Bảng tổng hợp vướng mắc và nội dung giải đáp tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp Đài Loan năm 2014

BẢNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN NĂM 2014

 I./Câu hỏi lĩnh vực Hải quan:

Câu 1- Công ty CP Ting Ray:

Công ty có vướng mắc liên quan đến việc ghi mã HS của hàng hóa trên Giấy chứng nhận xuất  xứ mẫu A (C/O form A) cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty sang một nước thuộc EU. Theo công ty trình bày, trước đây khai báo mã HS “73181500” để xin C/O mẫu A cho hàng hóa của Công ty là các loại ốc CHIPBOARD, TAPPING, MACHINE. Nay, khách hàng Châu Âu của Công ty phản ánh mã HS của Công ty không đúng và họ yêu cầu áp mã HS cho các loại ốc như sau: CHIPBOARD (mã 73181290), TAPPING (73181499), MACHINE (73181590).

Hỏi:

a-Công ty có thể khai báo mã HS theo yêu cầu của  của khách hàng trên C/O?

b- Tại sao chúng tôi không thể tìm được mã thuế do khách hàng cung cấp trong “Biểu thuế xuất hàng hóa xuất nhập khẩu”

Trả lời:

a- Việc kiểm nội dung thông tin khai báo về xuất xứ hàng hóa (trong đó có thông tin khai báo mã HS), cũng như xem xét hàng hóa đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận xuất xứ C/O mẫu A thuộc thẩm quyền xem xét của tổ chức cấp C/O (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố). Việc khai báo mã HS cho C/O hiện nay được dựa trên biểu thuế xuất khẩu của Việt Nam (trên cơ sở tuân thủ công ước HS về Hệ thống hài hòa và mô tả hàng hóa. Do đó, các trường hợp mã HS của các nước thể hiện chi tiết ở cấp độ 8 số thì 2 chữ số cuối có thể khác nhau. Do đó, công ty chỉ có thể khai báo mã HS trên C/O theo biểu thuế xuất khẩu của VN.

Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa xuất khẩu và biểu thuế hiện hành để khai báo chính xác mã HS trên C/O.

b- Căn cứ quy định khoản 2-điều 2-Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp mặt hàng xuất khẩu không có mã số thuế trong biểu thuế xuất khẩu, Doanh nghiệp khai báo mã số của mặt hàng xuất khẩu đó tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%.

Câu 2- Công ty Weitai:

Cont hàng nhập đựng một số hàng thường và máy móc, khi báo quan chia làm 02 bộ, 01 bộ luồng xanh báo quan đầy đủ chứng từ liên quan, còn 01 bộ cần thời gian làm việc bao lâu?

Nếu hàng gấp có thể trực tiếp cầm tờ khai xuống cảng lấy hàng không?

Trả lời:

Nếu lô hàng gồm 02 tờ khai đóng chung cont: 01 tờ khai phân luồng xanh và 01 tờ khai phân luồng đỏ. Doanh nghiệp xuất trình cả 02 tờ khai tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đề nghị chấp thuận chuyển cửa khẩu cả cont hàng. Sau khi đã được Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu chấp thuận đề nghị chuyển cửa khẩu, doanh nghiệp xuất trình cả 02 tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để được chuyển cửa khẩu cont hàng về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa. Tại địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa ngoài cửa khẩu, những mặt hàng được phân luồng xanh sẽ được thông quan, còn những mặt hàng thuộc tờ khai luồng đỏ sẽ được kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định sau đó sẽ thông quan những mặt hàng này. Thời gian thông quan lô hàng thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hóa phù thuộc vào tính chất mặt hàng của lô hàng (hàng thuộc diện phải kiểm dịch thực vật; hàng phải giám định để xác định mã số hàng hóa... hoặc hàng hóa thông thường có thể thông quan ngay). Sau khi có kết quả của các cơ quan có liên quan thì cơ quan hải quan thông quan lô hàng.

Câu 3- Công ty Weitai:

Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, trình tự làm thủ tục xuất khẩu trước, nhập khẩu sau. Hiện tại, Cục Hải quan các huyện, tỉnh thành nhận định không giống nhau vậy phải thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Vấn đề Công ty nêu đã được Tổng cục hải quan hướng dẫn thực hiện tại điểm 5 công văn số 3609/TCHQ-VNACCS ngày 04/04/2014. Theo đó, trình tự thủ tục thực hiện như sau: thủ tục xuất khẩu tại chỗ tiến hành trước, thủ tục nhập khẩu tại chỗ tiến hành sau.

Câu 4- Công ty Weitai:

Hệ thống VNACCS có mở suốt 24 giờ để doanh nghiệp khai báo.

Trả lời:

 Doanh nghiệp có thể khai báo hải quan suốt 24 giờ/ 7 ngày/ tuần. Cơ quan hải quan kiểm tra dữ liệu và hồ sơ trong giờ hành chính.

Câu 5- Công ty Weitai:

Hải quan sử dụng hệ thống VNACCS cần nhận được tiền mới thông quan, không giống lúc trước chỉ cần xuất trình ủy nhiệm chi của ngân hàng là có thể thông quan,hiện tại ngân hàng chuyển khoản nhanh nhất là từ sáng 7h-8h chuyển khoản 11h sẽ đến, chiều 13h chuyển khoản 16h sẽ đến, nếu gặp thứ 7 và chủ nhật nhất định sẽ có phí lưu kho, làm sao để tránh khỏi.

Trả lời:

Hệ thống VNACCS ưu tiên các hoạt động tự động hóa của cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan, về nguyên tắc chỉ khi Hệ thống nhận được phản hồi là DN đã nộp thuế thì Hệ thống sẽ tự động thông quan lô hàng, tuy nhiên trong trường hợp DN đã nộp tiền thuế nhưng Hệ thống chưa có thông tin để thông quan cho lô hàng thì DN vẫn có thể mang Giấy nộp tiền bản chính đế cơ quan hải quan để thực hiện thủ công (dùng lệnh RCC nhập vào Hệ thống) và thông quan cho lô hàng.

Câu 6- Công ty TNHH Kuo Yuen Industrial VN:

Khi Nhà nước ban hành một thông tư hay văn bản mới về thủ tục hải quan mong Các chi cục hải quan thông báo hướng dẫn bằng văn bản trước ngày hiệu lực của Thông tư để các doanh nghiệp  hiểu rõ và có đủ thời gian sắp xếp thực hiện thông tư theo đúng qui định của nhà nước đã đề ra.Vì khi Thông tư mới ban hành nội dung Thông tư thể hiện chung vì thế mỗi chi cục mỗi nơi có cách hiểu khác nhau nên khi áp dụng doanh nghiệp chúng tôi gặp phải tình trạng thực hiện Thông tư không đồng nhất giữa các Chi cục Hải Quan.

Trả lời:

- Tất cả các Nghị định, Thông tư, Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan liên quan đến lĩnh vực Hải quan đều được cập nhật trên trang Web của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Đồng Nai và chạy màn hình thông báo tại trụ sở các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

- Đối với các Nghị định, Thông tư quan trọng, Cục Hải quan Đồng Nai đều có mở các khóa tập huấn, hướng dẫn nội bộ và cho doanh nghiệp trên địa bàn để hiểu thực hiện thống nhất.

Câu 7- Công ty TNHH Dệt Hoàng Thân:

Chi phí khai báo hải quan điện tử mới nhất? Quy định thủ tục hải quan? Biểu thuế suất sản phẩm nhập khẩu?

Trả lời:

- Quy định thủ tục hải quan:

+ Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

+ Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Câu 8- Công ty TNHH Dệt Hoàng Thân:

Phía dưới góc bên trái của tờ khai nhập khẩu hải quan nếu có luồng xanh và luồng vàng có phải hiển thị không cần kiểm tra, những trường hợp nào hải quan sẽ yêu cầu kiểm tra, mà cách tính chi phí kiểm tra như thế nào?

Trả lời:

- Cơ qua hải quan chỉ kiểm tra hồ sơ đối với tờ khai luồng vàng và luồng đỏ; riêng luồng đỏ sau khi kiểm tra hồ sơ sẽ kiểm tra thực tế hàng hóa.

- Công ty chỉ phải nộp lệ phí là 20.000 đồng/tờ khai, ngoài ra không có chi phí nào khác.

Câu 9- Công ty Teco Technology Co. Ltd,.

Thế nào định nghĩa bán thành phẩm, nếu là nhập khẩu SKD hoặc CKD, hải quan làm thế nào để xác định thuộc thành phẩm.

Trả lời :

Theo quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 và Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì :

+ Trường hợp mặt hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp ở dạng SKD, CKD đã được định danh chi tiết tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì phải áp dụng mã số thuế và mức thuế suất quy định tại Biểu thuế (Như : Mặt hàng xe gắn máy ngoài dòng thuế dành cho xe nguyên chiếc còn có dòng thuế quy định đối với bộ linh kiện dạng CKD)

+ Trường hợp mặt hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp ở dạng SKD, CKD nhưng không được định danh chi tiết trong biểu thuế nhập khẩu thì căn cứ quy tắc 2a- Sáu quy tắc tổng quát giải thích phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam dựa trên HS của WCO để thực hiện việc phân loại. Theo đó, trường hợp mặt hàng nhập khẩu là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thiện nhưng đã mang đặc trưng cơ bản của thành phẩm hoặc sản phẩm nguyên chiếc ở dạng chưa lắp ráp, tháo rời thì phân loại và áp dụng cùng mức thuế suất của sản phẩm nguyên chiếc.

Các câu hỏi Cục Hải quan Đồng Nai sẽ tiếp tục trả lời trên Website:

Câu 10- Công ty TNHH Vĩ Lợi

 (a) Vì ở Việt Nam không có cách nào mua được 1 số linh kiện bị hao mòn của máy móc, cần nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, vui lòng cho biết các quy định liên quan đến việc hạn chế nhập khẩu của Hải quan Việt Nam.

(b) Đối với việc nộp thuế nhập khẩu, cần nộp thuế xong mới có thể lãnh hàng, dẫn đến có nhiều việc không tiện cho công việc của công ty, phải chăng có thể thay đổi  quy định trước đây, nội trong vòng 1 tháng sau khi khai báo nhập khẩu mới nộp thuế?

Trả lời :

(a) Do câu hỏi không cụ thể mặt hàng nhập khẩu là gì nên Cục HQĐN không thể trả lời chi tiết, tuy nhiên Công ty có thể nghiên cứu Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các Thông tư của các Bộ, Ngành hướng dẫn thi hành Nghị định này, để đối chiếu với trường hợp cụ thể của Công ty, Công ty có thể tra xem các văn bản trên website của HQĐN theo địa chỉ : www.dncustoms.gov.vn.

(b) Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi Khoản 3 Điều 42 Luật quản lý Thuế, theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, ngoại trừ hàng Gia công, SXXK đủ điều kiện ân hạn thuế và Doanh nghiệp được bảo lãnh của Ngân hàng theo thời hạn nộp thuế quy định. Do đó đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định trên.

Câu 11-Công ty TNHH Vedan:

Trước ngày 3 tháng 4 công ty xuất khẩu hàng hóa, đều là sau khi lên hàng vào cont tại kho của công ty tiến hành làm thủ tục khai báo hải quan, nếu khi hải quan xác định lô hàng này cần phải  kiểm tra ( luồng đỏ) thì mới phải đưa cont đến hải quan kiểm tra, nếu lô hàng này thuộc miễn kiểm tra (luồng xanh ) nguyên tắc công ty có thể chủ động vận chuyển  hàng  đến cảng để  hoàn tất  thủ tục. Hiện tại ngày 3 tháng 4 vừa nhận được từ hải quan Long Thành chuyển đến 1 công văn số 3925 ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục hải quan, về vấn đề tập trung hàng hóa xuất khẩu, trong đó nói rõ khi làm thủ tục khai báo hải quan, cont hàng xuất khẩu toàn bộ phải đưa đến khu kiểm tra tập trung của hải quan, để hải quan kiểm tra thực tế có hàng hóa xuất khẩu, sau đó  xem xét tình hính phê chuẩn lô hàng này thuộc luồng đỏ hay luồng xanh, như vậy, đối với doanh nghiệp khi số lượng hơn hàng chục cont sẽ không thể toàn bộ đưa đến khu vực hải quan kiểm tra ( cần phải hàng chục xe rơ-moóc) , mà còn tăng rất nhiều chi phí không thể kể hết, tạo ra khó khăn cho công ty,  Xin kiến nghị các vị lãnh đạo cục hải quan Đồng Nai căn cứ vào tình hình kiểm tra thực tế của công ty, để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vấn đề này.

Trả lời :

Theo công văn 1767/BTC-TCHQ ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý chống vi phạm lợi dụng thủ tục hải quan điện tử, theo đó người khai hải quan khai và tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu sau khi đã tập kết hàng hóa xuất khẩu tại các địa điểm theo quy định và thông báo cho cơ quan Hải quan. Thời điểm áp dụng từ 01/04/2014

Tuy nhiên ngày 28/03/2014 Bộ Tài chính có công văn 3925/BTC-TCHQ quy định khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được thực hiện sau khi đã tập kết đủ hàng hóa, theo đó quy định một số trường hợp không phải yêu cầu người khai hải quan phải tập kết đủ hàng khi khai hải quan nhưng thực hiện việc khai báo địa điểm tập kết hàng xuất khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục HQ Long Thành để được hướng dẫn cụ thể.

II./Câu hỏi lĩnh vực Thuế nội địa:

Câu 1-Công ty CHIC-FENG CO., LTD:

a-Mất hoá đơn GTGT mức đóng phạt là bao nhiêu?

b- Mất hoặc thất lạc hoá đơn cần làm giấy tờ gì/ và mức đóng phạt bao nhiêu % trên giá trị tiền hàng?.

Trả lời:

Trường hợp người bán làm mất hoá đơn, đối với hành vi này người bán làm mất hoá đơn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được qui định tại khoản 4, Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Trường hợp người mua làm mất hoá đơn , đối hành vi này người mua sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng theo qui định tại khoản 1, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

- Khi phát hiện mất hoặc thất lạc  hoá đơn Công ty phải lập báo cáo về mất hoặc thất lạc hoá đơn và thông báo với cơ quan quản lý thuế trực tiếp th (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Câu 2-Công ty Wei tai:

Báo quan chuyển tiếp thì phải xuất hoá đơn nào mới chính xác? Hoá đơn GTGT ? hay hoá đơn xuất khẩu.

Trả lời:

Trường hợp công ty có thực hiện hoạt động gia công xuất khẩu chuyển tiếp thì khi thực hiện báo quan chuyển tiếp Công ty xuất hoá đơn GTGT cho hoạt động này theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

Câu 3-Công ty ELITE AIR INDUSTRIAL CO ., LTD:

- Theo thông tư 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính qui định về thuế: hoá đơn bán hàng đã xuất mà cách 1 tháng đã hoàn thành khai báo thuế thì không thể hủy hoá đơn. Nhưng nếu khách hàng thực sự yêu cầu muốn hủy hoá đơn mà không chấp nhận cách xử lý điều chỉnh hoá đơn. Vậy công ty có cách nào khác để xử lý không?

Trả lời:  

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-) được qui định tại khoản 3, Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

Câu 4-Công ty TAIR DAR CO., LTD:

Về vấn đề mở rộng thiết bị mới (không nằm trong thiết bị khi xin đăng ký đầu tư) nhưng buộc phải truy thu thuế, đây là điều bất hợp lý lớn làm giảm thấp nguyện vọng tăng cường đầu tư đối với các doanh nghiệp, hy vọng hiệp hội hỗ trợ đạt được điều kiện truy thu thuế hợp lý.

Trả lời:

Do câu hỏi của Công ty chỉ đề cập đến yếu tố tăng tài sản là thiết bị mà không đề cập tới việc có kèm theo tăng vốn đầu tư hay không nên cơ quan thuế không có cơ sở trả lời cụ thể nội dung này. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được giải đáp.

Câu 5-Công ty CP HH Vedan

Hiện tại khi khai báo thuế thu nhập cá nhân, đối với người nước ngoài ở việt nam trong một năm không đủ 183 ngày, khi cục thuế trả lời kết toán cuối năm chỉ đại diện là khai báo không kết toán, cá nhân không thể tự mình khai báo kết toán.

Trả lời:

Công ty sử dụng từ "kết toán”, Cục Thuế hiểu là "quyết toán”. Nếu cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 180 ngày thuộc đối tượng không cư trú.Cá nhân này không thuộc trường hợp kê khai quyết toán thuế.

Câu 6-Công ty CP HH Vedan:

Theo  điểm c khoản 1 điều 9 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết và thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp : Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Vấn đề : Trước mắt công ty thực hiện nghiệm vụ xuất nhập khẩu với phí hạ Cont ở Cảng là căn cứ mỗi Cont có 1 phiếu hạ hàng đồng thời trả bằng tiền mặt, khi xuất khẩu thông thường sẽ thu tiền trước mới cho đi qua, cho nên khi công ty xuất nhập khẩu với số lượng nhiều Cont , sẽ vuợt qua giới hạn là 20.000.000 VND, nếu thu tiền trước mới cho đi qua,là đặc điểm của nghiệp vụ cảng thông thường về xuất nhập khẩu, để khuyến khích nghiệp vụ xuất nhập khẩu, để quốc gia có nguồn thu về ngoại hối, như vậy phải chăng có thể liệt kê lệ phí xuất nhập khẩu và phí hạ Cont tại cảng, giao dịch không trên 20.000.000 VND phải sử dụng chuyển khoản.

Trả lời:

-Cục Thuế xin ghi nhận những vướng mắc của Công ty.

-Trước mắt đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 218/20163/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

III./ Câu hỏi lĩnh vực XNC, PCCC

Câu 1-Công ty TNHH dệt Hoành Thân

Hộ chiếu cũ sắp hết hạn, cho nên khi về nước sẽ làm hộ chiếu mới, khi làm thủ tục nhập cảnh cung cấp 2 quyển hộ chiếu cũ và mới, hải quan cắt 1 góc của vissa, yêu cầu nội  trong 1 tuần phải xin làm lại vissa mới, nhưng vissa phải còn thời hạn 1 năm, có thể đợi đến Vissa đến hạn mới làm vissa mới không?

Trả lời:

Sau khi được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ sẽ không còn giá trị sử dụng, do đó người nước ngoài phải tiến hành liên hệ cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục chuyển đổi giá trị thị thực (VISA) từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới.

 

Câu 2-Công ty không nêu tên

Vấn đề Vissa : Hiện nay thời hạn visa của Chủ đầu tư thời gian càng ngày càng giảm ít, trước đây thời hạn 3 năm, hiện nay là 2 năm, doanh nghiệp hy vọng càng ngày càng thuận tiện, không phải càng ngày càng phức tạp.

Trả lời:

Theo quy định hiện hành VISA cấp cho người nước ngoài có thời hạn không quá 01 năm. Nếu trường hợp có nhu cầu cư trú trên 01 năm thì tiến hành thủ tục cấp thẻ tạm trú: Đối với nhà đầu tư thì thẻ tạm trú có thời hạn không quá 3 năm; đối với lao động người nước ngoài thì thời hạn không quá 2 năm (theo thời hạn của giấy phép lao động).

Câu 3-Công ty TNHH Cơ khí Kao Meng:

a- Đăng ký xin cấp thẻ tạm trú nếu người không có giấy phép lao động, khi đăng ký tạm trú cũng khó khăn.

b- Về vấn đề xin gia hạn visa, trước đây gia hạn thêm 3 tháng, hiện tại chỉ ký gia hạn trong vòng 1 tháng.

Trả lời:

a- Tại khoản 1 điều 5 Quy định quản lý tạm trú đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai) quy định: Doanh nghiệp tiến hành khai báo tạm trú tại Công an phường, xã, thị trấn hoặc Đồn Công an Khu công nghiệp nơi có bố trí chuyên gia tạm trú tại doanh nghiệp trong KCN phải có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận trong trường hợp không thuộc diện phải có giấy phép lao động.

b- Theo quy định người nước ngoài vào Việt Nam làm việc phải có Giấy phép lao động (trừ trường hợp được miễn theo quy định tại Điều 172 Bộ luật lao động và Điều 7- Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ). Nếu không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất theo điều 18-NĐ 102. Thời gian qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh gia hạn tạm trú 01 tháng là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Câu 4-Công ty TNHH Taicera:

Công ty có ký hợp tác với công ty Trung Quốc gia công bộ phận kỹ thuật, do đó công ty thường xuyên cử nhân viên tới xưởng ở, do vissa chỉ có thời hạn 3 tháng, để có thể gia hạn thời gian ở Việt Nam, hiện nay có nhiều khó khăn, chỉ có thể về Trung Quốc làm, công ty hy vọng nhân viên của công ty 6 tháng mới về Trung Quốc đổi Vissa, xin hỏi có cách nào ở Việt Nam có thể xin gia hạn Vissa được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động và Điều 7- Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ, nếu công ty có nhu cầu sử dụng người nước ngoài thời hạn trên 3 tháng, đề nghị Công ty tiến hành xin cấp giấy phép lao động cho nhân viên đó theo quy định của pháp luật.

Câu 5: Công ty TNHH CN Teco:

Vấn đề thẻ tạm trú+ xuất nhập cảnh:  nếu xin nhập cảnh vào VN hơn 1 năm có phải có thể xin thẻ tạm trú?

Trả lời:

Người nước ngoài muốn được cấp thẻ tạm trú phải có giấy phép lao động và hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 13 tháng (trừ các trường hợp được miễn giấy phép lao động).

Câu 6-Công ty TNHH Gạch men Changyih

Do giám đốc nghiệp vụ thường  qua Việt Nam sau  3~5 ngày lại về nước, dẫn đến đăng ký tạm trú không thuận tiện. không biết có thể năm nay quy định cán bộ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 3 ngày cần phải đăng ký thì nới  lỏng quy định hơn 15 ngày mới phải đăng ký?

Trả lời:

Tại điểm b, khoản 2, Phần III, Thông tư Liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao quy định: Người nước ngoài nghỉ qua đêm phải thực hiện khai báo tạm trú

IV./Câu hỏi lĩnh vực hạ tầng KCN (Ban quản lý các KCN Đồng Nai)

Câu 1-Công ty TNHH dệt Hoành Thân

Công ty trong quá trình sản xuất không có nước thải, tại sao vẫn phải trả phí xử lý nước thải 80%  từ trong phí nước sinh hoạt.

Trả lời:

Điều 51 của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp quy định:

1. Đối với nước thải sinh hoạt:

a) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước;

2. Đối với các loại nước thải khác:

a) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Đơn vị thoát nước hoặc bộ thoát nước có thể lắp đặt đồng hồ để xác định chính xác lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước;

Trường hợp của Công ty không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ có nước thải sinh hoạt, theo quy định tại Khoản 1, Điều 51 của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP nêu trên có thể tính bằng 100% khối lượng nước tiêu thụ. Tuy nhiên, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN thường tính chung mức tính phí nước thải bằng 80% khối lượng nước cấp cho tất cả các doanh nghiệp trong KCN. Do đó, việc Công ty phải trả phí xử lý nước thải bằng 80% lượng nước cấp đầu vào đang được áp dụng theo quy định hiện hành tại Nghị định số 88/2007/NĐ-CP.

Câu 2-Công ty TNHH dệt Hoành Thân

Hiện nay Ban quản lý KCN yêu cầu các công ty đầu năm phải đưa ra số lượng  tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại công ty, nếu đầu năm không cung cấp, giữa năm công ty nếu đưa ra xin người nước ngoài đến công ty làm việc, với lý do này, không thể xin người nước ngoài.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ về lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc tại Việt Nam thì hàng năm, người sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND tỉnh để được chấp thuận về kế hoạch sử dụng LĐNN này. Do đó, từ đầu năm, các doanh nghiệp cần phải đăng ký nhu cầu để BQL tổng hợp và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng LĐNN này (Ban Quản lý sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày). Đây là việc làm cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác quản lý và sử dụng LĐNN. Trong quá trình thực hiện, nếu thay đổi nhu cầu sử dụng này thì doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký bổ sung.

Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký ngay từ đầu năm thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển LĐNN thì doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký nhu cầu sử dụng LĐNN với các cơ quan quản lý để được chấp thuận (Điều 3, Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014). Do đó, không phải đầu năm doanh nghiệp không đưa ra số lượng LĐNN thì sẽ không được sử dụng LĐNN như nội dung câu hỏi của doanh nghiệp.

V./Câu hỏi lĩnh vực thương mại (Sở Công thương)

Câu 1-Công ty TNHH CN Broad Bright:

Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam sử dụng, bắt đầu thực thi từ ngày 01/06/2014. Công ty chúng tôi phải đáp ứng như thế nào

Câu 2-Công ty CP Comax metal

Các vấn đề thủ tục liên quan đến thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép xuất khẩu có hiệu lực từ 01/06/2014

Trả lời câu 1, 2:

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN thì doanh nghiệp nhập khẩu thép phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc gia của các nước, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực) cho hàng hóa trong hợp đồng nhập khẩu. Thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Sở Công thương lưu ý tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Công thương, Bộ KHCN quy định.

Việc kiểm tra, đánh giá sự phù hợp chất lượng thép nhập khẩu được thực hiện theo hình thức kiểm tra tại nguồn hoặc đánh giá sự phù hợp theo lô hàng hóa.

Thông tư này có hiệu lực vào ngày 01/06/2014.

Theo ý kiến Sở Công thương, DN nên tìm các DN khác có nhập khẩu cùng DNSX thép theo PL1 Thông tư để hợp tác kiểm tra XNK tại nguồn nhằm tiết kiệm chi phí. Căn cứ kết quả kiểm tra này, Bộ Công thương có chế độ miễn giảm kiểm tra trong 3 năm (kiểm tra xác suất). Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn đề nghị liên hệ trực tiếpSở Công thương.

VI./Lĩnh vực lao động (Sở Lao động thương binh và xã hội)

Câu 1-Công ty TNHH Viet Nam Known you Seed

Người nước ngoài có trình độ trung cấp, cao đẳng thì có được cấp giấy phép lao động hay không?

+ Nếu có thì cần những giấy tờ gì liên quan

+ Giấy xác nhận làm việc trên 5 năm kinh nghiệm do tổ chức nào xác nhận? Và có cần phải hợp thức hóa lãnh sự hay chỉ công chứng, dịch thuật.

Trả lời:

Người nước ngoài có trình độ trung cấp, cao đẳng, không có các loại giấy tờ khác (giấy tờ chứng minh là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật) thì không được cấp giấy phép lao động.

Các loại giấy tờ quy định tại Điều 5 Thông tư 03 ngày 20/01/2014 của Bộ LĐTBXH.

Giấy xác nhận do cơ quan tổ chức do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở nước ngoài, DN nước ngoài cấp nếu bằng tiếng nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt, có công chứng.

Câu 2-Công ty TNHH Men Chuen VN

Khi xin thủ tục đăng ký thẻ tạm trú, giấy phép lao động. Cần phải cung cấp một lúc 02 chứng từ là ( giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc + bằng tốt nghiệp). Công ty chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Câu 3-Công ty TNHH Cơ khí Kao Meng VN

1. Xin cấp giấy phép lao động mức độ khó khăn cao, điều kiện xin cấp so với trước đây nghiêm ngặt hơn rất nhiều, rất khó xin cấp giấy phép.

2. Đăng ký xin cấp thẻ tạm trú nếu người không có giấy phép lao động, khi đăng ký tạm trú cũng khó khăn.

3.Giấy phép lao động đến hạn xin cấp lại, phải chăng phải cung cấp bằng cấp về học vấn và chứng minh kinh nghiệm làm việc?

Câu 4-Công ty TNHH CN Kuo Yuen:

Thủ tục cấp giấy phép lao động: vừa phải có bằng tốt nghiệp đại học + chứng nhận kinh nghiệm làm việc 5 năm theo quy định của nhà nước( thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014) là phải có cả hai điều kiện trên. Nhưng công ty chúng tôi có người thì chỉ có bằng tốt nghiệp đại học chứ không có chứng nhận kinh nghiệm làm việc. Và có người thì lại có chứng nhận kinh nghiệm chứ không có bằng tốt nghiệp đại học. Cho nên công ty chúng tôi có khó khăn trong việc làm thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Câu 5-Công ty TNHH Vĩ Lợi

Vì yêu cầu phương diện chi viện kỹ thuật của công ty, cần mời nhân viên chuyên ngành về phương diện kỹ thuật, nhưng không có cách nào cùng lúc đạt 2 điều kiện. Kinh nghiệm công việc 5 năm & học vấn trình độ  đại học; phải chăng ó thể nới rộng điều kiện, chỉ cần đáp ứng 1 điều kiện là được.

Câu 6-Công ty TNHH CN Kang Yuan:

Công ty chúng tôi có 1 trường hợp là lao động nước ngoài muốn làm giấy phép lao động nhưng không có bằng đại học nên không thể làm được. Người này đã có nhiều năm kinh nghiệm và làm việc cũng nghiệm túc, không vi phạm pháp luật. Vậy có cách nào để có thể làm được giấy phép lao động cho người này không?

Trả lời câu 2, 3, 4, 5, 6:         

-Về thủ tục đăng ký tạm trú là các vấn đề thuộc thẩm quyền của Công an (Phòng quản lý XNC). Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã trả lời câu hỏi DN về đăng ký tạm trú.

Về điều kiện cấp giấy phép lao động: DN thực hiện theo Điều 9 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013:

(Điều 9. Điều kiện cấp giấy phép lao động

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài).

-Về hồ sơ cấp giấy phép lao động thực hiện theo Điều 5 Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014.

Câu 7-Công ty TNHH CN Elite Air:

Xin hỏi theo khoản 4 điều 10 nghị định 102/2013/ND-CP của Chính phủ  về cấp giấy phép lao động quy định người quản lý chuẩn bị một trong  những giấy tờ sau : có trình độ học vị kỹ sư hoặc tương đương đại học, làm sao để xác nhận tư cách kỹ sư. VD: chúng tôi đảm nhiệm chức vụ kế toán, vậy chứng nhận kế toán tại Đài Loan hoặc bằng kế toán trưởng tại Việt Nam có thể xác nhận tư cách không?

Câu 8-Công ty CPHH Vedan VN:

Quy định về thủ tục làm giấy phép lao động  là đại học trở lên và 5 năm kinh nghiệm, về điều này  có phương án thay thế không  như học lực tương đương. Hoặc là yêu cầu 1 đơn vị nào đó đưa ra chứng minh về học lực?  Văn bản của Công ty hoặc phía chính phủ ?

Câu 9-Công ty TNHH CN Best Sun:

Về việc tuyển dụng các nhân viên lao động nước ngoài trẻ tuổi  tốt nghiệp đại học, có tốt nghiệp đại học nhưng  không đủ 5 năm kinh nghiệm làm việc , có thể qua Việt nam làm việc đồng thời xin cấp giấy phép lao động không?

Câu 10-Công ty TNH Dệt Hoành Thân:

Hiện nay xin cấp giấy phép lao động yêu cầu bằng tốt nghiệp chuyên ngành liên quan mới có thể làm những công việc liên quan, như vậy phải giải quyết như thế nào?

VD: người tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, không thể làm công việc tài vụ của công ty.

Trả lời câu 7, 8, 9, 10: 

- Khoản 4 Điều 10 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/20134 quy định trong hồ sơ đề nghị cấp phép lao động có …văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Các DN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014, như sau:

(3. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành.

- Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

b) Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong hai loại giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

- Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thẩm quyền tại nước ngoài công nhận;

 c) Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc  đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

- Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam).

-Ví dụ về bằng thương đương kỹ sư, cử nhân: Kiến trúc sư, bác sỹ, Dược sỹ…

-Ví dụ về bằng tốt nghiệp chuyên nghành phù hợp vị trí công việc mà người nước ngoài làm việc tại VN: Kỹ sư hóa thực phầm làm việc tại Công ty chế biến thực phẩm

Câu 11- Công ty TNHH Dệt Hoành Thân:

Trong quy định của luật lao động có quy định công nhân sau khi ký hợp đồng lần hai sẽ là hợp đồng vô thời hạn, nếu công nhân sau khi ký hợp đồng lần hai biểu hiện không tốt, công nhân sẽ lấy lý do này, không chấp nhận công ty sa thải, nếu không sẽ kiện công ty, xin hỏi có cách nào có thể giải quyết vấn đề này.

Trả lời:

Nội dung vướng mắc của Công ty có quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ Luật Lao động 2012.

Câu 12- Công ty TNHH Dệt Hoành Thân:

Công ty chúng tôi là ngành dệt cho nên Sở lao động nói phải thực hiện những hạng mục như sau:

(1)              Công ty áp dụng mức lương căn bản cao hơn những ngành khác 5%, mức thấp nhất là 3.033.450 VND.

Hỏi: Hiện nay, Công ty đang áp dụng mức lương thấp nhất cho người lao động cao hơn 7% so với mức tối thiểu nhà nước là 2.889.000 nhưng Sở Lao động nói phải 3.033.450, tức phải cao hơn 5% nữa. Công ty xin hỏi tại sao công ty phải áp dụng theo mức lương 3.033.450 đồng?

(2)              Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

(3)             Tổ chức đo kiểm tra các yếu tố có hại tại nơi làm việc theo quy định

(4)             Đối với công ty phép năm của người lao động là 14 ngày

Hỏi: đối với Công ty, phép năm của người lao động là 12 ngày đúng không?

Trả lời:

          -Mức lương 3.033.450 đồng được tính như sau:

2.700.000 * 1,007* 1,005 = 3.033.450 đồng.

-Số ngày nghỉ phép năm theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Bộ Luật Lao động.

I./Câu hỏi lĩnh vực Hải quan:

Câu 1- Công ty TNHH Vĩ Lợi (đang làm thủ tục tại Đồng Nai).

Vì trước đây khi kê khai quy định mức thuế suất không rõ ràng, mà thời gian sau lại yêu cầu truy nộp khoản thuế của những năm trước?

Cục Hải quan Đồng Nai trả lời :

Căn cứ quy định tại điều 110 Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2007 thì khai sai mức thuế suất làm giảm số thuế phải nộp nói riêng và hành vi vi phạm pháp luật về thuế nói chung có thời hiệu xử phạt là 2 năm đối với trường hợp vi phạm thủ tục thuế và 5 năm đối với trường hợp gian lận, trốn thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, chậm nộp tiền thuế kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. Qúa thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước vô thời hạn.

Câu 2-Công ty CP Nhựa Reliable(đang làm thủ tục tại Đồng Nai).

Công ty nhập khẩu máy cán màng phim , mã HS 8477 với thuế suất là 0%. Nhưng khi nhập khẩu các linh kiện của máy này thì thuế suất lại cao. Công ty hỏi nếu công ty chứng minh được những kinh kiện này chỉ sử dụng cho máy cán màng phim thì những linh kiện này có được hưởng thuế suất là 0% không?

Cục Hải quan Đồng Nai trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 và Điều 6 mục 1 chương II Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

”Điều 5. Nguyên tắc phân loại hàng hóa

1.Khi phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phải tuân thủ:

  1.     Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (các chú giải Phần, Chương; Danh sách các Phần, Chương, nhóm hàng, phân nhóm hàng);
  2.     Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;..”

” Điều 6: Căn cứ phân loại hàng hóa

Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ vào nguyên tắc phân loại hàng hóa quy định tại Điều 5 Thông tư này và tùy theo từng trường hợp cụ thể phải căn cứ vào một hay nhiều căn cứ sau đây:

  1.      Các tài liệu trong hồ sơ hải quan liên quan đến phân loại hàng hóa;
  2.      Thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  3.      Các tài liệu kỹ thuật, catalogue của hàng hóa cần phân loại;
  4.      Mô tả tên hàng, mã số hàng hóa ghi tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;
  5.      Cơ sở dữ liệu phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.”

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là linh kiện hay phụ tùng của máy móc không được nhập khẩu đồng bộ với máy chính và được định danh cụ thể tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành thì phải được phân loại vào nhóm có mô tả cụ thể nhất. Trường hợp linh kiện hay phụ tùng nhập khẩu chưa được định danh cụ thể thì sẽ được phân loại vào nhóm có mô tả khái quát hơn (phụ tùng của máy).

II./Câu hỏi lĩnh vực Thuế nội địa:

Câu hỏi 1: Công ty CP HH Vedan: Căn cứ Nghị định 218/2013/NĐ-CP đối với mở rộng dự án đầu tư: Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;

Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế  trước khi đầu tư.

Công ty đạt được theo quy định của Nghị định này có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng không đạt được 1 trong 3  điều kiện như trên, có thể tiếp tục được hưởng những điều kiện ưu đãi ban đầu không? (nếu có)

Vấn đề: công ty chúng tôi không thuộc phạm vi khu vực được ưu đãi và ngành nghề được ưu đãi nhưng nếu giấy phép đầu tư ban đầu được hưởng ưu đãi về thuế suất, mở rộng dự án đầu tư nếu không đạt được 1 trong 3 tiêu chuẩn như trên thì có phải vẫn được hưởng ưu đãi ban đầu về thuế suất?

Cục Thuế Đồng Nai trả lời:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực , địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu không đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí được quy định tại khoản 5, Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP nêu trên thì dự án này không được tính là dự án đầu tư mở rộng và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động.

Trường hợp dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định Nghị 218/2013/NĐ-CP mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất thì dự án này không được hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư mở rộng và phải áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%.

Câu 2: Công ty CP HH Vedan: Theo Thông tư 219/2014/TT- BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng :

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

 Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

b)  Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Vấn đề : Xin  Cục thuế có thể nêu ví dụ nói rõ doanh nghiệp nhập khẩu mà có tình hình nhập khẩu đặc biệt hỗn hợp, chi tiết về cách tính xin hoàn thuế không.

Cục Thuế Đồng Nai trả lời:

Trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được hướng dẫn cụ thể từ ví dụ 74 đến ví dụ 81 của Thông tư này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý theo quy định tại Khoản 4, Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được hướng dẫn cụ thể từ ví dụ 82 đến vị dụ 83 của Thông tư này.

Câu 3: Công ty TNHH Nhựa Reliable: Hiện tại quy định về thuế khi mở rộng sản xuất tại năm 2014, có thể được hưởng ưu đãi thuế thu nhập miễn 2 giẩm 4.5, công ty chúng tôi thành lập tại KCN AMATA dự tính năm 2014  sẽ mở rộng đầu tư sản xuất với tổng số tiền 80.000.000.000 VND, xin vui lòng cho biết có phải có hạng mục ưu đãi này.

Cục Thuế Đồng Nai trả lời:

Công ty không nói rõ là dự án đầu tư mở rộng năm 2014 có thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP hay không? Nên cơ quan thuế không thể xác định được chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

Đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Khoản 5, Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Câu 4: Công ty không nêu tên:

Công ty trình báo thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên

Mẫu số : 05/KK-TNCN

          I. Nghĩa vụ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập – quốc tịch nước ngoài không đủ 183 ngày.

          II. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân – đang làm việc

Mục thứ nhất và mục thứ 2, 1 cái là khấu trừ, 1 cái là phải nộp thuế, có thể sáp nhập để bù mức sai lệch không? Ví dụ:

  1.  Nếu như kết quả kết toán (I) cần phải nộp bổ sung 2.000.000 VND, xin hỏi công ty hiện tại phải nộp bổ sung bao nhiêu? 2.000.000 VND?800.000 VND?
  2.  Nếu như kết quả kết toán (I) cần phải nộp bổ sung 1.000.000 VND, (II) có thể khầu trừ 2.200.000 VND, xin hỏi công ty hiện tại phải nộp bổ sung bao nhiêu ? Hay là sau khi kết toán cuối miễn nộp thuế.

Cục Thuế Đồng Nai trả lời:

Do trong câu hỏi Công ty đề cập đến số thuế nộp bổ sung 2.000.000 VND mà không nói rõ số thuế này là nộp bổ sung do kê khai sai hay là nộp thiếu thuế khi thực hiện quyết toán thuế so với số thuế đã tạm nộp. Vì vậy, để cơ quan thuế trả lời chính xác cho Công ty đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được giải đáp.

Câu 5: Công ty TNHH CN Tai Tech Forge: Báo cáo thường niên đều phải báo cáo vào ngày 31 tháng 3 năm sau, nhưng mấy năm gần đây, tính toán, gần như đều là gấp gáp kết sổ , đối chiếu, một số khách hàng cũng không kịp tác nghiệp, có thể kéo dài thời gian báo thuế không?

Cục Thuế Đồng Nai trả lời:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính được quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTc ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Việc Công ty đề nghị kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế hơn 90 ngày là không đúng quy định trên.

Câu 6: Cty TNHH Vĩ Lợi: Các vấn đề liên quan đến hoàn thuế, thuế nhà thầu của doanh nghiệp nước ngoài quy định như thế nào?

Cục Thuế Đồng Nai trả lời:

Các vấn đề liên quan đến hoàn thuế nhà thầu của doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Chương VII Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

III. Câu hỏi lĩnh vực PCCC

Có phải mỗi công ty phải lắp đặt 2 máy mô tơ PCCC? Mỗi khi Công an PCCC đến kiểm tra nếu người phụ trách của công ty không có mặt, phải chăng nhất định phải có giấy ủy quyền cho cán bộ nước ngoài của công ty như giám đốc, hiệp lý.

Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai trả lời:

Căn cứ vào điều 10 của TCVN 2622:1995 quy định về cấp nước chữa cháy cho nhà và công trình. Trong đó có quy định về số lượng máy bơm chữa cháy ( mô tơ PCCC) như sau:

Đối với các công trình yêu cầu lưu lượng nước chữa cháy bên ngoài dưới 20 lít/giây hoặc trong các nhà máy, xí nghiệp có hạng sản xuất D,E mà công trình có bậc chịu lửa I, II thì cho phép dùng máy bơm cấp nước chữa cháy chính mà không cần máy bơm dự phòng và máy bơm chữa cháy chính chỉ nối với một nguồn điện.

Ngoài trường hợp nêu trên, thì công trình phải trang bị máy bơm dự phòng có công suất tương đương với máy bơm chính. Số lượng máy bơm dự phòng phải theo tính toán như sau: Khi số lượng máy bơm vận hành chính theo tính toán từ một đến ba thì cần có một máy bơm dự phòng ; khi số lượng máy bơm vận hành chính theo tính toán từ bốn trở lên thì cần hai máy bơm dự phòng.

Căn cứ vào khoản b, điểm 1, mục IX của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an quy định:” đối tượng được kiểm tra khi nhận được thông báo kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, bố trí người có trách nhiệm và thẩm quyền để làm việc vời đoàn kiểm tra” vì vầy khi người đứng đầu cơ sở không thể có mặt để làm việc với đoàn kiểm tra thì người đứng đầu cơ sở phải có văn bản hoặc giấy ủy quyền cho người có trách nhiệm để làm việc với đoàn kiểm tra, người được ủy quyền có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam.

IV./Câu hỏi lĩnh vực thương mại.

Công ty TNHH CN Kiến Đạt:

Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam hiệu lực từ 01/06/2014.

a-Bản đăng ký mục tiêu, năng lực SX khi nào thì bắt đầu thực hiện: trước 01/06/2014 hay sau 01/06/2014, trình tự thủ tục thế nào, liên hệ với ai, ở đâu?

b-Hồ sơ đánh giá sự phù hợp có giấy đăng ký đánh giá sự phù hợp chất lượng thép, phiếu kết quả thử nghiệm, cái này phải kiểm tra thế nào nếu một loại thép có nhiều quy cách khác nhau thì chỉ cần kiểm tra một quy cách hay kiểm tra toàn bộ ; có thể sử dụng kết quả của trung tâm phân tích phân loại Miền Nam (của cơ quan Hải quan ) được không? Hay bắt buộc phải đến cơ sở nơi sản xuất tại nước ngoài để lấy mẫu kiểm tra?

