TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI

                     

                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

BẢNG TỔNG HỢP VƯỚNG MẮC VÀ NỘI DUNG GIẢI ĐÁP

TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

Ngày 29/8/2007

 

1./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty TNHH Fashy

     Địa chỉ: Lô 1, cụm May mạc, Tân Hiệp, Biên Ḥa.

Câu hỏi: Xin cho biết Quy định nào quy định tạm nộp chưa hoàn phải chuyển vào ngân sách (vào cuối năm), sau đó nếu doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu th́ hoàn thuế tương ứng từ ngân sách làm thêm việc cho cán bộ Hải quan và doanh nghiệp chờ đợi nhận tiền hoàn thuế từ ngân sách lâu hơn hoàn từ tài khoản của Chi cục.

Trả lời: Căn cứ chỉ đạo của đoàn kiểm toán Nhà nước yêu cầu quá hạn 275 ngày, Doanh nghiệp nộp thuế phải chuyển vào tài khoản chuyên thu nộp ngân sách.

 

2./ Đơn vị nêu vướng mắc: Doanh nghiệp

Câu hỏi: Có những lô hàng đường hàng không  có thuế nhập khẩu rất ít (dưới 50.000đ) nhưng doanh nghiệp không nhận hàng được ngay do chưa có nhân viên đi đóng thuế (hàng nộp thuế ngay). Đề nghị cho nhận hàng trước, nợ  thuế đến ngày hôm sau

Trả lời: Theo qui định tại điểm 2.3.2 mục III phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lư thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu không được ân hạn thuế  phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng.

Trường hợp số thuế thấp (dưới 50.000đ) v́ lư do khách quan công ty không nộp thuế kịp, Cục HQ Đồng Nai sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể

 

3./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty TNHH Mainetti VN

Địa chỉ:  KCN Amata, Biên Ḥa.

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có nhập khẩu nguyên phụ liệu <mặt hàng nhựa> về sản xuất xuất khẩu, trong quá tŕnh sản xuất ra mặt hàng bị lỗi, chúng tôi không thể xuất khẩu cho khách hàng theo đơn đặt hàng được. Doanh nghiệp chúng tôi có thể xay những phế phẩm đó tạo thành nhựa tái chế, rồi tái xuất nhựa tái chế này th́ có hợp lệ không?  Việc tái xuất này chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu không? Chứng từ cần thêm khi tái xuất là ǵ?

Trả lời: Theo quy định khi Nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm theo loại h́nh NSXXK, khi xuất  khẩu sản phẩm sẽ được hoàn thuế tương ứng NPL dùng sản xuất .

Căn cứ điểm 2.2.1.2 mục III phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lư thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đă đưa vào sản xuất nhưng sản phẩm không xuất khẩu th́ tính lại thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đăng kư tờ khai hải quan và phạt chậm nộp thuế từ ngày 31 đến ngày nộp thuế đồng thời c̣n bị xử phạt vi phạm hành chính..

Trường hợp doanh nghiệp nêu, khi tiến hành tiêu huỷ phế phẩm th́ công ty sẽ không được hoàn hay không thu thuế trên số nguyên vật liệu tương ứng. Khi tái chế phần phế phẩm đă tiêu huỷ để tái xuất sẽ không được xem xét hoàn thuế nhập khẩu.

 

4./Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Đại Tân

Địa chỉ:  KCN Nhơn Trạch I

Câu hỏi: Công ty nhập hàng theo loại h́nh kinh doanh từ khu chế xuất Tân Thuận.  Theo sự chỉ định của một công ty phía Đài Loan: hàng hoá do công ty tại khu chế xuất sản xuất ra, vậy công ty mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ có đúng không?

(Ghi chú: Phía công ty ở Khu chế xuất Tân Thuận không chấp nhận cho mở tờ khai loại h́nh này)

Trả lời: Căn cứ công văn 4207/TCHQ-GSQL ngày 25/07/2007 của Tổng cục Hải quan trả lời các vướng mắc tại Hội nghị giao ban cụm đă hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 3 phần II Thông tư 04/2007/TT-BTC ngày 04/04/2007 của Bộ Thương Mại qui định thủ tục XNK tại chỗ của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, Doanh nghiệp XNK tại chỗ đảm bảo điểu kiện hàng hoá XK, NK tại chổ có đủ 02 hợp đồng riêng biệt, đồng thời Doanh nghiệp NK tại chỗ có thể kư hợp đồng trung gian thứ cấp mà không phải kư trực tiếp với chính thương nhân nước ngoài mua hàng với DN XK tại chổ để giao nhận hàng hoá theo thoả thuận.

Trường hợp không đủ các điều kiện XNK tại chỗ, Doanh nghiệp NK hàng hóa từ các Doanh nghiệp chế xuất  theo các loại h́nh nhập khẩu tương ứng như NK hàng hóa từ nước ngoài.

 

5./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Việt Nam Suzuki,

          Địa chỉ:  KCN Long B́nh, Biên Ḥa

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có gửi xe tải Suzuki Carry Truck đi Indonesia theo loại h́nh tạm xuất tái nhập. Mục đích là để cải tiến động cơ

* Tạm xuất : - Số khung A

                              - Số máy B

* Khi tái nhập: - Số khung A (không đổi)

                                 - Số máy C (do thay đổi hẳn một động cơ mới ).

Vậy công ty chúng tôi phải đóng thuế nhập khẩu cho nguyên chiếc xe tải hay chỉ đóng thuế cho động cơ mới thay vào hoặc công ty chúng tôi có được miễn thuế cho chiếc xe tải nhập trên hay không?

Trả lời: Căn cứ điều 14, chương III Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lư mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài: thương nhân được tạm xuất tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để sửa chữa, bảo hành…

Việc tính thuế được thực hiện theo điểm 3 mục VIII phần phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : « đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa th́ trị giá tính thuế là chi phí thực trả theo hợp đồng kư kết với phía nước ngoài, phù hợp với chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc sửa chữa hàng hóa »

 

6./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty TNHH Dệt Deawon

Địa chỉ:  KCN Nhơn trạch Đồng Nai

Câu hỏi: Doanh nghiệp nộp thuế có sử dụng bảo lănh của Ngân hàng bảo lănh có thời hạn 9 tháng. Doanh nghiệp thực hiện việc bảo lănh Ngân hàng cho các tờ khai sản xuất, xuất khẩu được 8 tháng.

Vậy, Doanh nghiệp có thể sử dụng một bảo lănh mới của Ngân hàng để bảo lănh cho các tờ khai hải quan nhập sản xuất xuất khẩu 8 tháng trước đây để mỗi tờ khai được ân hạn 275 ngày theo quy định được không?

Trả lời: Căn cứ điểm 1 mục IV phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lư thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Công ty được phép dùng bảo lănh mới của Ngân hàng để  tiếp tục bảo lănh cho các TK NSXXK đă được bảo lănh ân hạn 8 tháng trước đây để mỗi tờ khai được ân hạn đến 275 ngày, tuy nhiên thư bảo lănh phải đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của pháp luật.

 

7./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Cổ phần Ngô Han

Địa chỉ:  KCN Trảng Bom

Câu hỏi: Công ty được cấp giấy phép chứng nhận ưu đăi đầu tư cụ thể:

+ Giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư 2075 ngày 12/06/1998 với tổng vốn đầu tư là 14,6 tỷ đồng.

+ Giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư 2898 ngày 13/07/2001 với tổng vốn đầu tư là 27,533 tỷ đồng (có danh mục máy móc, thiết bị được miễn thuế nhập khẩu)

Như vậy, khi công ty Cổ phần Ngô Han đă đầu tư hết tổng số vốn đầu tư theo hai giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư nêu trên nhưng vẫn c̣n tiếp tục đầu tư mở rộng thêm th́ có phải xin cấp giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư cho phần vốn đầu tư tăng thêm hay không để được miễn thuế nhập khẩu?

Trả lời: Việc tiếp nhận Danh mục miễn thuế do DN khai báo để theo dơi giải quyết các thủ tục miễn thuế có liên quan đến tiêu chí vốn đầu tư của doanh nghiệp và được quy định tại Giấy phép đầu tư được cấp. Do đó, khi đă vượt số vốn đầu tư theo giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư được cấp, doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư với việc tăng theo quy định tại Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

8./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Cao su Kenda Việt Nam ,

Địa chỉ:  KCN Hố Nai 3, Trảng Bom

Câu hỏi: Công ty chúng tôi mở rộng chuyển sản xuất, phải nhập máy móc phục vụ cho sản xuất. Khi nhập khẩu chúng tôi không nhập nguyên chuyền mà nhập từng phần (trong chuyền có một mặt hàng là tủ khống chế điện phục vụ cho dây chuyền sản xuất trị giá 54.000 USD – Năm mươi bốn ngàn đô la Mỹ) nhưng khi nhập khẩu (làm thủ tục mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Thống Nhất) công ty chúng tôi không được nhập khẩu theo h́nh thức nhập đầu tư - tạo tài sản cố định mà phải nhập dưới h́nh thức đầu tư kinh doanh. Kính mong quư cơ quan giúp đỡ, với trường hợp trên công ty chúng tôi có được phép nhập khẩu dưới h́nh thức đầu tư hay không? Nếu được công ty chúng tôi cần phải làm những thủ tục ǵ?

Chúng tôi phải làm ǵ khi được nhập khẩu dưới h́nh thức đầu tư - tạo tài sản cố định?

