© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 10/08/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5283/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng nhân hạt óc chó đă qua chế biến

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Olam Việt Nam

(KCN Biên Ḥa II, TP. Biên Ḥa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 25/B ngày 27/7/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH OLAM Việt Nam (Công ty) xin được xác nhận mă số HS đối với mặt hàng xuất khẩu "Nhân hạt óc chó đă qua chế biến". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Theo giải tŕnh của Công ty, mặt hàng Nhân hạt óc chó đă qua chế biến từ quả óc chó nguyên liệu được bảo quản ở nhiệt độ mát 4°C, độ ẩm 55-60%, có quy tŕnh sản xuất như sau: Hạt óc chó được xử lư hơi nước ở nhiệt độ 80°C trong ṿng 10 phút và tiến hành bóc tách vỏ, đồng thời phân loại dựa theo màu sắc, cấu trúc hạt và chuyển xông trùng bằng thuốc PH3, sau đó cho qua máy bắn màu quang học nhằm loại bỏ các hạt dị biệt và gia nhiệt qua máy sấy ở nhiệt độ 100-200°C, độ ẩm < 5°C, phù hợp với tiêu chuẩn Unece Standard của Switzerland. Tiếp đó làm nguội về nhiệt độ 3-35°C, đóng gói vào bao b́ gồm bao PE bên trong và thùng carton bên ngoài, các thùng hàng này được hút ép chân không, đồng thời nạp khí N2 nhằm ḱm hăm, ngăn chặn sự trao đổi chất bên trong thùng hàng, bảo đảm hạt óc chó không bị mất phẩm chất và kéo dài thời gian sử dụng và chuyển qua kho lưu trữ lạnh ở nhiệt độ 4°C, độ ẩm 55-60%.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 1 03/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, th́ mặt hàng phù hợp thuộc chương 20 "Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nut) hoặc các phần khác của cây", nhóm 20.08 "Quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác của cây, đă chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đă hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm " - Quả hạch (nut), lạc và hạt khác, đă hoặc chưa pha trộn với nhau", phân nhóm 2008.19 "- - Loại khác, kể cả hỗn hợp", mă số 2008.19.90 " - - - Loại khác".

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Olam Việt Nam biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh