Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 12/02/2018
  Danh mục gia công

  Công ty nhập 100kg nguyên liệu Nhôm mua từ Nhật theo loại hình sản xuất xuất khẩu E31. Công ty 100kg nguyên liệu nhômsản xuất ra thành phẩm tại nhà máy. Sau khi tạo ra thành phẩm tại nhà máy công ty chúng tôi có được phép mang sản phẩm ra ngoài công ty bên ngoài thực hiện công đoạn xi mạ cho sản phẩm rồi mang lại công ty. Vậy chúng tôi có được phép mang thành phẩm ra ngoài xi mạ không (vì trong giấy phép kinh doanh bên tôi chỉ được phép gia công sản phẩm, không được phép xi mạ)?Nếu được phép mang ra ngoài xi mạ rồi mang về, chúng tôi lập báo cáo quyết toán thì có phải xây dựng định mức phần xi mạ bên ngoài không?

  Xem trả lời

 • 13/02/2018
  xuất khẩu tại chỗ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Tại Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 04 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có quy định:“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam” (điểm c khoản 3). Đối với quy định này, chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp FDI có quyền xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do chính doanh nghiệp mình sản xuất ra.  Như  vậy, trường hợp doanh nghiệp FDI mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu (bán cho thương nhân nước ngoài) theo điều kiện giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì có được không ? Theo chúng tôi tìm hiểu, hiện tại vẫn chưa có văn bản quy phạm phạm luật quy định về điều này?

  Xem trả lời

 • 02/02/2018
  BC QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH GIA CÔNG NGƯỢC

  Công ty báo cáo quyết toán loại hình gia công ngược (E82, E41). Chúng tôi mong cơ quan hướng dẫn các báo cáo cần nộp cho Cơ quan HQ là biểu mẫu nào?

  Xem trả lời

 • 05/02/2018
  Thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ

  Chúng tôi nhập khẩu máy chụp chẩn đoán hình ảnh (Thiết bị y tế) từ Công ty GE của Mỹ tuy nhiên có 1 bộ máy tính (phụ kiện của hệ thống chụp chẩn đoán) công ty GE (Mỹ) mua của Công ty Đại Phát (tại Việt nam) và chỉ định công ty Đại phát giao hàng cho chúng tôi. Công ty Đại phát đã mở tờ khai xuất khẩu cho GE và giao hàng cho chúng tôi. Xin tư vấn giúp loại hình tờ khai chúng tôi nhập khẩu tại chỗ là gì? Những loại thuế mà chúng tôi phải nộp?

  Xem trả lời

 • 31/01/2018
  Định mức mực in

  chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, 100% vốn đầu tư nước ngoài có sản xuất 1 loại tem giấy in. Để sản xuất ra loại tem in giấy này, doanh nghiệp sử dụng máy in gần giống như máy in dùng cho văn phòng. Máy in có sử dụng mực in và doanh nghiệp đưa nguyên liệu mực in vào nguyên vật liệu chính cấu thành 1 sản phẩm (1 con tem). Nhưng hiện nay doanh nghiệp chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc xây dựng định mức cho 1 đơn vị sản phẩm vì 1 hộp mực in ( 1 hộp = 2.5 kg) in được khoảng 1.000.000 con tem giấy. Như vậy việc xác định ra định mức cho nguyên vật liệu mực in là 1 con số rất nhỏ. Trong trường hợp này doanh nghiệp chúng tôi nên sử dụng cách tính cho 1 con tem như thế nào là hợp lý.

  Xem trả lời

 • 31/01/2018
  DNNĐ gia công cho DNCX

  Công ty thuê DNNĐ gia công, khi DNNĐ đã hoàn thành thủ tục gia công, nhưng khi DNNĐ mở tờ khai xuất sản phẩm gia công cho công ty (DNCX). Tổng giá tiền khai trên tờ khai xuất bao gồm trị giá hàng hóa và phí gia công. Nhưng khi xuất hóa đơn tài chính là chỉ phí gia công. Vậy tờ khai như vậy đúng hay sai?

  Xem trả lời

 • 30/01/2018
  xuất một phần nguyên liệu hàng sản xuất xuất khẩu sang nước thứ ba

  Chúng tôi có nhập nguyên liệu theo hình thức sản xuất xuất khẩu. Chúng tôi muốn xuất bán một phần nguyên liệu đó cho bên nước thứ ba. Nhờ quý cơ quan tư vấn dùm chúng tôi cần làm những thủ tục gì để có thể xuất một phần nguyên liệu qua bên nước thứ ba.

  Xem trả lời

 • 31/01/2018
  Thời hạn làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng tại chỗ

  Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, Điểm 4 qui định: "4. Thời hạn làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan." Xin được hỏi, ngày làm việc tính từ thứ 2 đến thứ 6 hay tính cả thứ 7, chủ nhật?

  Xem trả lời

 • 29/01/2018
  Phế liệu hàng gia công tiêu thụ nội địa

  chúng tôi có hợp đồng gia công đã kết thúc, nay chúng tôi gửi công văn ra cơ quan hải quan thông báo về việc kết thúc hợp đồng gia công và thực hiện thanh khoản hợp đồng đó theo mẫu 17 Thông tư 38. Trong công văn chúng tôi có nêu là phế liệu nằm trong định mức không quá 3% là khoảng 1000 kgs và hình thức xử lý là bán tiêu thụ nội địa. 1000 kgs đó chúng tôi đã xuất hóa đơn và nộp thuế cho bên cơ quan thuế. Vậy phần phế liệu chúng tôi có phải mở tờ khai không? nếu mở tờ khai thì chúng tôi có phải nộp thuế gì không vì thuế VAT chúng tôi đã nộp cho bên cơ quan thuế? .

  Xem trả lời

 • 26/01/2018
  Phế liệu phế phẩm loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu

  chúng tôi là doanh nghiệp công nghiệp, làm thủ tục hải quan theo loại hình Nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, trong quá trình sản xuất có phát sinh phế liệu, phế phẩm trong và ngoài định mức không có giá trị sử dụng. Phế liệu trên chúng tôi có thuê 1 bên thứ 3 có chức năng xử lý phế liệu trện để xử lý. Vậy công ty có phải chuyển mục đích sử dụng và nộp thuế NK + Vat + thuế bảo vệ môi trường không?

  Xem trả lời