Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 14/05/2021
  Nhập nguyên liệu sxxk và đưa cho một công ty khác gia công lại

  Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Hiện tại chúng tôi đang nhập nguyên liệu vào theo loại hình tờ khai E31 (sxxk). Nay chung tôi muốn đưa một phần nguyên liệu sxxk cho một công ty A có trụ sở tại Việt Nam (Công ty A có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có giấy phép đầu tư với loại hình là gia công, sx). Chúng tôi muốn hỏi là công ty A với giấy phép đăng ký kinh doanh và loại hình cty như trên có được phép làm gia công cho chúng tôi không? Nếu Công ty A mở tờ khai nhập nguyên liệu của chúng tôi thì sẽ mở tờ khai theo mã tờ khai nào?

  Xem trả lời

 • 13/05/2021
  NHẬP KHẨU TẠI CHỖ THEO NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP

  1. Công ty nhập tại chỗ nguyên liệu sợi để SXXK theo chỉ định của thương nhân nước ngoài từ doanh nghiệp chế xuất (EPE) thì có phải nộp thuế nhập khẩu theo nghị định 18/2021/NĐ-CP hay không? 2. Công ty nhập tại chỗ nguyên liệu sợi để SXXK theo chỉ định của thương nhân nước ngoài từ doanh nghiệp FDI. Đầu xuất tại chỗ xuất sợi mở tờ khai loại hình B11, công ty đầu nhập sợi mở loại hình E31, sau khi sản xuất ra vải thành phẩm xong thì xuất tại chỗ loại hình E62 cho doanh nghiệp FDI theo chỉ định thương nhân nước ngoài, đầu nhập sẽ nhập tại chỗ loại hình E21 gia công thành quần áo xuất đi nước ngoài. Vậy công ty nhập tại chỗ nguyên liệu sợi ban đầu có được miễn thuế nhập khẩu áp dụng điểm e khoản 2 điều 12 nghị định 18 không hay phải nộp thuế nhập khẩu áp dụng theo điểm h khoản 2 điều 12 nghị định 18/2021/NĐ-CP 3. Như nội dung ở câu hỏi 2, nếu đầu xuất tại chỗ xuất sợi mở tờ khai loại hình E62 thì công ty nhập tại chỗ nguyên liệu sợi ban đầu có được miễn thuế nhập khẩu áp dụng điểm e khoản 2 điều 12 nghị định 18 không hay phải nộp thuế nhập khẩu áp dụng theo điểm h khoản 2 điều 12 nghị định 18/2021/NĐ-CP.?

  Xem trả lời

 • 12/05/2021
  THUẾ NHẬP KHẨU LOẠI HÌNH NHẬP SXXK TẠI CHỖ -E31

  Công ty chúng tôi nhập khẩu NPL của Cty gia công trong nước ( Bên được chỉ định giao hàng ) để SXXK và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Hồ sơ gồm có : - Hợp đồng 03 bên ( Có nêu rõ Cty nước ngoài chỉ định Cty trong nước giao hàng ) - Invoice : Do Cty nước ngoài phát hành - Packing list : Do Cty gia công trong nước phát hành - Tờ khai xuất tại chỗ - Giấy Chỉ định giao hàng : Do Cty nước ngoài phát hành + trong nước ký Theo nội dung tại NGHỊ ĐỊNH 18/NĐ-CP (Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu), như vậy Công ty chúng tôi sẽ được miễn thuế nhập` khẩu theo quy định tại Điều 12 khoản 1 hay không? 

  Xem trả lời

 • 14/05/2021
  Thuế suất hàng hóa SXXK nhập tại chỗ từ DNCX

  Doanh nghiệp chúng tôi sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK), có nhập tại chỗ hàng hóa do một DNCX ở khu chế xuất Tân Thuận sản xuất. Hàng hóa này do DNCX này sản xuất tại VN nhưng xuất tại chỗ vào nội địa nên không xin cấp được chứng nhận xuất xứ, xem như hàng hóa sản xuất ở VN nhưng không có C/O. Theo nghị định 18/2021/NĐ-CP, thì doanh nghiệp nội địa nhập tại chỗ hàng hóa loại hình SXXK (tờ khai E31) từ DNCX, từ khu phi thuế quan thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu. Xin hỏi: trường hợp này doanh nghiệp chúng tôi phải áp mức thuế suất ưu đãi hay là mức thuế suất thông thường ? Theo khoản 1, điều 1 của Nghị định 18/2021/ND-CP: 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: “Điều 3. Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 3. Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ c) Hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không đáp ứng các điều kiện để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP , Nghị định số 57/2020/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). “ Xin hỏi trường hợp doanh nghiệp chúng tôi nhập hàng hóa tại chỗ phục SXXK từ DNCX do họ sản xuất thì được áp mức thuế suất ưu đãi như điểm c, khoản 3 như nêu trên không?