Sở Công thương trả lời:

a-Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 có hiệu lực từ ngày 1/6/2014, tuy nhiên Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt có thể đăng ký xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu sản xuất trước ngày 1/6/2014, càng sớm càng tốt trong trường hợp Công ty nhập khẩu các chủng loại thép thuộc ph lục II kèm theo Thông tư  44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Theo đó, công ty chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép gửi Bộ Công Thương (Vụ Công Nghiệp nặng) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ đề nghị xác nhận được quy định tại điểm 2, Phần II, phụ lục II, Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2014. Thời hạn tiếp nhận và xử lý hồ sơ được quy định tại điểm 3, Phần II, Phụ lục II của Thông tư này.

b-Hồ sơ đánh giá sự phù hợp gồm 8 loại tài liệu kèm theo đăng ký đánh giá sự phù hợp, được quy định tại phụ lục III, Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Việc thử nghiệm căn cứ vào tiêu chuẩn quy chuẩn, kỹ thuật thép doanh nghiệp đã công bố và có nêu trong hợp đồng. Trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu theo lô hàng thì doanh nghiệp phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán với nhà sản xuất về việc có 01 phần thép dư đủ để lấy mẫu thử nghiệm khi hàng về đến Việt Nam. Danh sách các tổ chức thử nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương, doanh nghiệp có thể truy cập để biết.

V./Lĩnh vực hạ tầng KCN : Doanh nghiệp đầu tư xây dựng ký túc xá có hợp pháp không? Lưu trình như thế nào? Phải xin cơ quan chính phủ nào?

Ban quản lý các KCN Đồng Nai trả lời:

Theo nội dung câu hỏi, Công ty Chang Yih chưa nêu rõ mục đích đầu tư xây dựng công trình ký túc xá, vị trí xây dựng, đối tượng tạm trú, v.v…; do đó, Ban Quản lý các KCN chưa có cơ sở trả lời đúng theo yêu cầu của doanh nghiệp; tuy nhiên, Ban Quản lý các KCN cung cấp một số thông tin liên quan để Công ty Chang Yih tham khảo về việc đầu tư xây dựng ký túc xá:

1. Sự phù hợp theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng ký túc xá:

- Trường hợp doanh nghiệp xây dựng ký túc xá trong khuôn viên nhà máy cho công nhân: không phù hợp theo quy định (Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế).

- Trường hợp doanh nghiệp xây dựng ký túc xá cho công nhân tại các khu chức năng của KCN, các khu vực lân cận KCN (ngoài ranh hàng rào doanh nghiệp): phù hợp theo quy định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Hiện nay, việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân đang được các ngành rất quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

- Trường hợp doanh nghiệp xây dựng khu ở cho chuyên gia người nước ngoài trong khuôn viên nhà máy để trực, điều hành nhà máy: phù hợp theo quy định (Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai); tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Khu nhà ở tạm trú của chuyên gia nước ngoài được bố trí trong khuôn viên nhà máy nhưng không gần khu vực dùng để làm việc; cam kết việc tạm trú của chuyên gia nước ngoài đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, không ảnh hưởng đến hoạt động, mỹ quan KCN; việc tạm trú của chuyên gia nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tỷ lệ chuyên gia nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp không quá 3% trên tổng số lao động của doanh nghiệp và không quá 20 người.

+ Đối với chuyên gia người nước ngoài phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; có giấy phép lao động theo quy định của Nhà nước Việt Nam; không kèm theo gia đình và người thân.

+ Công trình xây dựng phục vụ việc tạm trú phải tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng công trình trong KCN (giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình,..).

2. Cơ quan liên hệ:

Theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Ban Quản lý các KCN Đồng Nai là cơ quan quản lý trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn Tỉnh, thực hiện theo cơ chế một cửa tại chỗ, đầu mối đối với các vấn đề liên quan trong KCN. Do đó, trường hợp đầu tư xây dựng ký túc xá của Công ty Chang Yih, đề nghị Công ty liên hệ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định (địa chỉ: Số 26, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0613.892378; fax: 0613.892379; email: diza@diza.vn hoặcbqlkcn@dongnai.gov.vn).

Câu 1: Công ty TNHH Việt Hoằng.

Theo quy định về nghiệp vụ thu, hàng tháng doanh nghiệp có biến động về lao động, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (tăng, giảm số lao động, tiền lương tham gia) đơn vị lập báo cáo theo mẫu D02-TS gửi về cơ quan BHXH trước ngày 20 của tháng báo cáo. Ngày cuối mỗi tháng đơn vị chuyển số tiền BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản thu của cơ quan BHXH qua hệ thống Ngân hàng.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ xử lý nghiệp vụ và thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS) gửi cho đơn vị trước ngày 10 của tháng sau liền kề để đơn vị kiểm tra đối chiếu số lao động, số tiền phải nộp, đã nộp, thừa thiếu. Trong đó có nội dung “Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan BHXH để điều chỉnh trước ngày 25 của tháng. Quá thời gian trên nếu đơn vị không đến số liệu trên là đúng. Đề nghị Lãnh đạo đơn vị quan tâm việc bố trí người có đủ khả năng và trách nhiệm cao trong việc phối hợp với cơ quan BHXH, chắc chắn tình trạng lệch số liệu sẽ được khắc phục.

Câu 2: Công ty TNHH Việt Hoằng.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 28, chương V Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểmy tế (BHYT) có ảnh. Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Trong trường hợp khám chữa bệnh mà chưa được cấp thẻ BHYT. Người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh, sau đó mang chứng từ đến thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH theo quy định.

Để khắc phục tình trạng đơn vị vướng mắc BHXH Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn sau:

-Thẻ BHYT của người lao động đến kỳ gia hạn: Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH trước 10 ngày khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

-Cấp mới thẻ BHYT: Đơn vị lập danh sách báo tăng lao động gửi cơ quan BHXH trước ngày 20 của tháng.

Câu 3: Công ty TNHH Việt Hoằng

Hàng năm khi có thay đổi về tỷ lệ đóng BHXH, thay đổi mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đều có thông báo đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn và được đăng tải trên trang website Bảo hiểm xã hội Đồng Nai: www.bhxhdongnai.gov.vn.

Câu 4: Công ty TNHH Liberty Lace.

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai xin ghi nhận nội dung này và báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Câu 5: Công ty CPHH Vedan

Căn cứ quy định tại Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của liên Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

1.Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương, bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành, bệnh viện quân khu, Quân đoàn cho người bệnh nghỉ tối đa không quá 10 ngày.

2.Trung tâm Y tế quận, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh xá các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhận được quyền cho nghỉ tối đa không quá 07 ngày.

Sau thời gian điều trị ngoại trú ở tuyến huyện và tuyến tỉnh theo quy định, nếu người bệnh chưa khỏi thì phải khám lại và tiếp tục cho nghỉ thêm, nhưng tối đa không quá 10 ngày (Kể cả thời gian chờ làm xét nghiệm, X quang…. để xác định bệnh).

3.Bác sỹ, y sỹ, lương y công tác tại: Trạm y tế xã, phường, thị trấn, đơn vị cho nghỉ tối đa không quá 5 ngày.