Danh bạ điện thoại Hải Quan Đồng Nai

Stt

Họ và Tên

Lĩnh vực phụ trách

Thông tin liên lạc

Ban Lãnh đạo

1

Cục Trưởng

Lê Văn Danh

Phụ trách đơn vị:  Phòng Tổ chức Cán bộ - Thanh tra;  Phòng Tài vụ Quản trị.

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 888

: 0903 903 484

Fax

Email

: 02513 895 703

:danhlv.chq@dongnai.gov.vn

2


 

Phó Cục trưởng

Nguyễn Phúc Thọ


 

Phụ trách đơn vị: Phòng Giám sát quản lý; Phòng Quản lý rủi ro; Phòng CBL&XLVP; Chi cục HQ Biên Hòa; Chi cục HQ Nhơn Trạch; Chi cục HQ Long Thành; Chi cục KTS Thông quan.

Cơ quan

Di động

:0251.3895 779

: 0913 851 611

Fax

Email

: 02513 895 679

 thonp@dongnai.gov.vn

3

Phó Cục trưởng

Nguyễn Dương Hoài

Phụ trách đơn vị: Phòng Thuế XNK; Văn Phòng;Phòng Công nghệ Thông tin;  Đội Kiểm soát HQ; Chi cục HQ Long Bình Tân; Chi cục HQ KCX Long Bình; Chi cục HQ Thống Nhất; Chi cục HQ Bình Thuận; 

- Người phát ngôn

Cơ quan

Di động

02513 895 789

0903 610 424

Fax

Email

: 02513 895 705

hoaind@dongnai.gov.vn

Tổng đài : 061.3895700
 
Phòng Giám sát Quản lý về HQ                                                                     ĐT : 0251.3895 722 - Fax: 0251.3895 723

1

Trưởng Phòng

Đỗ Thị Hương Sen


 

- Chịu trách nhiệm chung

-Thành lập và hoạt động của kho, địa điểm

-Hoạt động đại lý hải quan;

-Công tác đối thoại doanh nghiệp;

-Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra công tác giám sát quản lý định kỳ, đột xuất

-Góp ý xây dựng văn bản, tập huấn triển khai quy trình, chính sách mới.

-Công tác ISO, văn thư, quản lý tài sản.

Cơ quan

Di động

:0251.3895 722

: 0949.447.207

 

Email

 

: sendth@dongnai.gov.vn

2

Phó Trưởng Phòng

Lê Minh Cường
 

Phụ trách

- VNACCS/VCIS

- Thủ tục HQ đối với hàng hóa SXXK & gia công;

-Thủ tục HQ đối với doanh nghiệp chế xuất;

-Chính sách mặt hàng, chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK;

-Thủ tục HQ đối với PTVT xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng;

-Góp ý xây dựng văn bản, tập huấn triển khai quy trình, chính sách mới.

Cơ quan

Di động

:

 0908 346 151

 

Email

 

 cuonglm.chq@dongnai.gov.vn

3

Phó Trưởng Phòng

Phạm Văn Hường

 

Phụ trách

- Chính sách mặt hàng, chính sách quản lý chuyên ngành đ/v hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh, XNK tại chỗ, TNTX.

- Trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan.

- Địa điểm làm thủ tục hải quan

- Công tác xác nhận qua khu vực giám sát.

- Góp ý xây dựng văn bản, tập huấn triển khai quy trình, chính sách mới.

Cơ quan

Di động

 

: 0913 813 795

 

Email

 

 

huongpv@dongnai.gov.vn

 

 
4
Phó Trưởng Phòng

Ngô Minh Hải

 

Phụ trách

- Công tác Cải cách Hiện đại hóa

- Tư vấn thủ tục hải quan

- Triển khai Hải quan điện tử

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 733

: 0918 058 128

Nhà riêng

Email

:

 hainm.chq@dongnai.gov.vn

             
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm                                                               ĐT : 0251.3895 727 - Fax: 0251.3895 731

1

Võ Văn Toàn

Trưởng Phòng

- Chịu trách nhiệm chung

- Công tác tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng

- Công tác chống buôn lậu

- Thành viên ban chỉ đạo 389/CP

Nội bộ

Cơ quan

Di động

: 309

:0251.3895 727

: 0913 941 400

 

Email

 


toanvv@dongnai.gov.vn

 

2

Phó Trưởng Phòng

Võ Bích Ngọc

 

Phụ trách

- Công tác pháp chế, tuyên truyền

- Xây dựng chế độ thông tin báo cáo của Phòng

- Công tác xây dựng, góp ý văn bản và quy phạm pháp luật

- Công tác đề xuất, tổ chức hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

