Bảng tổng hợp vướng mắc và nội dung giải đáp tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp Đài Loan năm 2015

BẢNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN NĂM 2015 (ngày 20/05/2015)

I.CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC HẢI QUAN.

Câu hỏi 1:

Hỏi: Về việc nhập khẩu thường phát sinh việc hải quan áp 1 mã số thuế, sau khi hóa nghiệm lại áp một mã số thuế khác với mức thuế suất khác nhau.

Trả lời:  

- Cơ quan hải quan áp mã HS trên cơ sở 06 nguyên tắc áp mã của Hải quan thế giới, hàng hóa thực tế nhập khẩu và các thông tin khác do doanh nghiệp khai báo. Đối với hàng hóa đưa đi giám định, phân tích phân loại thì việc áp mã HS phải căn cứ vào kết quả giám định, phân tích phân loại của cơ quan chuyên môn.

Câu hỏi 2:

Hỏi: Liên quan đến việc nhập khẩu vật liệu Sắt, thời gian kiểm nghiệm vật liệu quá lâu, trung tâm kiểm nghiệm có thể rút ngắn thời gian được không?

Trả lời: Việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013.

Cục Hải quan Đồng Nai đã nhiều lần báo cáo cho UBND tỉnh, TCHQ khó khăn này của doanh nghiệp, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai, UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Công thương vấn đề trên.

- Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, ngày 02/02/2015 Cục Hải quan Đồng Nai đã có công văn số 360/HQĐNa-GSQL của gửi các doanh nghiệp trên địa bàn hướng dẫn như sau:

+ Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp khi có nhu cầu nhập khẩu thép tham khảo danh sách các tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu để chủ động lựa chọn tổ chức giám định thuận tiện nhằm rút ngắn thời gian đánh giá.

+ Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do việc chờ kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức giám định quá lâu, dẫn đến kéo dài thời gian thông quan và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đề nghị doanh nghiệp phản ảnh đến Bộ Công thương và Bộ KHCN để được xử lý.

Câu hỏi 3:

Hỏi: Theo khoản 3 điều 75 TT38-2015-TT-BTC (Cơ quan hải quan quản lý khu chế xuất, DNCX chỉ giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của khu chế xuất, DNCX khi cần thiết theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan) vậy có thể hiểu là khi đăng ký TK XNK tại chỗ là phải giám sát hàng hay chỉ giám sát hàng khi có quyết định của Cục trưởng Cục HQ?

Trả lời:

- Khoản 3 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: .

Đối với hàng hóa mua, bán giữa doanh nghiệp chế xuất  với doanh nghiệp nội địa

Doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.

Như vậy, Khoản 3 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC không quy định về công tác giám sát như nội dung câu hỏi.

- Khoản 3 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định:

3.  Cơ quan hải quan quản lý khu chế xuất, Doanh nghiệp chế xuất chỉ giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của khu chế xuất, Doanh nghiệp chế xuất khi cần thiết theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan.

Cục Trưởng cục Hải quan đã giao nhiệm vụ giám sát cho Chi cục quản lý Doanh nghiệp chế xuất, do vậy, việc triển khai giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của các Chi cục.

Câu hỏi 4:

Hỏi: Theo Nghị Định 60/2014/ND-CP có quy định về việc xin phép nhập khẩu máy in màu, công ty chúng tôi có địa chỉ tại Đồng Nai chúng tôi gởi đơn xin giấy phép nhập khẩu tại Bộ Thông Tin truyền thông tại Hà Nội bằng đường bưu điện, theo quy định là 7 ngày chúng tôi sẽ được cấp phép nhập khẩu, trong trường hợp quá 7 ngày và hơn thế nữa chúng tôi không nhận được trả lời từ Bộ Thông Tin truyền thông, vui lòng hướng dẫn để chúng tôi có cách nào để nhập khẩu máy in trong khi chờ giấy phép nhập khẩu.

Trả lời:

- Căn cứ Nghị Định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ thì Mặt hàng máy in màu thuộc mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có Giấy phép của Bộ Thông Tin Truyền Thông và nộp cho cơ quan hải quan ngay khi đăng ký tờ khai nhập khẩu.

- Căn cứ khoản 3 Điều 28 Định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin Truyền thông phải cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Đề nghị Công ty có văn bản phản ảnh trực tiếp với Bộ Thông tin Truyền thông trong trường hợp việc cấp phép quá thời gian quy định.

Câu hỏi 5:

Hỏi: Hiện tại công ty chúng tôi thực hiện kiểm kê 2 lần trong 1 năm cụ thể là tháng cuối tháng 6 và cuối tháng 12 và kết quả kiểm toán mà chúng tôi nhận được thường vào khoản 15 tháng 4 năm kế tiếp. Nhưng theo qui định về thanh khoản theo thông tư 38 thì Doanh nghiệp phải nộp báo cáo thanh khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết năm tài chính. Như vậy chúng tôi sẽ không cung cấp được số liệu kiểm toán của công ty chúng tôi trong báo cáo thanh khoản. Vậy xin hỏi HQ vấn đề trên có cần số liệu kiểm toán của Doanh nghiệp khi nộp báo cáo thanh khoản không?

Trả lời:   Căn cứ Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định” “3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

a) Nộp báo cáo quyết toán

a.1) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu:

Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất ra sản phẩm sau đó bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu và tổ chức, cá nhân xuất khẩu phải báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều này;

a.2) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài:

Trường hợp tổ chức, cá nhân theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu do bên đặt gia công cung cấp, máy móc, thiết bị thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh tại tài khoản ngoài bảng hoặc trên Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân thì nộp báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL đối với nguyên liệu, vật tư và mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL đối với máy móc, thiết bị ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư này. Trường hợp Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này;

a.3) Đối với DNCX báo cáo quyết toán được lập theo nguyên tắc nêu tại điểm a.1, a.2 khoản này tương ứng với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công”

Như vậy: Doanh nghiệp nộp Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu theo mẫu quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, không yêu cầu có số liệu kiểm toán của Doanh nghiệp.

Câu hỏi 6:

Hỏi: Hàng mẫu từ nước ngoài gửi qua đã cố ý đem sản phẩm  bị lỗi có khuyết điểm (bị hỏng hoặc là không đầy đủ), vậy mà chính phủ vẫn bắt công ty chúng tôi đóng thuế nhập khẩu. Xin kiểm tra lại vần đề nêu trên có phải có thể được nhập khẩu miễn thuế.

Trả lời: Căn cứ Điều 103, Điều 107 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015: Điều 103. Các trường hợp miễn thuế

4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công theo hợp đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Ðiều 12 Nghị định số 87/2010/NÐ-CP, gồm:

a) Hàng hóa được miễn thuế theo hợp đồng gia công bao gồm:

a.3) Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu làm mẫu phục vụ cho gia công;….”

Điều 107. Các trường hợp xét miễn thuế:

…4. Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt…..”

Như vậy:, Hàng mẫu (có hay không bị lỗi) khi nhập khẩu vào Việt Nam thì được:

+ Miễn thuế nếu hàng nhập khẩu phục vụ để gia công theo hợp đồng gia công;

+ Hoặc được xét miễn thuế trong định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi 7:

Hỏi: Từ tháng 10/2014 trở đi  đối với thép không gỉ phải nộp nhiều hơn13.79%  thuế bán phá giá  nhưng hiện tại Việt Nam  tôi không kiếm được tài liệu nào liên quan về vấn đề này.

Trả lời:  Kể từ tháng 10/2014, mức thuế chống bán phá giá mặt hàng Thép không gỉ thực hiện theo Quyết định 7898/QĐ-BCT ngày 05/09/2014 và Thông báo kèm theo QĐ số 7896/QĐ-BTC về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2014. Đề nghị doanh nghiệp tham khảo các văn bản trên để biết.

Câu hỏi 8:

Hỏi: Hệ thống khai báo hải quan thường xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến thời hạn của việc khai báo xuất nhập khẩu, đồng bộ các biện pháp khai báo trên máy tính của nhân viên dường như vẫn chưa chu toàn?

