Chi Cục Hải quan Biên Hòa

CHI CỤC HẢI QUAN  BIÊN HOÀ   

ĐỊA CHỈ: SỐ 28, ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HOÀ 2, TP BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI   
ĐIỆN THOẠI: 0251 3993486 - FAX: 0251 3991498