Chi Cục Hải quan Long Thành

CHI CỤC HẢI QUAN LONG THÀNH   

ĐỊA CHỈ: KCN GÒ DẦU, XàPHƯỚC THÁI, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI   
ĐIỆN THOẠI: 0251 3841195 - FAX:  0251 3841240 

  ĐỘI NGHIỆP VỤ 2 TAM PHƯỚC

 ĐỊA CHỈ: Đường số 06, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

ĐIỆN THOẠI: 0251 3511542   - FAX:  0251 3511586

ĐỘI NGHIỆP VỤ 1 LONG ĐỨC

 ĐỊA CHỈ: Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

ĐIỆN THOẠI: 0251 3681103   - FAX:  0251 3681101