Trả lời: Trong giai đoạn đầu triển khai VNACCS, hệ thống có những thời điểm chưa thực sự ổn định. Tại thời điểm hiện nay, hệ thống đã hoạt động ổn định. Nếu quý doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc khai báo trên hệ thống thì đề nghị liên hệ trực tiếp với các bộ phận hỗ trợ tại Cục, hoặc Chi cục để được hỗ trợ, xử lý.

II. CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC THUẾ NỘI ĐỊA.

Câu hỏi 1:

Hỏi: Năm 2014, công ty có đầu tư xây dựng nhà xưởng, thiết bị cẩu trục để mở rộng sản xuất kinh doanh. Dự kiến tháng 4/2015 đưa vào sử dụng, sau đó sẽ lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất. Tổng trị giá đầu tư mở rộng dự kiến tăng 25% so với TSCĐ trước khi đầu tư. Tài sản đầu tư mới này vẫn thuộc ngành nghề, địa bàn của dự án cũ. Vậy cho hỏi năm 2015 phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng có được hưởng theo thuế suất ưu đãi mà doanh nghiệp đang áp dụng không?

Trả lời: Trường hợp Công ty, năm 2014 có đầu tư xây dựng nhà xưởng, thiết bị cầu trục để mở rộng sản xuất kinh doanh. Dự kiến tháng 4/2015 đưa vào sử dụng, sau đó sẽ lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất. Tổng trị giá đầu tư mở rộng dự kiến tăng 25% so với TSCĐ trước khi đầu tư và tự chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng này phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực địa bàn với dự án đang hoạt động theo quy định tại khoản 6.a, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Câu hỏi 2:

Hỏi: Năm bị thua lỗ, có thể lấy khoản lỗ của hoạt động chính chuyển sang hoạt động khác được không?

Trả lời: Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập theo quy định tại khoản 9, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC..

Câu hỏi 3:

Hỏi: Trong quá trình lắp ráp có phát sinh linh kiện,  sản phẩm lỗi thì phải xử lý như thế nào để liệt kê vào chi phí hợp lý.

Trả lời: Công ty không nêu rõ nguyên các linh kiện, sản phẩm lỗi trong quá trình lắp ráp do trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhà cung cấp hay là do lỗi của Công ty nên cơ quan thuế không có cơ sở trả lời.

Câu hỏi 4:  

Hỏi: Chiết khầu thương mại, giảm giá hàng bán gồm những quy trình và thủ tục gì? Quy định đó nằm ở điều khoản nào?

Trả lời: Quy trình, thủ tục đối với hoạt động chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán không thụộc trách nhiệm cơ quan thuế quản lý theo quy định tại Điều 8 Luật quản lý thuế. Đề nghị công ty liên hệ với Sở Công thương để được hướng dẫn.

Câu hỏi 5:

Hỏi: Năm 2014 có nhập khẩu một thiết bị tài sản cố định trị giá 376.233.238, đối với loại tài sản cố định này thì có được xem là đầu tư mở rộng không, nếu như là đầu tư mở rộng thì thuế ưu đãi sẽ được tính như thế nào?

Trả lời: Công ty không nêu rõ việc nhập khẩu tài sản cố định này là tài sản thay thế tài sản củ hay là tài sản cố định mới đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nên cơ quan thuế không đủ thông tin để trả lời cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Câu hỏi 6:

Hỏi: Làm thế nào được liệt kê tổn thất hàng tồn đọng  vào chi phí (sản phẩm tồn đọng).

Trả lời: Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2.1.b, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Câu hỏi 7:

Hỏi: Có 1 thiết bị máy móc không sử dụng sản xuất phải báo cáo với cơ quan đơn vị nào? Đăng ký ra sao? Sau một khoảng thời gian thì thiết bị này đưa vào hoạt động bình thường thì cần những thủ tục gì? Đăng ký ra sao?       

Trả lời: Thiết bị máy móc không sử dụng sản xuất thì không được trích khấu hao theo quy định tại khoản 2.2a, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Trong thông tư này không có quy định việc nộp báo cáo, đăng ký thiết bị máy móc không sử dụng sản xuất cho cơ quan thuế.

Câu 8:

Hỏi:

Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài,hoạt động kinh doanh theo giấy phép đầu tư từ năm 2007, được miễn thuế TNDN 3 Năm đầu và 7 năm tiếp theo thuế TNDN 50%. Đến năm 2009 điều chỉnh chia vốn đầu tư và 2011 điều chỉnh giấy phép tăng vốn điều lệ từ 1 triệu usd lên 2 triệu usd .(vốn tăng thêm 1tr usd bằng máy móc thiết bi ,thuế suất nhập khẩu máy móc thiết bị 0% ) . Đến ngày1/1/2014 doanh thu của công ty có lãi từ sản xuất kinh doanh. Vậy dự án đầu tư mở rộng này từ ngày 1/1/2014 phần tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tư mở rộng hay không ? hoặc nếu phải nộp thuế thì thuế suất áp dụng là bao nhiêu %?

Trả lời:

Công ty phải tự xác định dự án mở rộng này có đáp ứng một trong 03 tiêu chí theo quy định tại khoản 6.a, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên và có thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hay không để lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, thời gian áp dụng ưu đãi đã được quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC và khoản 20, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ.

             III. BAN QUẢN LÝ KCN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN BAN QUẢN LÝ KCN

Câu hỏi 1:

Hỏi: Ngay khi Chính phủ ban hành nghị định,pháp lệnh hoặc quy định mới,có thể thông báo cho các doanh nghiệp được biết tham khảo đồng thời làm công tác tuyên truyền phổ biến, đã có cung cấp bản tiếng anh, mong Hiệp Hội Đài Loan có bản tiếng hoa cung cấp cho hội viên tham khảo! Đặc biệt là các lĩnh vực về  lao động, BHXH, BHYT, PCCC và tài nguyên môi trường…

Trả lời: Đối với việcban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực lao động luôn được Ban Quản lý thông tin kịp thời đến các doanh  nghiệp trong khu công nghiệp dưới nhiều hình thức: 

 +Đăng tin trên website của Ban Quản lý: địa chỉ truy cập http://diza.dongnai.gov.vn/Pages/thongtinvelaodong.aspx

 + Triển khai đến các doanh nghiệp tại các buổi họp giao ban doanh nghiệp định kỳ 2 lần/năm.

+ Trực tiếp khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính tại tổ tiếp nhận.

Câu hỏi 2:

Hỏi: Nếu như phát sinh những vấn đề cấp bách thì thông báo như thế nào? Chính phủ hoặc Hiệp Hội Đài Loan có thể  cung cấp những thông tin cần thiết cho hội viên tham khảo?

Trả lời: Nếudoanh nghiệp có phát sinh những vấn đề cấp bách, cần được hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp có thể liên hệ các đường dây nóng sau:

a.Các Công ty kinh doanh hạ tầng:tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng (điện, nước, PCCC), lực lượng bảo vệ của KCN (danh sách kèm theo).

b. Đồn Công an KCN, Công an địa phương nơi có KCN (trong trường hợp KCN chưa thành lập Đồn CA KCN): tiếp nhận, xử lý các sự cố về an ninh trật tự tại địa bàn (danh sách kèm theo).

c. Hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai: tiếp nhận, xử lý hoặc tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có liên quan đối với các vấn đề chung trong các KCN cụ thể:

- Chánh văn phòng: Ông Châu Anh Huy; Di động: 0913.611033

+ Số điện thoại: 0613-892307- 892378; Fax: 0613-892379

+ Doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn Tp. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Định Quán, huyện Tân Phú:

- Lãnh đạo Ban: Ông Cao Tiến Sỹ: 0613-892910; Di động: 0918.535758

- Đại diện Ban Quản lý: 0613-892032; Trưởng Đại diện: Ông Đỗ Doãn Kim: 0918.444561

+ Doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện Long Thành:

- Lãnh đạo Ban: Ông Nguyễn Mạnh Văn: 0613-892380; Di động: 0903.631820

- Đại diện Ban Quản lý: 0613-514520; Trưởng Đại diện: Bà Dương Thu Trang: 0903.158248

+ Doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn huyện Nhơn Trạch:

- Lãnh đạo Ban: Ông Cao Tiến Sỹ: 0613-892910; Di động: 0918.535758

- Đại diện Ban Quản lý: 0613-569586; Trưởng Đại diện: Bà Nguyễn Hải Phượng: 0907.158221

+ Doanh nghiệp tại các KCN huyện Trảng Bom, thị xã Long Khánh, huyện Thống Nhất, huyện Xuân Lộc:

          - Lãnh đạo Ban: Ông Mai Văn Nhơn: 0613-892376; Di động: 0913.111468

- Đại diện Ban Quản lý: 0613-967674; Trưởng Đại diện: Ông Lê Thành Thắng: 0914.292171

Câu hỏi 3:

Hỏi: Giấy phép lao động hết hạn thì phải đi làm mới, nếu như đổi công ty làm việc thì có cần phải cung cấp bằng chứng nhận học lực và chứng nhận kinh nghiệm làm việc không?

Trả lời: Đối với thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép lao động khi người nước ngoài thay đổi nơi làm việc trong trường hợp người nước ngoài đã từng được cấp Giấy phép lao động:

* Trường hợp thứ 1: Thay đổi địa chỉ làm việc trên Giấy phép lao động – trong trường hợp người lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc toàn bộ thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Trong trường hợp này, cần tiến hành thủ tục và hồ sơ cấp lại Giấy phép lao động.

Về thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 14, Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Điều 7, Điều 8, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 102/2013/NĐ-CP.

Như vậy, đối với thủ tục này thì trong hồ sơ không yêu cầu nộp bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc.

* Trường hợp thứ hai: Thay đổi địa điểm làm việc trong các trường hợp như: đến làm việc tại một cơ sở khác của người sử dụng lao động khác tỉnh, thành phố với tỉnh, thành phố người lao động nước ngoài đã làm việc; hoặc người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động khác. Trong trường hợp này, cần phải tiến hành thủ tục cấp Giấy phép lao động.

Thủ tục cấp Giấy phép lao động được quy định tạo Điều 10, Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Điều 5, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 102/2013/NĐ-CP, trong đó có văn bản chứng nhận học lực và kinh nghiệm làm việc.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài làm việc tại các KCN Đồng Nai, Ban Quản lý có ý kiến như sau:

Trong trường hợp Giấy phép lao động trước đây do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp, nay người lao động nước ngoài chuyển sang làm việc tại một doanh nghiệp khác (thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) và người lao động này giữ vị trí công việc (nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hay lao động kỹ thuật) như tại đơn vị trước đây người lao động nước ngoài đã làm việc thì được Ban Quản lý xem xét dựa trên Giấy phép lao động đã cấp.

 

Câu 4. Quy trình cấp Giấy phép lao động cho người nước ngòai:

STT

Loại hồ sơ

Số lượng

Yêu cầu

Bản chính

Bản sao

1.      

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu 6 – TT 03).

01

 

 

2.      

Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

Đối với người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam:

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

* Đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam:

+  Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

* Đối với người nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam:

+ Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

 

 

 

 

 

 

 

01 (VN)

 

 

 

 

 

 

 

01 (VN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 (NN)

 

 

 

 

 

 

 

01 (NN)

 

 

 

 

 

 

01 (NN)

 

- Các giấy tờ có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 

 

 

 

- Văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch, công chứng ra Tiếng Việt.

 

 

 

 

 

 

3.      

- Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, cụ thể:

Nhà quản lý, giám đốc điều hành: 01 trong các giấy tờ sau:

+ Giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

+ Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận;

* Chuyên gia: 01 trong các giấy tờ sau:

Bằng kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và giấy xác nhận có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

+ Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

Lao động kỹ thuậtphải có các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 (một) năm và giấy xác nhận đã có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo.

01 (VN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 (NN)

 

- Văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch, công chứng ra Tiếng Việt.

 

4.      

Thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

 

01

Khi nộp hồ sơ cấp GPLĐ phải mang theo bản chính để đối chiếu.

5.

Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì Giấy chứng nhận sức khỏe của VN.

 

01 (VN)

01 (NN)

- Văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch, công chứng ra Tiếng Việt.

- Tại Việt Nam: Bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp hoặc các Phòng khám quốc tế theo danh mục của Bộ Y tế.

- Giấy phám sức khỏe phải còn trong thời hạn.

6.

02 (hai) ảnh màu

02

 

Kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng.

- Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7.

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

 

01

 

8.

Các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài, bao gồm: (chỉ liệt kê những NNN thường làm việc tại KCN):

* Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ:

- Văn bản của DN nước ngoài cử NNN sang làm việc tại hiện diện thương mại của DN đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh NNN đã được tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước đó.

* Đối với NNN thực hiện các hợp đồng (kinh tế, thương mại, khoa học,..):

- Hợp đồng hoặc thoả thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài trong đó có thỏa thuận về việc NNN vào VN làm việc.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

- Hợp đồng hoặc thoả thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh NNN đã làm việc cho DN nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.

* Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật:

Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

01

01

Nếu  bằng tiếng nước ngoài được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải được dịch công chứng ra Tiếng Việt.

* Thời gian xử lý:

- 10 ngày theo quy định tại Khoản 2 -Điều 12, Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Ban Quản lý các KCN Đồng Nai rút ngắn còn 03 ngày làm việc.

* Lệ phí: 400.000đồng/GPLĐ theo quy định tạiNghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2008 và Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Câu 5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+  Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+Bộ bản vẽ thiết kế xin cấp giấy phép xây dựng gồm:

Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500.

Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư.

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (hồ sơ pháp lý 01 bộ).

b) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

d) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 12, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).

f) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng.

i) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

Câu 6. Quy trình tăng vốn đầu tư:

- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Hội đồng Quản trị/ Đại hội đồng cổ đông/ Quyết định của Chủ sở hữu) thông qua;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh;

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó 01 bộ gốc).

IV.CÔNG AN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC CƠ QUAN CÔNG AN.

Câu hỏi 1:

Hỏi: Ngân hàng gần Khu công nghiệp Tam Phước bao gồm ngân hàng Vietcombank và Agribank thường xảy ra tình trạng công nhân bị cướp,bị ăn cắp xe máy và trong quá trình lưu thông trên đường thì bị xô ngã xe và cướp xe. An ninh ở đây chưa được tốt, hy vọng bên lực lượng Công an tăng cường tuần tra. Bởi vì có rất nhiều thành phần bất hảo  ẩn núp ở xung quanh ngân hàng để cướp giật,ảnh hưởng đến sự an toàn của người nước ngoài.

Trả lời: Vào ngày 25 hàng tháng Đồn Công an KCN Tam Phước phối hợp với Ban giám đốc công ty hạ tầng KCN Tam Phước tổ chức họp giao ban với các doanh nghiệp trong KCN Tam Phước, đồng thời Đồn Công an KCN Tam Phước và các doanh nghiệp trong KCN đều đã có đấu nối chung hệ thống bộ đàm, tổng đài đặt tại Đồn Công an KCN, việc trao đổi thông tin về ANTT được thực hiện thường xuyên hàng ngày. Tuy nhiên, từ đầu năm 2013 đến nay, Đồn Công an KCN chưa nhận được phản ánh về vụ việc nào liên quan đến việc công nhân bị cướp, ăn cắp xe máy… như doanh nghiệp nêu trên. Về việc đề nghị lực lượng công an tăng cường tuần tra, hiện nay Đồn Công an KCN Tam Phước phối hợp với trung đội dân quân thường trực KCN, bảo vệ chuyên trách của công ty hạ tầng KCN tiến hành tuần tra trên địa bàn 24/24 giờ. Đề nghị các doanh nghiệp và người lao động trong KCN báo trực tiếp cho Đồn Công an KCN khi có tình hình, vụ việc liên quan đến ANTT để được giải quyết.

Câu hỏi 2:

Hỏi: Nếu như có người Đài loan muốn đến hỗ trợ DN tại Việt Nam thì cần phải đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Thành phố Hồ Chí Minh xin Visa DN, vậy có thể xin Visa tại Phòng xuất nhập cảnh Công an Đồng nai được không?

Trả lời: Nếu như có người Đài Loan muốn đến hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp tại Việt Nam phải tiến hành làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại Cục QLXNC được quy định tại Khỏan 1, Điều 16 của Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú người nước ngoài tại Việt Nam.

Câu hỏi 3:

Hỏi: Xin đăng ký cấp thẻ tạm trú, nếu như người không có giấy phép lao động, khi đăng ký tạm trú gặp khó khăn .

Trả lời: Người nước ngoài lao động tại Việt Nam muốn xin cấp thẻ tạm trú bắt buộc phải có giấy phép lao động, trừ những trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động (Chủ đầu tư, thành viên góp vốn của công ty cổ phần) theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

* Nếu có ý kiến thắc mắc gì thêm liên quan các vụ việc trên, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị trực tiếp thụ lý, giải quyết được giải đáp.

Công an tỉnh trao đổi để Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Cục Hải quan Đồng Nai biết, tập hợp báo UBND tỉnh và thông báo cho doanh nghiệp.

Câu hỏi 4:

Hỏi: Việt Nam thay đổi quy định về cấp visa cho người nước ngoài, trước đây được miễn thị thực, nay theo quy định dưới 15 ngày được miễn, sau 30 ngày phải làm thủ tục visa gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty phát sinh nhiều sự cố cần các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm xử lý, có những thiết bị không phải dừng sản xuất, vì vậy công ty không thể chờ xin đăng ký visa gây ảnh hưởng rất lớn cho công ty.

Trả lời: Theo quy định của Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 của Quốc hội về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam phải được cấp thị thực nhập cảnh. Những trường hợp nhập cảnh miễn thị thực 15 ngày, thuộc diện đơn phương miễn thị thực theo Điều 20 của Luật 47/2014/QH13 thì người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày. Trong thời hạn 30 ngày nếu người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh thì làm thủ tục cấp thị thực với mục đích phù hợp.

Câu hỏi 5:

Hỏi: Nhân viên của các công ty mỗi ngày đi làm ngang đoạn đường từ KCN Biên Hòa 2 đầu Big C đến ngã ba Tam Hiệp, con đường này vắng không có dân cư sinh sống, đường dốc nhưng quy định tốc độ 50km/h trong khi đó lực lượng công an núp dưới lùm cây bắn tốc độ. Do tài xế lưu thông chỉ nhìn đồng hồ để đối phó, không nhìn phía trước đường rất nguy hiểm. Đề nghị xem xét  vấn đề này.

Trả lời: Đoạn đường nêu trên đã được Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cắm biển quy định tốc độ cho từng loại xe. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điểm 5, Điều 5, Điểm 2, Điều 7 và Điểm 1, Điều 10 Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát giao thông được tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, trong đó được bí mật sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Vì vậy, việc tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ đối với các phương tiện tại đoạn đường trên của lực lượng cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai là đúng quy định của pháp luật. Đề nghị các doanh nghiệp tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên của doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông.

Câu hỏi 6:

Hỏi: Từ năm 2013, Công ty Daikan (KCN Amata) có xảy ra nhiều vụ mất trộm tiền (trên 100 triệu đồng) làm ảnh hưởng tới hoạt động của công ty. Tháng 10/2014 công ty có lắp camera thì phát hiện bảo vệ lấy cắp, tuy nhiên trong két sắt thời điểm này không có tiền. Vụ việc này đã báo đồn công an KCN hỗ trợ điều tra, xử lý nhưng đến nay công ty vẫn chưa nhận được kết quả từ phía cơ quan công an.

Trả lời: Ngày 21/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết.

Phần Tiếng Hoa