Bảng kê phí các loại khi làm thủ tục Hải quan

 Lệ phí làm thủ tục hải quan 20.000 đồng/ tờ khai
 Lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam 200.000 đồng/ tờ khai
         * Các văn bản pháp quy.

 * Số điện thoại đường dây nóng Tổng cục Hải quan: 19009299

 * Số điện thoại đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thương: 04.22202240

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG