Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 15/09/2021
  Thuế xuất khẩu sản phẩm gia công

  Theo câu trả lởi của Cục Hải Quan Đồng Nai Căn cứ Mục 2 “Đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài”, Điều 48 Nghị định số 69/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương”, quy định: “Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài. Mục 5 . Được bán sản phẩm gia công và máy móc thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư đã xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công tại thị trường nước nhận gia công hoặc thị trường khác và phải nộp thuế theo quy định hiện hành. Xin cho hỏi thuế trong trường hợp này sẽ được tính như thế nào? Tính trên tổng số nguyên phụ liệu đã xuất gia công ở nước ngoài nhưng không nhập khẩu sản phẩm trở lại thị trường Việt Nam hay tính thuế trên tổng số lượng thành phẩm không nhập trở lại thị trường Việt Nam nhân với đơn giá gia công và nhân với thuế suất xuất khẩu theo quy định?

  Xem trả lời

 • 13/09/2021
  LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CERAMIC

  Hiện công ty em có nhập khẩu lô hàng (sản phẩm ceramic), và đối với sản phẩm này công ty sẽ thao tác, kiểm tra phân loại sản phẩm đạt hay không đạt và xuất lại cho nước ngoài. Vậy cho em hỏi đối với loại hình này công ty nên để loại hình gia công có được hay không? Nếu không được, thì công ty nên sử dụng loại hình nào cho phù hợp.

  Xem trả lời

 • 06/09/2021
  DNCX đặt gia công nước ngoài

  Sau khi công ty chúng tôi đặt gia công ỏ nước ngoài (tạm gọi là công ty B) bên Cambodia gia công cho công ty chúng tôi. Công ty B hoàn thành đơn đặt hàng gia công xong thì Công ty chúng tôi yêu cầu Công ty B xuất khẩu trực tiếp sản phẩm cho khách hàng ở nước ngoài tạm gọi là Công ty C, nghĩa là sản phẩm sản xuất ra Công ty chúng tôi không nhập trở lại Việt Nam mà xuất thẳng luôn qua nước ngoài theo chỉ định của công ty chúng tôi. Vậy xin cho hỏi trong trường hợp như vậy có được chấp nhận không? Nếu được thì công ty chúng tôi sẽ phải làm thủ tục thế nào?

  Xem trả lời

 • 08/09/2021
  Thuế NK cho hàng hóa thuê DNCX gia công (Gia công ngược)

  Thuế NK khi doanh nghiệp thường thuê doanh nghiệp chế xuất gia công ngược Căn cứ Điều 22, Nghị định 134 ngày 01/09/2016: Miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan: " 1. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 2. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam." Câu hỏi 1: Trường hợp DNCX không nhập khẩu NVL để cung ứng thêm, mà chỉ sử dụng NVL do bên thuê gia công cung cấp (bên thuê gia công NK, sau đó giao NVL này cho DNCX gia công) thì khi nhập khẩu sản phẩm sau gia công vào thị trường trong nước, bên thuê gia công có được miễn thuế nhập khẩu hay không ạ? Câu hỏi 2: Nguyên liệu, linh kiện nêu tại Điều 22 "nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài", nghĩa là nguyên liệu có nguồn gốc là nhập khẩu tứ nước ngoài, không phân biệt doanh nghiệp thường hay doanh nghiệp chế xuất đã đứng ra nhập khẩu có phải không

  Xem trả lời

 • 12/08/2021
  Xử lý hợp đồng gia công hết hạn

  Công ty chúng tôi là Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nằm trong KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi có nhận gia công hàng hóa cho các đối tác nước ngoài và ký các Hợp đồng gia công (HĐGC) khác nhau. Hiện tại chúng tôi có một số HĐGC sắp hết hạn, có dư thừa nguyên vật liệu (NVL) và muốn chuyển giao sang HĐGC khác (do sản phẩm tạo ra có tính chất tương tự nhau, các HĐGC đều được ký kết với các đối tác nước ngoài). Để thuận lợi cho quá trình quản lý, chúng tôi tiến hành mở tờ khai Hải quan. Xin được hỏi trường hợp này, chúng tôi là DNCX có được phép mở tờ khai loại hình E54 - E23 để tiến hành chuyển giao NVL từ HĐGC này sang HĐGC khác hay không?

  Xem trả lời

 • 20/08/2021
  Thủ tục hải quan thuê gia công hàng ở nước ngoài

  Công ty chúng tôi là DN FDI tại Việt Nam, muốn được thuê công ty ở nước ngoài (tại Nhật/ Trung Quốc) gia công sản phẩm giúp - Chúng tôi sẽ xuất toàn bộ/ một phần NVL, bán thành phẩm cho bên đối tác nhận gia công - Chúng tôi sẽ thanh toán phí gia công cho đối tác theo thỏa thuận - Sau khi gia công xong thì hàng thành phẩm sẽ xuất thẳng cho khách hàng hoặc nhập về Việt Nam Xin cho hỏi để thực hiện được việc trên chúng tôi phải tiến hành: 1 Đăng kí thực hiện thủ tục gia công như thế nao 2 Qui trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu NVL cho bên gia công cũng như thủ tục hải quan - Xuất hàng trực tiếp từ chỗ giao công cho tới nước mua hàng - Nhập thành phẩm trở lại Việt Nam 3 Theo dõi và thanh khoản hợp đồng gia công, làm báo cáo quyết toán… như thế nào

  Xem trả lời

 • 11/08/2021
  Thuế nhập khẩu & thuế VAT khi tiêu hủy nguyên liệu, thành phẩm hàng SXXK

  Công ty chúng tôi là doanh nghiệp thường, thực hiện loại hình SXXK. Công ty có một số loại nguyên liệu và thành phẩm với đặc thù như dưới đây: (1) Nguyên liệu được nhập khẩu bằng tờ khai loại hình E31, được xác định là bị lỗi ngay tại khâu kiểm tra chất lượng đầu vào nên không được cho vào sản xuất. (2) Nguyên liệu được nhập khẩu bằng tờ khai loại hình E31 cách đây một thời gian dài nhưng đến nay vì không có đơn đặt hàng thành phẩm nên không được cho vào sản xuất. (3) Thành phẩm đã được sản xuất xong và đã được nhập kho thành phẩm OK nhưng bị tồn kho dài hạn do không có đơn đặt hàng. (4) Thành phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài bằng tờ khai loại hình E62 nhưng bị lỗi, chúng tôi phải tái nhập lại để tái chế bằng tờ khai loại hình G13. Tuy nhiên, do hàng bị lỗi nặng nên chúng tôi không thể tái chế sau đó tái xuất được. Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ: đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, sản phẩm sản xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định pháp luật hải quan được miễn thuế nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng hoặc hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất nhưng không xuất khẩu sản phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này Vậy công ty xin được hỏi quý cơ quan: Căn cứ điều trên, với những loại nguyên liệu, thành phẩm (1) (2) (3) (4) với đặc thù trình bày như trên, chúng tôi có được phép tiêu hủy và được miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT, không?

  Xem trả lời

 • 09/07/2021
  Ghi nhãn đối với nguyên liệu NK để GC và SXXK

  Hiện nay việc ghi nhãn mác hàng hoá áp dụng theo nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017. Theo nghị định này ở điều 1, mục 2, phần i có ghi: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: Mục 2: Những hàng hoá sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này: i) Hàng hoá xuất khẩu không tiêu thụ nội địa. Công ty TNHH Quadrille Việt Nam nhập nguyên phụ liệu hàng gia công cho thương nhân nước ngoài và hàng sản xuất xuất khẩu. Thành phẩm sau khi sản xuất được xuất ra nước ngoài, không tiêu thụ nội địa. Như vậy nhãn mác dán trên nguyên phụ liệu nhập khẩu của công ty không áp dụng theo thông tư 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 có đúng không?

  Xem trả lời

 • 09/07/2021
  Không làm định mức Thùng đựng hàng đã TNTX quay vòng

  Công ty chùng tôi là DN chế xuất gia công sản phẩm cho đối tác nước ngoài. Chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E11 từ nước ngoài để gia công sản phẩm và nhập thùng đựng hàng theo phương thức quay vòng loại hình G13 để đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu. Khi xuất khẩu chúng tôi mở tk cho sản phẩm theo loại hình E42 và thùng đóng gói theo loại hình G23. Vậy xin hỏi khi tính định mức cho sản phẩm chúng tôi có phải đưa lượng thùng này vào định mức sản phẩm gia công không ?

  Xem trả lời

 • 16/07/2021
  Gửi nguyên liệu, vật tư (GC, SXXK) ở kho thuê thuộc địa bàn tỉnh khác

  Doanh nghiệp có trụ sở chính, nhà máy sản xuất, kho chứa nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tại tỉnh Bình Định, đã được Cục HQ Bình Định kiểm tra & ban hành kết luận "đủ năng lực SXXK, Gia Công". Xin được hướng dẫn: 1) Nếu DN đăng ký tờ khai loại hình SXXK, Gia Công tại Bình Định nhưng mang nguyên liệu, vật tư đi gửi kho thuê ở địa bàn tỉnh khác thì có được phép hay không? (chỉ là thuê kho chứa nguyên liệu, vật tư trong thời gian ngắn, sau đó DN tự chuyển nguyên liệu, vật tư đó về lại nhà máy tại Bình Định để sản xuất) 2) Nếu được thì có cần phải đợi Chi cục HQ quản lý (Quy Nhơn, Bình Định) làm thủ tục bàn giao trách nhiệm giám sát cho Chi cục HQ quản lý mới (tỉnh khác) không? Trong trường hợp cơ quan HQ đã bàn giao trách nhiệm giám sát thì DN có được phép làm thủ tục HQ SXXK, Gia Công ở cả 2 địa bàn giám sát HQ hay không? (Bình Định & nơi mới)

  Xem trả lời