Liên hệ

Cục trưởng - Phùng Thị Bích Hường: 0912 500 079

Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan - Lê Thế Tử: 0913 851 155

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Biên Hòa - Lê Tuấn Hải: 0909 348 789

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan KCX Long Bình- Đỗ Thị Hương Sen: 0949.447.207

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Trương Tấn Lộc: 0903 669 200

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Thống Nhất - Ngô Quang Vinh: 0909 028 579

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Lê Thành Vân: 0913 851 500

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Long Thành - Phạm Công Minh: 0913 941 344

Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Bình Thuận - Lưu Vĩnh Trường: 0913.851.001