Chi Cục Hải quan KCX Long Bình

CHI CỤC HẢI QUAN  KHU CHẾ XUẤT LONG BÌNH  

ĐỊA CHỈ: ĐƯ ỜNG SỐ 6, KHU CHẾ XUẤT LONG BÌNH, TP BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI   
ĐIỆN THOẠI: 0251 3892028 - FAX: 0251 3892029