  Xem trả lời

 • 07/05/2021
  miễn thuế hàng sản xuất xuất khẩu

  Công ty chúng tôi chuyên sản xuất xuất khẩu hàng may mặc các loại. Công ty chúng tôi nhập khẩu NPL trong nước để SXXK và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Theo nội dung tại NGHỊ ĐỊNH 18/NĐ-CP (Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu), như vậy Công ty chúng tôi sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 12 khoản 1 hay không?

  Xem trả lời

 • 07/05/2021
  Thủ tục hải quan tiêu hủy hàng hóa sản xuất xuất khẩu

  Công ty YPVN có đợt tiêu hủy hàng hóa không đủ điều kiện để xuất khẩu vào tháng 01/2021 bao gồm các sản phẩm plastic lỗi bằng phương pháp nghiền-chôn lấp hợp vệ sinh hoàn toàn mà không kèm theo mua/bán phế liệu vào thị trường nội địa. Xin hỏi quý đơn vị với lô chất thải nêu trên, chúng tôi có phải thực hiện mở tờ khai hải quan hay không, nếu có thì thủ tục mở tờ khai có khác gì so với thủ tục mở tờ khai hải quan đối với hàng hóa thông thường.

  Xem trả lời

 • 05/05/2021
  Gia công lại hàng SXXK

  1. Công ty ký 2 hợp đồng bán sản phẩm (hợp đồng A và hợp đồng B): - Nguyên phụ liệu nhập loại hình E31 cho hợp đồng A Công ty tự sản xuất và xuất khẩu sản phẩm; - Nguyên phụ liệu nhập loại hình E31 cho hợp đồng B Công ty giao hết cho đơn vị khác sản xuất toàn bộ các công đoạn sau đó Cty nhận lại sản phẩm và làm thủ tục xuất khẩu. 2. Công ty ký 1 hợp đồng bán sản phẩm: - Nguyên phụ liệu nhập loại hình E31 để sản xuất 10 mã hàng. Công ty tự sản xuất 3 mã hàng , nguyên phụ liệu của 7 mã hàng Công ty giao đơn vị khác sản xuất toàn bộ các công đoạn sau đó Cty nhận lại sản phẩm và làm thủ tục xuất khẩu. Căn cứ Mục a3, Khoản 2, Điều 12 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, 2 trường hợp giao đơn vị khác gia công lại như trên có đươc gọi là “giao một phần” hay không?

  Xem trả lời

 • 28/04/2021
  Sản phẩm thuê gia công

  Công ty chúng tôi là DNCX có nhập khẩu NVL về để sản xuất đèn led, để sx ra đèn led để xuất khẩu công ty chúng tôi phải thuê doanh nghiệp nội địa gia công cho bản mạch vì chúng tôi k thực hiện được công đoạn này. Sau khi chúng tôi nhận bản mạch từ bên doanh nghiệp nội địa, do có đối tác nước ngoài muốn mua luôn bản mạch đó, nên công ty chúng tôi k nhận bản mạch về để sx tiếp thành đèn led nữa mà bán luôn bản mạch do bên nội đia gia công cho đối tác nước ngoài. Vậy xin hỏi quy trình chúng tôi phải làm như thế nào, có thể xuất loại hình E42 không, chúng tôi có được miễn thuế đối với lượng NVL đã giao cho bên nội địa để gia công thành bản mạch đó không?

  Xem trả lời

 • 28/04/2021
  Thủ tục hải quan XNK tại chỗ

  Công ty chúng tôi là DNCX, có bán hàng hóa là khuôn đúc cho 1 DN nội địa. Tuy nhiên khuôn này sau đó khách hàng sẽ cho chúng tôi mượn lại để sản xuất sản phẩm cho bên họ. Để tránh phải vận chuyển qua lại, tốn nhiều thời gian và chi phí, chúng tôi có thể áp dụng tương tự XNK tại chỗ như sau hay không: DNCX mở TK xuất bán, trên TK xuất có khai báo địa điểm nhận hàng cuối cùng là DNCX, hàng để tại DNCX. DN nội địa mở TK nhập khẩu. Sau đó DN nội địa mở TK tạm xuất & DNCX mở TK tạm nhập. Nếu có thể thực hiện theo phương án trên, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế trên TK xuất bán của DNCX sẽ để là Chi cục HQ nơi quản lý DNCX hay Chi cục HQ nơi DN nội đía mở TK (2 Chi cục này thuộc 2 Cục HQ khác nhau)?

  Xem trả lời

 • 16/04/2021
  Gia công đơn giản(gấp thùng giấy thành hình)

  Doanh nghiệp chúng tôi là DNCX chuyên sx các phụ tùng ô tô, hiện nay chúng tôi muốn gia công cho DNCX khác. Công đoạn gia công là nhận các miếng carton đã có nếp gấp sẵn gấp thành thùng carton sau đó giao cho DNCX đó(chỉ dùng nhân công không sử dụng máy móc). Vậy công đoạn gia công đơn giản như vậy chúng tôi có được phép thực hiện không?

  Xem trả lời