Cơ quan

Di động

 

:0905 413 976

 

Email

 

 

ngocvb@dongnai.gov.vn

 

Phòng Quản lý rủi ro

                                         ĐT : 0251.3895 737 - Fax: 0251.3895 736

1


 

Trưởng Phòng

Lê Văn Ngọc


 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Quản lý tuân thủ doanh nghiệp XNK, đánh giá xếp hạng doanh nghiệp

- Chuyên đề về QLRR

- ISO

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 737

: 0913 742 030

 

Email

 

 ngoclv@dongnai.gov.vn

4 Phó Trưởng Phòng

Vũ Đức Sinh

Phụ trách:

- Thu thập, xử lý thông tin QLRR

- Xây dựng, quản lý, áp dụng tiêu chí QLRR, danh mục hàng hóa QLRR

- Báo cáo tổng hợp

Cơ quan

Di động

0903 017 234 Email

sinhvd@dongnai.gov.vn

             
Phòng Tổ chức Cán bộ - Thanh tra

                                ĐT : 0251.3895 724 - Fax: 0251.3895 725

1


 

Trưởng Phòng

Nguyễn Tuấn Sỹ


 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Thanh tra, kiểm tra nội bộ, chuyên ngành

- Tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Bảo vệ chính trị nội bộ

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 724

: 0913 940 407

 

Email

 

 synt@dongnai.gov.vn

2


 

Phó  Trưởng Phòng

Lý Kim Dung


 

Phụ trách

- Thư ký Ban Lãnh đạo Cục

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

- Quản lý nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế

- Thi đua khen thưởng

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 724

: 0918 386 286

 

Email

 

:dunglk@dongnai.gov.vn

Phòng Công nghệ thông tin                                             ĐT : 0251.3895 729 - Fax: 0251.3895 711
1 Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Mỹ Liên

- Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

  0251.3895 729

: 0983 808 850

Email lienntm.chq@dongnai.gov.vn

2


 

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Tiểu Long


 

Phụ trách

- Hệ thống theo dõi vận hành máy móc thiết bị

- Công tác thống kê HQ

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 729

: 0938.010.176

Email

: longnt.chq@dongnai.gov.vn

2


 

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Đức


 

Phụ trách

- Quản lý cơ sở dữ liệu

- Quản lý ứng dụng CNTT trong nghiệp vụ HQ

Cơ quan

Di động

: 0913 792 482

Email

 ducnv.chq@dongnai.gov.vn

Văn Phòng

                      ĐT : 0251.3895 710 - Fax: 0251.3895 711

1


 

Chánh Văn phòng

Nguyễn Ngọc Đức


 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Văn thư lưu trữ

- Quản lý Đội xe, Đội Bảo vệ, chăm sóc cây xanh

Cơ quan

Di động

: 0251.8878 157

: 0913 850 352

 

Email

 

ducnn.chq@dongnai.gov.vn

2


 

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Thanh Trang


 

Phụ trách

- Báo cáo tổng hợp

- Lễ tân, tạp vụ

- Tổ chức hội nghị

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 708

: 0913 874 177

Email

: trangntt@dongnai.gov.vn

3 Phó  Chánh Văn phòng

Phạm Phúc Thanh

Phụ trách

-Công tác Đảng đoàn thể

- Công tác phòng cháy chữa cháy

- Công tác ISO

Cơ quan

Di động

: 0251.3895708

0915 810 665

Email

 

thanhpp@dongnai.gov.vn

5

Văn thư
 

Cơ quan

Fax

: 02513.895 710

: 0251.3895 711

6

Hành chính
 

Cơ quan

Fax

: 02513.895 734

: 0251.3895 721

Phòng Tài vụ - Quản trị

                        Fax: 0251.3895 721

1


 

Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Nga


 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Tài chính kế toán

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 732

: 0917 746 360

 

Email

 

 ngant.chq@dongnai.gov.vn

2

Phó trưởng phòng

Lâm Giang Thanh

Phụ trách

- Công tác xây dựng cơ bản

Cơ quan

Di động

02513895707

 

Email thanhlg@dongnai.gov.vn
3

Phó trưởng phòng

Bùi Văn Thành

Phụ trách

- Công tác mua sắm sửa chữa bảo trì bão dưỡng quản lý tài sản quản lý ấn chỉ vật tư văn phòng

Cơ quan

Di động

02513895707

0919 123 377

Email  thanhbv.chq@dongnai.gov.vn

4

XDCB
 

Cơ quan

: 0251 3895 707

5

Tài vụ
 


 


 

6

Thủ quỹ
 


 


 
Phòng Thuế xuất nhập khẩu                                                                       ĐT : 0251.3895 735 - Fax: 0251.8878 158

1


 

Trưởng Phòng

Lê Văn Thọ


 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Chính sách thuế, miễn giảm thuế đối với hàng hóa xnk

- Quản lý nợ thuế, cưỡng chế thuế

- Triển khai kế hoạch quản lý nguồn nhân lực lĩnh vực thuế XNK

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 735

: 0903 929 580

 

Email

 

tholv.chq@dongnai.gov.vn

2

Phó Trưởng Phòng

Trần Tứ Bửu

- Trị giá tính thuế

- Phân loại hàng hóa

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 735

: 0913.839.033

   
3

Phó Trưởng Phòng

Huỳnh Thị Xuân Hồng

- Thanh khoản, hoàn thuế

- Kế toán thuế

- Dự toán thu thuế xnk và thu khác

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 735

: 0918.149.184

Email  Honghtx@dongnai.gov.vn
Đội Kiểm soát Hải quan

ĐT : 0251.8878 070 - Fax: 0251.8878 072

1


 

Đội Trưởng

Lê Thế Tử


 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Xử lý vi phạm hành chính

- Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

Cơ quan

Di động

:

: 0913 851 155

Nhà riêng

Email

 

 tult@dongnai.gov.vn

2

Phó Đội Trưởng

Đặng Văn Quang

Phụ trách

- Phòng chống ma túy

- Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

- Địa điểm kiểm tra

- Tham mưu tổng hợp

Cơ quan

Di động

:

0913 941 133

 

Email

 

 quangdv.chq@dongnai.gov.vn

Chi cục Kiểm tra sau thông quan                                                                ĐT : 0251.3895 726 - Fax: 0251.3894 341

1


 

Chi Cục trưởng

Cao Ngọc Tâm 

- Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

:0251.3895 726

: 0903 913 015 

 

Email

 

 tamcn@dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Văn Sĩ
 

Phụ trách

- Đội 2 KTSTQ về hàng gia công SXXK

Cơ quan

Di động

:0251.3895 726

: 0918 107 187

Email

 sinv@dongnai.gov.vn

3

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Quang Văn

Phụ trách

- Đội tổng hợp

Cơ quan

Di động

:0251.3895 726

: 0985 045 067

Email  vannq@dongnai.gov.vn

4

Phó Chi Cục trưởng

Phan Minh Thuần
 

Phụ trách

- Đội 1 : Chính sách XNK, giá tính thuế, mã số thuế, thuế suất

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 726

: 0913 713 709

Email

 thuanpm@dongnai.gov.vn

Chi cục Hải quan Biên Hoà                                                                             ĐT : 0251.3993 486 - Fax: 061.3991 498

1


 

Chi Cục trưởng

Trần Hoàng Trọng Kỳ
 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Đội quản lý thuế

Cơ quan

Di động

: 0251.3993 482

: 0909 915 915

Fax

Email

 

:kytht@dongnai.gov.vn

2 Phó Chi Cục trưởng

Cao Anh Kiệt

 

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ

 

Cơ quan

Di động

: 0251.8878 157

: 0913 719 971

Email kietca@dongnai.gov.vn
3

Phó Chi Cục trưởng

Đoàn Văn Tấn

Phụ trách

- Đội tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3993 483

0913 851 400

Email

tandv.chq@dongnai.gov.vn

4


 Phó Chi Cục trưởng

Lê Văn Tới
 

Phụ trách

- Đội thủ tục PTXNC

- Đội Nghiệp vụ 2

Cơ quan

Di động

 

: 0903 837 632 

Email

 toilv.chq@dongnai.gov.vn

Chi cục Hải quan KCX Long Bình                                                             ĐT : 061.3892 028 - Fax: 061.3892 029

1


 

Chi Cục trưởng

Trương Thiện Thành


 

- Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

: 0251.3560 891

: 0913 942 789

Email

 thanhtt.chq@dongnai.gov.vn

2


 

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Quang Nhật


 

Phụ trách

- Đội Quản lý thuế

Cơ quan

Di động

: 0251.8890 747

0907 828 689

Email

 nhatnq.chq@dongnai.gov.vn

3

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Đức Vinh


 

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ

Cơ quan

Di động

: 02518.890 746

: 0913 792 632

 

Email

 

 vinhnd.chq@dongnai.gov.vn

4 Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Thanh Nhàn

Phụ trách

- Đội Tổng hợp

Cơ quan

Di động

:

