Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 03/03/2021
  Xử lý nguyên liệu đưa gia công lại

  Theo công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sxxk đưa đi thuê gia công. Kính mong hướng dẫn Công ty thủ tục xin hoàn thuế cho phần nguyên phụ liệu nhập sxxk (E31) chuyển đổi mục đích sử dụng (A42) đưa doanh nghiệp chế xuất gia công bán thành phẩm mặt giày và đã nhận lại mặt giày để sản xuất thành giày thể thao và cũng đã xuất qua Mỹ?

  Xem trả lời

 • 03/03/2021
  Thủ tục hàng gia công

  Công ty chúng tôi thuộc loại hình gia công (sản xuất gia công mặt giày, mặt giày dệt kim, giày thể thao). Hiện tại công ty có một số công cụ dụng cụ (kệ sắt để hàng, bàn làm việc....) đã qua sử dụng được công ty mua vào dưới hình thức hóa đơn đỏ, nhưng do hiện tại không có nhu cầu sử dụng, cần bán lại số công cụ dụng cụ trên cho một công ty khác thuộc khu chế xuất. Nhờ Cục Hải Quan hướng dẫn thủ tục khai báo hải quan và các chứng từ cần thiết để công ty chấp hành thực hiện.

  Xem trả lời

 • 03/03/2021
  Quá hạn 15 ngày mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

  Công ty có mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ cho công ty chế xuất ngày 08/02/2021, ngày 27/02/2021 công ty chế xuất thông quan tờ khai nhập. Trong khoảng thời gian có từ ngày 10/02 đến ngày 15/02 là vào Tết nguyên đán. Vậy tờ khai đó có tính là quá hạn không? 15 ngày là có tính cả thứ 7, Chủ nhật, nghỉ lễ không?

  Xem trả lời

 • 26/02/2021
  Xử lý thuế với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công

  Theo công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021: "hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công ... và đã nhập lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu". Vậy khi  đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện đi thuê gia công thì một phần ở đây được hiểu như thế nào ạ? Trong khi doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng điểm 2 điều 12 nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về cơ sở để xác định hàng miễn thuế như: có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu. Cơ sở sản xuất và máy móc thiết bị của doanh nghiệp dùng để gia công hàng cho doanh nghiệp khác

  Xem trả lời

 • 25/02/2021
  Về việc xử lý phế liệu - phế phẩm của sản xuất xuất khẩu .

  Chúng tôi cần xử lý hàng phế phẩm hỏng hóc và phế liệu hỏng hóc này Nhưng không thể bán lại và chỉ có thể tiêu hủy . + Căn cứ Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về định mức hàng gia công, sản xuất xuất khẩu. + Căn cứ Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có). Căn cứ các quy định dẫn trên, đối với phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất, nằm trong định mức thực tế đáp ứng quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC tiêu hủy thì không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu. Về thuế GTGT: Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT. Vậy căn quy định nêu trên, trường hợp phiếu liệu, phế thải phải tiêu hủy thì không phải kê khai nộp thuế GTGT theo cách hiểu như trên của doanh nghiệp chúng tôi đã đúng hay chưa

  Xem trả lời

 • 09/02/2021
  Nhập muối hột để gia công - sxxk

  Công ty chúng tôi dự định nhập muối hột từ Hàn Quốc về để tẩm ướp vào cá để sản xuất theo loại hình gia công/sxxk. 1. Mặt hàng muối hột nhập khẩu từ Hàn Quốc để gia công/sxxk có phải xin quota nhập khẩu hay không ? 2. Mặt hàng muối hột nhập khẩu từ Hàn Quốc để gia công/sxxk có bắt buộc phải kiểm tra chất lượng hay không ?

  Xem trả lời

 • 29/01/2021
  Xuất nhập khẩu tại chỗ

  chúng tôi đang làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ cho mô lô hàng mua từ Công ty TNHH Ojitex (Việt Nam). Phía đầu xuất khẩu, Nhà cung cấp đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu trên 1 tờ khai xuất khẩu. Về phía nhập khẩu, công ty nhập khẩu thành 2 tờ khai nhập khẩu theo 2 loại hình khác nhau (E15 và A12) do mục đích sử dụng khác nhau. Phía Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp là Chi cục Hải quan Nhơn Trạch hướng dẫn 2 tờ khai xuất đối ứng 2 tờ khai nhập. Do đó, Chúng tôi có liên lạc với Nhà cung cấp nhờ sửa đổi 1 tờ khai xuất thành 2 tờ khai xuất để tương ứng với 2 tờ khai nhập. Tuy nhiên, Chi cục Hải quan quản lý đầu xuất là hướng dẫn 1 tờ khai xuất đối ứng 2 tờ khai nhập. Vậy: 1. 1 tờ khai xuất khẩu tại chỗ có được đối ứng với 2 tờ khai nhập khẩu tại chỗ không?2. Nếu được phép thì 2 tờ khai nhập khẩu tại chỗ sẽ khai báo như thế nào?

  Xem trả lời

 • 03/02/2021
  THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỚI NGUYÊN LIỆU NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

  Chúng tôi là doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc chuyên về sản xuất xuất khẩu bao bì dệt. Thực hiện theo loại hình sản xuất xuất khẩu (Nhập nguyên liệu E31). Một số nguyên liệu nhập khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa form KV. Xin vui lòng giúp doanh nghiệp chúng tôi tư vấn: Nếu chúng tôi chuyển mục đích sử dụng (A42) để bán nội địa với số hàng hóa trên, thì thuế nhập khẩu doanh nghiệp chúng tôi phải nộp sẽ là theo thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có CO hay vẫn theo thuế nhập khẩu ưu đãi ?

  Xem trả lời

 • 29/01/2021
  Thủ tục XNK tại chỗ giữa 2 DNCX

  Công ty A tai Hà Nội thuộc DNCX thực hiện loại hình SXXK bán hàng (xuất khẩu loại hình E42) cho công ty B tai Bình Dương thuộc DNCX nhập khẩu loại hình E15 (NPL). Hỏi khi mở tờ khai XNK tại chỗ phải sử dụng hóa đơn bán hàng hay hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn thương mại để mở tờ khai xuất khẩu. Nếu sử dụng hóa sử dụng thương mại mở tờ khai và xuất hóa đơn bán hàng hay hóa đơn giá trị gia tăng (0% VAT ) sau ngày tờ khai xuất cho khách hàng có hợp lệ không

  Xem trả lời

 • 28/01/2021
  Xuất hàng gia công nội địa theo chỉ định của đối tác nước ngoài

  Doanh nghiệp Việt nam nhận gia công ( viết tắt là B), được chỉ định của bên thuê gia công là bên A ( doanh nghiệp bên trung quốc) giao hàng cho doanh nghiệp C ( doanh nghiệp tại Việt nam) thì chúng tôi có được mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ cho trường hợp này không. Và mở loại hình nào thì đúng?

  Xem trả lời