhập khẩu máy móc thiết bị của doanh nghiệp chế xuất

  Công ty tôi là doanh nghiệp chế xuất, thời gian qua nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định gần hết tổng vốn đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng do yêu cầu sản xuất chúng tôi muốn nhập lô hàng máy móc tạo tài sản cố định nhưng trị giá lô hàng lần này sẽ nhiều hơn tổng số vốn đầu tư nhưng chúng tôi chưa kịp làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xin tăng vốn đầu tư. Như vậy Công ty có được làm thủ tục nhập khẩu lô hàng máy móc tạo tài sản cố định lô hàng này trước khi điều chỉnh giấy phép xin tăng vốn đầu tư hay không.

  Xem trả lời

 • 27/06/2018
  Doanh nghiệp đầu tư mua sách hướng dẫn của doanh nghiệp chế xuất để sản xuất xuất khẩu

  Hiện tại chúng tôi mua hàng của doanh nghiệp chế xuất trong nước đã được cấp phép về hoạt động in ấn. Công ty mua sách hướng dẫn để đính kèm với sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài (xuất sản xuất xuất khẩu). Để làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ đối ứng với tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất mã hs code: 49111090 và có làm thủ tục xin cấp phép với Sở Thông tin Truyền thông nhưng không được cấp giấy phép vì Sở Thông tin và Truyền thông chỉ cấp giấy phép nhập khẩu từ quốc tế với ấn phẩm không kinh doanh. Vậy chúng tôi có phải xin giấy phép nhập khẩu không?

  Xem trả lời

 • 27/06/2018
  Doanh nghiệp chế xuất gửi máy móc, thiết bị bên ngoài

  chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, hiện tại có một số máy móc, thiết bị chưa có nhu cầu sử dụng. Theo quy định chúng tôi có được phép gửi những máy móc, thiết bị này bên ngoài không? Nếu có, xin tư vấn cho về thủ thục để gửi những máy móc, thiết bị này bên ngoài.

  Xem trả lời

 • 25/06/2018
  DNCX bán sản phẩm xuất khẩu cho DN SXXK trong nước

  DNCX nhập khẩu NPL từ nước ngoài để sản xuất sau đó bán sản phẩm sản xuất xuất khẩu (mở tờ khai xuất khẩu loại hình E42) cho doanh nghiệp SXXK trong nước (DN SXXK nhập loại hình E31 làm NPL). Vậy DNCX có phải nộp thuế cho số lượng NPL nhập khẩu tạo ra sản phẩm xuất khẩu bán cho doanh nghiệp SXXK trong nước hay không?

  Xem trả lời