0913 981 181

Email :nhannt.chq@dongnai.gov.vn
Chi cục Hải quan Thống Nhất                                                                                                         - ĐT : 0251.3869 419 - Fax: 0251.3869420

1


 Chi Cục trưởng

Lê Tuấn Hải 

- Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

: 02513 968 009

: 0909 348 789

Email

 hailt.chq@dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Lý Đằng

Phụ trách

- Đội Tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3841 195

0902 850 139

Email

:dangl@dongnai.gov.vn

3

 Phó Chi Cục trưởng

Phạm Thị Thùy Dương
 

Phụ trách

- Đội Quản lý thuế

Cơ quan

Di động

: 02513 869 419

: 0983 957 525

 

Email

 

 duongptt@dongnai.gov.vn

4

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Thành Reng

Phụ trách:

- Đội Nghiệp vụ

Cơ quan

Di động

02513 869 419

0913 941 942

Email

rengnt@dongnai.gov.vn

Chi cục Hải quan Long Thành                                                                        ĐT : 0251.3.841.195 - Fax: 0251.3.841240

1


Chi cục trưởng

Phạm Công Minh


 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Đội Quản lý thuế

- Đội tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3841 195

: 0913 941 344

Email

 minhpc@dongnai.gov.vn

2


 

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Văn Đông


 

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ số 2

Cơ quan

Di động

: 0251.3511 542

: 0913 950 005

Email

 dongnv.chq@dongnai.gov.vn

3


 

Phó Chi Cục trưởng

Ngô Quang Vinh


 

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ số 3

Cơ quan

Di động

: 0251. 3681102

: 0909 028 579

Email

 vinhnq@dongnai.gov.vn

4

Phó Chi Cục trưởng

Phạm Văn Kiếm

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ số 1

Cơ quan

Di động

 

0913.850.025

Email

 kiempv@dongnai.gov.vn


 

 

KCN Tam Phước

Đội Nghiệp vụ số 2


 


 

Cơ quan

Fax

: 0251.3511 542

: 0251.3511 586


 

 

KCN Long Đức

Đội Nghiệp vụ số 3


 


 

Cơ quan

Fax

: 0251. 3681103

: 0251. 3681101

Chi cục Hải quan Nhơn Trạch                                                                        ĐT : 0251.3560 887 - Fax: 061.3560 888

1

Chi Cục trưởng

Lê Thành Vân

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Đội Quản lý thuế

 

Cơ quan

Di động

: 0251.3560 891

: 0913 851 500

Email

vanlt.chq@dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Trần Hồ Quốc Thiện

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ 2

Cơ quan

Di động

 

: 0913 795 579

Email thienthq@dongnai.gov.vn
3 Phó Chi Cục trưởng

Đặng Kim Nam

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ

Cơ quan

Di động

: 0913 612 211

Email

namdk@dongnai.gov.vn
4 Phan Thanh Long

Phó Chi Cục trưởng

Phụ trách

- Đội Tổng hợp

Cơ quan

Di động

:

: 0903 825 789

Email  longpt@dongnai.gov.vn
Chi cục Hải quan Long Bình Tân                                                                   Nội bộ: 605 - ĐT : 061.3.994.782 - Fax: 061.3 994 783

1

Chi Cục trưởng

Trương Tấn Lộc
 

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Đội Tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3994 784

: 0903 669 200

Email

 loctt.chq@dongnai.gov.vn

2 Phó Chi Cục trưởng

Phạm Quang Quốc

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ

Cơ quan

Di động

 0251.3835 423

: 0903.885.895

Email :quocpq@dongnai.gov.vn
3 Phó Chi Cục trưởng

Lê Thị Kim Oanh

Phụ trách

- Đội Quản lý thuế

Cơ quan

Di động

0251.3994 782

: 0913.940 611

Email oanhltk@dongnai.gov.vn
Chi cục Hải quan  Bình Thuận                                                                      ĐT : 0252.3720 600 - Fax: 0252. 3720 601

1

Chi Cục trưởng

Lưu Vĩnh Trường

- Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

- Đội Quản Tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0252.3720 602

0913.851.001

Email

truonglv.chq@dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Trần Văn Thông

Phụ trách

- Đội Nghiệp vụ

Cơ quan

Di động

 

: 0919.961.991

Email

 thongtv@dongnai.gov.vn

3


 

Phó Chi Cục trưởng

Tạ Hùng Dũng
 

Phụ trách

- Đội Quản lý thuế

Cơ quan

Di động

: 0252.3820 482

: 0903 009 048

Email

 dungth@dongnai.gov.vn