Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 22/10/2018
  SẢn xuất xuất khẩu sản phẩm thép

  chúng tôi mua nguyên liệu thép ở thị trường Việt Nam sau đó sản xuất và xuất khẩu. Xin hỏi Thủ tục khai báo hải quan như thế nào

  Xem trả lời

 • 23/10/2018
  Nhập NVL tái sử dụng cho hợp đồng SXXK

  chúng tôi là DN FDI 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Chúng tôi có ký hợp đồng SXXK với công ty Samsung Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất). Nguyên vật liệu được chúng tôi NK từ Hàn Quốc theo loại hình E31. Sau khi tiến hành lắp ráp chúng tôi xuất bán cho Samsung theo loại hình E62. Trong số NVL NK từ nước ngoài có dây cáp tín hiệu có thể được công ty tái sử dụng vì đối tác Samsung chỉ dùng để kiểm tra kết nối sau đó NVL này sẽ được tháo ra khỏi sản phẩm xuất bán và xuất trả lại cho công ty chúng tôi để công ty tiếp tục gắn vào các sản phẩm tiếp theo và lại tiếp tục xuất bán cho đối tác Samsung. Do đó NVL này sẽ được tái sử dụng nhiều lần cho sản phẩm xuất bán Samsung

  Xem trả lời

 • 17/10/2018
  Xử lý thuế XNL tại chỗ

  Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 về thuế đối với hàng hoá XNK tại chỗ liên:1. Khoản 2 trong công văn này : Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá theo loại hình SXXK sau đó xuất khẩu sản phẩm theo loại hình XNK-TC như sau:"Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/9/2016, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó bán sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) thì không được miễn thuế theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã được miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhưng sau đó xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế, tính tiền chậm nộp và xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định. Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế thực hiện theo quy định tại Chương II Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13." 1. Nếu xuất trực tiếp ra nước ngoài thì được miễn thuế NK mà xuất tại chỗ thì phải nộp thuế như vậy thì doanh nghiệp sẽ không được ưu đãi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ doanh nghiệp hoạt động XNK-TC tại Việt Nam. 2.Tính nộp thuế và phạt chậm nộp sẽ tính 275 ngày hay tính từ ngày nhập khẩu? 3. Hay phải chờ Thông tư hướng dẫn?

  Xem trả lời

 • 22/10/2018
  Doanh nghiệp Gia công ký hợp đồng và cho hàng đi gia công lại

  chúng tôi là cty 100% vốn nước ngoài, sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu. Do công ty sản xuất ko kịp tiến độ giao hàng nên phải cho đi gia công lại tại một số đối tác. Trước khi công ty cho đi gia công lại công ty có thông báo hợp đồng gia công lại với cơ quan Hải quan địa phương. Cơ quan Hải quan cũng cử cán bộ xuống kiểm tra xác xuất khi công ty chúng tôi cho NPL sang đơn vị gia công lại. Giờ cơ quan Hải quan yêu cầu đưa cơ quan Hải quan đi tới các đơn vị gia công lại cho công ty chúng tôi để kiểm tra. Vậy quý cơ quan cho công ty chúng tôi hỏi trong trường hợp nào thì cơ quan hải quan đi kiểm tra đơn vị gia công lại của chúng tôi?

  Xem trả lời

 • 19/10/2018
  Thủ tục để được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

  chúng tôi lần đầu mở tờ khai Gia Công xuất khẩu. Công ty chúng tôi đã được công nhận mã địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Công ty phải làm thủ tục để được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu nữa không?

  Xem trả lời

 • 15/10/2018
  Bán phế liệu phế phẩm SXXK

  chúng tôi có làm loại hình sản xuất xuất khẩu năm 2017. Đến nay đã sản xuất và và bán hết sản phẩm loại hình sản xuất xuất khẩu ra nước ngoài.Hiện tại trong nhà máy còn dư lại bazo của nguyên liệu khi chạy sản xuất và hàng bị lỗi NG không bán được. Phần bazo và hàng bị NG được tính vào tỷ lệ hao hụt và dẫn tới tỷ lệ hao hụt của công ty chúng tôi trên 3% so với quy định hải quan. Kính mong hướng dẫn thủ tục để bán bazo và hàng bị NG cho phế liệu.

  Xem trả lời

 • 18/10/2018
  Thắc mắc về hình thức gia công hợp lý

  Theo đăng ký KD, công ty đăng ký theo hoạt động SXKD và Gia công. Công ty tôi ký kết HĐ với 1 cty nước ngoài gia công cho họ (in ấn ép nhiệt lên vải), sau đó thành phẩm được giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của công ty nước ngoài. Nguyên liệu đầu vào: Mực và giấy chúng tôi nhập khẩu theo loại hình SXKD , còn vải chúng tôi nhập khẩu tại chỗ theo hình thức gia công, (mực được in lên giấy, sau đó giấy sẽ in ép nhiệt lên vải). Như vậy khi hoàn thành sản phẩm gia công của mình thì theo quy định sản phẩm đó có được gọi là gia công hay không?

  Xem trả lời

 • 18/10/2018
  Đính kèm chứng từ cho tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

  Công ty tôi hiện tại có mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo như Thông tư mới 39, tờ khai xuất và nhập đều phải đính kèm chứng từ điện tử mới được đối chiếu thông quan. Vậy thì đối với tờ khai xuất nhập tại chỗ thì công ty chúng tôi có phải đính kèm chứng từ hay ko? Và nếu có thì đính kèm chứng từ gì? Nếu đính kèm hóa đơn thì đính kèm theo hóa đơn đỏ hay hóa đơn thương mại?

  Xem trả lời

 • 12/10/2018
  Nguyên liệu đã nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu cung ứng cho HĐGC

  chúng tôi đã nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình Sản xuất xuất khẩu được miễn thuế theo điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Nhưng nay do kế hoạch thay đổi Công ty lấy phần nguyên liệu đã nhập khẩu loại hình SXXK nêu trên để cung ứng cho Hợp đồng gia công ký với thương nhân nước ngoài (sắp ký kết trong thời gian tới). Như vậy trường hợp này Công ty có được miễn thuế cho phần nguyên liệu đã nhập khẩu theo loại hình Sản xuất xuất khẩu cung ứng cho Hợp đồng gia công hay không; Công ty cần thực hiện những thủ tục nào để thực hiện đúng theo qui định.

  Xem trả lời

 • 05/10/2018
  Khai báo gia công

  Theo khoản 5 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 thì người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài. Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất đang thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, vậy theo có phải đính kèm hoá đơn thương mại lên Ecus cho những lô hàng nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công hay không?

  Xem trả lời