Trả lời: Theo qui định, nếu địa bàn, lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của công ty thuộc  Danh mục ưu đăi theo các Phụ lục ban hành theo Nghị định 108/2006/CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư, công ty sẽ được miễn thuế máy móc, thiết bị … nhập khẩu tạo tài sản cố định theo qui định tại điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu  

Để được giải quyết miễn thuế, công ty phải thực hiện kê khai và đăng kư Danh mục miễn thuế của dự án cho đơn vị Hải quan nơi đóng trụ sở để giải quyết các thủ tục miễn thuế có liên quan.

Hàng hoá nhập khẩu theo Danh mục để tạo TSCĐ theo dự án được cấp trong trường hợp nhập khẩu từng phần nếu xác định là đồng bộ với dây chuyền máy móc thiết bị và thoả 04 tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định, cụ thể như:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

- Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;

- Có gia trị từ 10.000.000đồng (mười triệu đồng) trở lên.

 

9./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Dệt Texhong VN

Địa chỉ:  KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai

Câu hỏi: Xin hỏi đối với loại h́nh nhập khẩu sản xuất xuất khẩu. Trong quá tŕnh sản xuất có phế liệu, th́ phế liệu đó công ty có được bán không? Nếu được bán th́ có làm thủ tục ǵ không? <Nguyên liệu NK đó thuế nhập khẩu = 0%). Chúng tôi phải làm ǵ khi được nhập khẩu dưới h́nh thức đầu tư - tạo tài sản cố định?

Trả lời: Căn cứ công văn số 2511/TCHQ-KTTT ngày 10/5/2007 của TCHQ hướng dẫn các Hải quan địa phương về việc tính thuế phế liệu thu hồi sau sản xuất, theo đó phế liệu nằm trong phần định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu khi bán vào thị trường nội địa phải nộp thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp phải kê khai làm thủ tục và nộp các loại thuế (nhập khẩu và GTGT) trên số phế liệu trước khi bán vào nội địa.

 Trường hợp Công ty thanh lư các loại hàng hóa, nguyên liệu, nhập khẩu theo loại h́nh đầu tư- tạo tài sản cố định (h́nh thức miễn thuế trước đây), do không c̣n nhu cầu sử dụng, dư thừa hay không đảm bảo chất lượng, công ty  phải thực hiện thủ tục thanh lư theo qui định tại điểm 1, phần III Thông tư 04/2007/TT-MTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại về hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lư hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và khai báo nộp thuế theo qui định tại điểm 1 mục I phần H Thông tư 59/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế XNK, quản lư thuế đối với hàng hóa XNK

 

10./Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty TNHH Ḥa B́nh

Địa chỉ:  KP8, Long B́nh, Biên Ḥa

Câu hỏi: Công ty nhập hoá chất để sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định phải lấy mẫu hoá chất để giám định. Những mẫu hoá chất này sau khi giám định sẽ được đăng kư theo mă HS, tên gọi, thuế suất mới theo kết quả giám định. Theo nhu cầu hiện tại công ty em có nhập hàng hoá tại kho ngoại quan và nhập trực tiếp tại công ty tại nước ngoài. Khi nhập tại kho ngoại quan: có một số mẫu hoá chất cùng mă số với mẫu hoá chất có trong kết quả giám định nhưng lại được khai báo với tên và mă số thuế khác. Vậy DN có được kê khai trên tờ khai nhập khẩu theo tên và mă số thuế mới theo kết quả giám định hay không đối với lô hàng nhập kho Ngoại quan? Tại sao lại có sự khác biệt giữa nhập tại kho Ngoại quan và nhập trực tiếp tại nước ngoài về mă HS và tên hàng nhập khẩu như vậy? Công ty sẽ giải quyết như thế nào trong trường hợp này.

Trả lời: Theo quy định doanh nghiệp cần phải căn cứ vào bản chất hàng hoá, tài liệu kỹ thuật để khai báo chính xác và chịu trách nhiệm trước khai báo của ḿnh về mă số hàng hoá khi làm thủ tục.

Việc giám định hoá chất ngoài việc phục vụ áp mă số thuế, tính thuế c̣n phục vụ xác định hoá chất có thuộc diện cấm nhập, là tiền chất hay hoá chất thuộc diện nhập khẩu có điều kiện. Doanh nghiệp có thể căn cứ kết quả giám định để khai báo cho các loại hàng hoá nhập khẩu vào Kho ngoại quan nếu đă có kết quả giám định và xác định cùng mặt hàng, cùng thành phần hoá học với mặt hàng đă nhập trước đó.

Mă số thuế trên các chứng từ từ nước ngoài chỉ là tạm thời mang tính chất tham khảo. Việc áp mă số thuế phải căn cứ Biểu thuế XNK của Việt Nam và thực tế hàng nhập khẩu để xác định chính xác. Trong trường hợp có sự không thống nhất về mă số thuế do đơn vị Hải quan xác định, công ty có thể làm việc với đơn vị Hải quan quản lư để lựa chọn cơ quan giám định chuyên ngành giám định và kết quả giám định này là cơ sở áp mă, giải quyết vướng mắc.

 

11./Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty VPIC,

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Hố Nai 3, Trảng Bom

Câu hỏi: Trường hợp nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng quá 275 ngày nhưng chưa có sản phẩm xuất khẩu th́ ngoài tạm nộp thuế nhập khẩu th́ phải nộp thuế VAT th́ cách tính thuế VAT như thế nào và sau khi nộp có sản có sản phẩm xuất khẩu có được hoàn lại thuế VAT đó không:

Trả lời: Căn cứ Điểm 7.2.2 mục IV phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC th́ khi hết thời hạn nộp thuế mà doanh nghiệp chưa xuất khẩu sản phẩm theo loại h́nh NSXXK th́ phải  khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Việc tính thuế GTGT thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng …

Khi có sản phẩm xuất khẩu, cơ quan Hải quan xác nhận để cơ quan Thuế nội địa giải quyết hoàn lại thuế GTGT theo quy định.

 

12./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty TNHH Hoàng Huy Hoàng,

Địa chỉ:  F11 Quốc lộ 1, Long Khánh, Đồng Nai

Câu hỏi: Hiện nay chúng tôi muốn gia công xe tải nhỏ cho đối tác nước ngoài (hàng đă qua sử dụng) xin hỏi được không?

Trả lời: Căn cứ công văn số 4675/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2007 cuả Tổng cục Hải quan th́ theo ư kiến của Cục Đăng kiểm (cơ quan thừa ủy quyền của Bộ GTVT) và  Bộ Công Thương th́ việc kiểm tra, tháo dỡ, thay thế phụ tùng của ôtô đă qua sử dụng chỉ là một số công đoạn của quá tŕnh bảo dưỡng, không thuộc quá tŕnh gia công SX  do đó việc gia công xe tải đă qua sử dụng không được phép thực hiện.

 

13./ Đơn vị nêu vướng mắc: Cty Mabuchi Motor Việt Nam, 

Địa chỉ:  số 2 - Đường 5A KCN BH 2,

Câu hỏi: 1./Hiện nay, công ty Mabuchi Việt Nam có xuất hàng cho cho công ty Canon Việt Nam theo h́nh thức xuất nhập khẩu tại chỗ (thương nhân nước ngoài là Mabuchi Singapore). Tuy nhiên, do chiến lược về giá của tập đoàn Mabuchi áp dụng cho khách hàng lớn Canon nên giá nhập khẩu (Mabuchi Singaporeà Canon Việt Nam ) thấp hơn giá xuất khẩu (Mabuchi Việt Nam à Mabuchi Singapore). V́ vậy, Chi cục HQ tại KCN Thăng Long (Hà Nội) hiện nay không cho phép chúng tôi tiến hành thủ tục hải quan. Chúng tôi được biết trong văn bản pháp quy không có quy định về giá cho h́nh thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Đề nghị Quư cơ quan hướng dẫn giải quyết vấn đề nêu trên của công ty chúng tôi.

            2./Việc bán phế liệu (Kim loại đồng, bạc…) ra nước ngoài: đề nghị Quư cơ quan hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế cho trường hợp này.

Trả lời: 1/ Căn cứ điều 23 Luật Hải quan, người khai Hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đă khai và các chứng từ đă nộp, xuất tŕnh, do đó công ty khai báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về trị giá hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của ḿnh. Trong trường hợp có ghi vấn cơ quan Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra theo qui định

2/ Công ty được xuất bán phế liệu ra nước ngoài với điều kiện phế liệu phát sinh từ quá tŕnh sản xuất sản phẩm của chính doanh nghiệp và xuất theo loại h́nh kinh doanh, Doanh nghiệp Chế xuất phải khai báo với cơ quan Hải quan. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế.

 

14./ Đơn vị nêu vướng mắc: Cty TNHH Vedan VN, 

Địa chỉ: KCN G̣ Dầu, Long Thành

Câu hỏi: 1./ Công văn số 4705/TCHQ-GSQL ngày 16.08.07 trả lời cho công ty chúng tôi về việc nhập khẩu hàng hoá máy móc thiết bị tạo tài sản cố định theo loại h́nh NK.NĐT miễn thuế, Danh mục hàng hoá máy móc thiết bị NK-NĐT miễn thuế sẽ đăng kư tại Cục HQ Đồng Nai sau đó sẽ làm thủ tục đăng kư tờ khai tại cục HQTPHCM. Chúng tôi được biết danh mục hàng hoá NK-NĐT miễn thuế khi tiếp nhận tại Cục Hải quan Đồng Nai chỉ đóng dấu công chức không đóng dấu của Cục Hải quan Đồng Nai, nhưng khi đăng kư tại Cục HQTPHCM th́ lại yêu cầu danh mục phải đóng dấu của Cục Hải quan Đồng Nai th́ mới tiếp nhận đăng kư tờ khai. Như vậy chúng tôi gặp khó khăn về vấn đề con dấu, xin ư kiến của Cục Hải quan Đồng Nai về vấn đề này như thế nào?

          2./Nếu chúng tôi đăng kư tờ khai tại Cục HQTPHCM th́ việc xét miễn thuế đối với loại h́nh NK-NDT sẽ do đơn vị nào xét miễn thuế (Cục Hải quan TPHCM hay Cục Hải quan Đồng nai )?

            3./Về việc xác định máy chínnh trong dây chuyền đồng bộ đối với hàng NK-NĐT th́ do cơ quan chức năng (Sở CN Đồng Nai) xác định hay do nhân viên HQ xác định 

Trả lời: 1./Cục Hải quan Đồng Nai đă có ủy quyền cho các Chi cục Hải quan trực thuộc về việc tiếp nhận và đăng kư Danh mục miễn thuế theo các dự án của các DN trên địa bàn. Khi tiếp nhận, đăng kư theo hướng dẫn là đóng dấu tṛn của Chi cục.

2./Nơi doanh nghiệp đăng kư tờ khai  là nơi giải quyết miễn thuế cho công ty.

3./Sở Công nghiệp Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền để xác nhận máy chính trong dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ.

 

15./ Đơn vị nêu vướng mắc: Cty TNHH TNHH B́nh Tiên

Địa chỉ: TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Câu hỏi: 1./Doanh nghiệp trong nước nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định không đăng kư danh mục máy móc thiết bị tạo tài sản cố định mà chỉ nộp thêm công văn cam kết tạo tài sản cố định để được miễn thuế GTGT khi đăng kư khai Hải quan, xin hỏi như vậy có đúng không? Và phải thực hiện bằng cách nào?

2./Khi khai báo thuế nhập khẩu đối với giá FOB Doanh nghiệp không cung cấp được hoá đơn cước F do chậm trễ. Vậy doanh nghiệp khai báo theo h́nh thức nhận tỉ lệ 1,153 có được không?

           3./Khi doanh nghiệp SXXK đưa sản phẩm vào khu phi thuế quan (khu chế xuất) để gia công. Trong quá tŕnh gia công th́ công ty có sử dụng một số nguyên phụ lịêu nhập khẩu trên sản phẩm gia công này. Vậy việc mở tờ khai cho nguyên phụ liệu nhập khẩu trên th́ bên gia công hay bên thủ gia công mở tờ khai.

Trả lời: 1./Căn cứ điểm 2 mục I phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lư thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu , ngoài công văn cam kết tạo tài sản cố định,  Công ty phải đăng kư danh mục máy móc thiết bị tạo tài sản cố định  tại cơ quan Hải quan nơi đóng trụ sở chính trước khi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết miễn thuế.

2./Theo điểm 1.2.2 mục I phần B Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 15/12/2005 Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính th́ trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định từ Mục I đến Mục VI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế. Các khoản chi phí liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế căn cứ theo các chứng từ, hoá đơn hợp lệ. Nếu công ty không cung cấp được chứng từ để chứng minh th́ cơ quan sẽ áp dụng tuần tự các phương pháp tính thuế để xác định trị giá tính thuế. Công ty không được sử dụng hệ số 1,153 để tính.

3./ Căn cứ điểm 6 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qui định quan hệ mua, bán hàng hóa  giữa Doanh nghiệp CX và thị trường nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu, do đó Doanh nghiệp trong nội địa đưa nguyên liệu vào khu phi thuế quan để gia công được quản lư như trường hợp đưa nguyên liệu ra nước ngoài để gia công, doanh nghiệp  trong nội địa phải đăng kư và thực hiện hợp đồng gia công tại Chi cục Hải quan nơi có trụ sở doanh nghiệp hoặc tại Chi cục HQ Khu chế xuất.

- Căn cứ 1.17 mục I phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC, trường hợp khi nhập khẩu sản phẩm đă gia công vào thị trường trong nước mà sản phẩm có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài th́ Doanh nghiệp nội địa phải nộp thuế nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu tính theo mặt hàng gia công theo quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đăi hiện hành, trị giá tính thuế được xác định theo trị giá phần nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong hàng hóa.

 

16./ Đơn vị nêu vướng mắc: Cty TNHH Nestle Việt Nam,

Địa chỉ: KCN Biên Hoà II, Đồng Nai

Câu hỏi: 1./Công ty có kế hoạch gởi hàng ra nước ngoài để gia công th́ ngoài các thủ tục được quy định trong TT04 của Bộ Thương Mại, công ty c̣n nộp thêm các giấy nào khác không?         

           2./Một số giấy tờ phải nộp trong bộ hồ sơ nhập khẩu như C/A (giấy phân tích thành phần hàng hoá) đă ghi rơ là giấy này vẫn có giá trị khi không có chữ kư (nhưng CB tiếp nhận vẫn yêu cầu phải có chữ kư) Xin hỏi Hải quan có chấp thuận giấy này không hay bắt buộc phải có chữ kư của nhà cung cấp

Trả lời: 1./Công ty thực hiện đăng kư HĐGC và làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá gia công b́nh thường không cần chứng từ ǵ khác như xác nhận của Bộ chuyên ngành về công đoạn đặt gia công ở nước ngoài  trong nước chưa sản xuất được theo quy định tại điều 37 và 38 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lư mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2./Giấy phân tích thành phần hàng hoá (C/A) là dạng chứng từ tham khảo nên không nhất thiết phải có chữ kư của nhà sản xuất. Trường hợp cơ quan Hải quan nhận thấy chứng từ trên không phù hợp cũng như không đủ độ tin cậy, cơ quan Hải quan sẽ tổ chức giám định theo quy định để xác định chính xác bản chất hàng hoá.

 

17./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long chi    nhánh Đồng Nai,

Địa chỉ: Lô 101/1 đường Amata – KCN Amata

Câu hỏi: 1./Theo phần 2 mục I của phần D về miễn thuế và xét miễn thuế, giảm thuế của Thông tư 59/2007/TT-BTC quy định về hồ sơ miễn thuế có đề cập đến nội dung “Danh mục hàng hoá miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu.”

Xin Quư Chi cục giải thích giúp doanh nghiệp về cụm từ “lần đầu” được sử dụng trong phần hồ sơ miễn thuế này.

          2./Khi nào th́ Cục Hải quan Đồng Nai sẽ chính thức triển khai “ Hoạt động Đại lư Hải quan “ đối với các doanh nghiệp đă thoả măn điều kiện của hoạt động Đại lư Hải quan và đă được cấp thẻ nhân viên Đại lư Hải quan  

Trả lời: 1./Doanh nghiệp phải tự kê khai và đăng kư Danh mục hàng hoá miễn thuế lần đầu cho dự án đầu tư trước khi nhập khẩu máy móc thiết bị theo quy định tại điểm 2 mục I phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Lưu ư về các trường hợp Doanh nghiệp chỉ được miễn thuế lần đầu cho hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu theo Danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số  149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn pḥng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn…theo Thông tư 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

2./Khi nhân viên của DN được cấp thẻ Đại lư Hải quan, để hoạt động th́ công ty phải thực hiện nộp hồ sơ như quy định tại khoản 3 điều 7 NĐ 79/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện đăng kư và hoạt động của đại lư làm thủ tục hải quan cho Cục Hải quan nơi có trụ sở để được công nhận trước khi triển khai hoạt động. Cục Hải quan sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trong ṿng 10 ngày có xác nhận để Đại lư hoạt động theo hướng dẫn tại điểm 5 phần II Thông tư 73/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện đăng kư và hoạt động của đại lư làm thủ tục hải quan.

 

18./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty  NIPPON PAIN Việt Nam

Địa chỉ: KCN II Biên Hoà

Câu hỏi: 1./Chất diệt nấm mốc dùng trong công nghiệp sản xuất sơn và da giày (đă có kết quả gián định của cơ quan giám định) không nằm trong danh mục phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi NK của Bộ NN&PTNT (danh mục của Bộ NN&PTNT là thuốc diệt nấm mốc dùng trong bảo vệ thực vật), nhưng mỗi lần doanh nghiệp đăng kư nhập khẩu, cơ quan hải quan luôn yêu cầu phải đăng kư kiểm tra chất lượng với Trung tậm tiêu chuẩn đo lường chất lượng và mỗi lần như vậy doanh nghiệp đều nhận được công văn trả lời «loại hàng hoá này không nằm trong danh mục kiểm tra », « loại hàng hoá này không nằm trong danh mục kiểm tra chất lượng nhà nước », đồng thời doanh nghiệp phải mất phí với cơ quan này. Tương tự như vậy đối với nhân viên kiểm tra mũ bảo hộ lao động trong nhà máy. Đề nghị Hải quan xem xét lại vấn đề này để doanh nghiệp không phải tốn kém chi phí và mất thời gian đi lại.

2./Doanh nghiệp nợ C/O form D khi mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá, sau đó 05à07 ngày doanh nghiệp nộp bổ sung C/O form D để được tính lại thuế ưu đăi đặc biệt. Nhưng cơ quan HQ làm thủ tục điều chỉnh lại thuế cho doanh nghiệp rất chậm. Do đó, đến thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải nộp thuế. Sau đó khi nhận được thông báo điều chỉnh giảm thuế của HQ, doanh nghiệp phải làm thủ tục hoàn thuế. Việc này gây khó khăn và rất mất thời gian cho doanh nghiệp cũng như cán bộ Hải quan. Đề nghị xem xét lại thời gian điều chỉnh thuế nhanh hơn.

3./Hàng nhập khẩu qua đường hàng không : Invoice phát hành ngày 22/8/2007 trong đó có ghi số AWB do hăng hàng không phát hành 23/8/07. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng kư không chấp nhận và yêu cầu doanh nghiệp phải làm CV cam kết (v́ HQ cho rằng tại sao AWB phát hành ngày 23/8, invoice phát hành ngày 22/8 lại ghi được số AWB trên đó). Trường hợp này có đúng không ?

Trả lời: 1./Theo Quyết định 50/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Chính phủ th́ các loại hàng hoá thuộc Danh mục kiểm tra chất lượng Nhà nước phần thuộc trách nhiệm của Bộ NN-PTNT chỉ quy định tên hàng hoá là « Thuốc diệt nấm » mà không phân biệt dùng trong lĩnh vực nào. Do đó công ty phải thực hiện đăng kư kiểm tra chất lượng và việc kiểm tra cũng như xác định miễn kiểm tra thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng. Công ty kiến nghị trực tiếp với Bộ Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn để Bộ có công văn trả lời chính thức về vấn đề này

Cục Hải quan Đồng Nai ghi nhận vấn đề này để báo cáo TCHQ về việc xác định các loại hàng hoá thuộc Danh mục kiểm tra chất lượng Nhà nước theo mă số HS để xác định cho chính xác.

2./Theo quy định Thông tư 59/2007/TT-BTC 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lư thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định thời gian điều chỉnh tăng, giảm thuế trong ṿng 08 giờ. Về vấn đề công ty nêu, Cục Hải quan Đồng Nai ghi nhận và chấn chỉnh trong thời gian sắp tới.

3./Trường hợp này hồ sơ của doanh nghiệp là không logic về thời gian, do đó cán bộ Hải quan có nghi vấn về tính hợp lệ của hồ sơ. Trên cơ sở cam kết chịu trách nhiệm, cơ quan Hải quan sẽ tiếp nhận và kiểm tra sau nhằm tạo thuận lợi cho DN. Công ty phải có chuẩn bị trước trong các trường hợp như trên để tránh vướng mắc.

 

19./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty TNHH Bultel international VN

Địa chỉ: Tân Hiệp, Đồng khởi, Biên Ḥa

Câu hỏi: Trước đây, theo yêu cầu của Hải quan, khi đăng kư doanh nghiệp đă khai báo vải chính các loại (cộng các loại vải được xếp theo thành phẩm cấu tạo, chất liệu của vải có ghi chú chi tiết).

Ví dụ vải có chất liệu 100% coton : 300m

Vải có chất liệu 90% polyeste, 10% coton : 100m

Vải có chất liệu 100%polyeste : 100m.

Khai để nhập qua mạng là vải chính các lại : 500m.

Câu hỏi: Khi thanh lư sẽ tính theo định mức của các loại vải khác nhau theo từng mẫu vải chi tiết VD : tồn sau khi thanh lư vải chính các loại : 100m.

Hiện nay, theo quy định mới th́ công ty sẽ tách từng loại vải khai báo và thanh lư việc này trong thực tế sẽ theo dơi rất khó và quá nhiều chi tiết. Kính đề nghị quư Hải quan xem xét lại để có thể giúp cho các doanh nghiệp thực hiện như trước v́ các loại vải có mức thuế suất giống nhau. Theo nguyên tắc thanh lư khi tính thuế hàng tồn th́ tính theo loại vốn có giá cao nhất nên việc khai báo và thanh lư như trước đây vẫn không ảnh hưởng đến thuế như công văn 97 của Tổng cục Hải quan đề cập.

Trả lời: Hiện nay Ngành Hải quan đă ứng dụng các chương tŕnh quản lư hàng gia công bằng máy vi tính để quản lư chính xác và nhanh chóng khi thanh khoản. Hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau về thành phần, quy cách … phải được khai báo cụ thể cho từng loại  (ví dụ mặt hàng vải nhiều chủng loại của công ty không thể gộp chung thành một mục vải các loại để  quản lư). Mặt khác, các loại vải khác nhau th́ phải lấy mẫu để đối chiếu khi xuất khẩu cũng như xác định giá tính thuế  khác nhau khi tính thuế truy thu.

 

20./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Dona Orient, KCN Sông Mây

Địa chỉ: KCN Sông Mây, Trảng Bom

Câu hỏi: Do tính chất hàng xuất của doanh nghiệp 90% xuất qua Kho ngoại quan cho nên thời gian on board có thể dài hơn 45 ngày.Nhưng trong ṿng 45 ngày doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thanh lư thuế nhưng có một số tờ khai chưa được onboard và chưa được chứng nhận thực xuất th́ doanh nghiệp có được nợ tờ khai chưa được thực xuất hay không. Nếu được th́ thới gian được nợ bao lâu ?

Trả lời: Theo quy định tại điểm V.3 mục 1 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thủ tục, chế độ kiểm tra và giám sát về Hải quan th́ đơn vị Hải quan quản lư Kho ngoại quan sẽ xác nhận hàng hoá nhập kho ngoại quan để công ty làm thủ tục thanh khoản tờ khai NSXXK mà không xác nhận thực xuất như hàng hoá XK qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường bộ…

 

21./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Dịch vụ vận tải-Giao nhận

Địa chỉ: TP.Biên Hoà

Câu hỏi: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên phụ liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhưng do tính chất mặt là hàng trang trí nội thất. Khi xuất khẩu khách hàng đ̣i hỏi phải xuất thêm một số phụ tùng thay thế như : ốc vít, tay nắm…

Công ty mở 2 loại tờ khai xuất khẩu :

a/ Tờ khai xuất SXXK.

b/ Tờ khai xuất phi mậu dịch (không thanh toán và đồng thời cũng không thanh khoản)

Lô hàng nói trên được đóng chung cont. Công ty có nghe thông tin là không được xuất phụ tùng thay thế (như mở tờ khai phi mậu dịch). Xin quư Hải quan cho biết thông tin này có đúng hay không để công ty chúng tôi yên tâm trong kinh doanh.

Trả lời: Hàng XK từ nguyên liệu, linh kiện đă nhập khẩu trước đó nhưng không xây dụng được định mức tiêu hao nguyên liệu, hàng xuất khẩu không có hợp đồng ngoại thương và không thanh toán nên sẽ mở tờ khai PMD xuất khẩu theo quy định tại điểm I mục 3 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thủ tục, chế độ kiểm tra và giám sát về Hải quan. Khi  xuất khẩu phi mậu dịch không được hoàn thuế nhập khẩu trên số NPL tương ứng.

 

22./ Đơn vị nêu vướng mắc: Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Mỹ I,

Địa chỉ: Ấp I xă Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai.

Câu hỏi: 1./Theo công văn 952 ngày 29-6-07 của mỗi chuyến hàng nhập nguyên liệu ṣ tên có thể cùng chung cho một mẫu hàng đă kiểm định được không ? v́ mỗi chuyến nhập nguyên liệu ṣ mà phải đi giám định gặp rất khó khăn cho doanh nghiệp vừa tốn kém.

         2./Tờ khai nhập KD doanh nghiệp nhận lại tờ khai rất trễ không kịp đóng thuế.

        3./Thực xuất có thể cùng Bill fax về được không v́ nếu dùng bill chính rất khó khăn cho doanh nghiệp phải lấy bill chính th́ không kịp thanh lư thực xuất.

        4./Doanh nghiệp nghĩ khi nhập giấy về có cần đem giám định không xin cho biết

        5./Doanh nghiệp nhập máy và linh kiện máy theo h́nh thức KD phải đóng thuế xin cho DN giấy thông báo thuế theo thay đổi của nhà nước v́ doanh nghiệp tự đóng thuế có khi bị đóng thiếu hay bị dư

Trả lời: 1./Theo công văn số 1371/BVMT ngày 26/06/2007 của Cục Bảo vệ môi trường th́ vỏ ṣ, vỏ ốc nếu đă được chế biến sạch, đảm bảo không c̣n các tạp chất (đặc biệt là các tạp chất hữu cơ), với mục đích để làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất như mỹ nghệ, may mặc... th́ được coi là sản phẩm hàng hoá, không phải là phế liệu. Do hàng hoá công nhập khẩu có thể tử nhiều nguồn khác nhau, chất lượng khác nhau ... nên phải kiểm tra để xác định có đủ điều kiện nhập khẩu hay không.

2./Công ty tự khai và tự nộp thuế trên cơ sở hàng hoá nhập khẩu mà không chờ nhận lại tờ khai mới tiến hành nộp thuế như trước đây. Lưu ư công ty trong các trường hợp hàng hoá phải qua kiểm tra, giám định về số lượng, chất lượng...th́ công ty phải xuất tŕnh các hồ sơ và nhận kết quả giám định đă gửi đi trước đó để làm cơ sở hoàn thành thủ tục Hải quan cho tờ khai nhanh chóng.

3./Theo nội dung trả lời các vướng mắc của Tổng Cục Hải quan tại công văn 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2006 th́ công ty được sử dụng bản sao y từ bản vận tải đơn chính có đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ bản sao. 

4./Mặt hàng giấy thường đa dạng về chủng loại, công dụng và cần đủ các thông tin để phân loại, tính thuế chính xác. Trường hợp hàng hoá đă co kết quả giám định trước đây, trên cơ sở xác định cùng mặt hàng và công văn cam kết của công ty th́ cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận theo mă số thuế khai báo. Trường hợp qua kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ nếu phát hiện có sự không phù hợp sẽ bị xử lư theo quy định.

5./Theo quy tŕnh thủ tục ban hành theo Quyết định 874/QĐ-TCHQ ngay 15/05/52006 của Tổng cục Hải quan về quy tŕnh thủ tục Hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại th́ cơ quan Hải quan sẽ không ra thông báo thuế mà DN phải tự kê khai và nộp thuế theo khai báo. Chỉ trừ trường hợp xác định lại số thuế phải nộp bởi các lư do th́ cơ quan Hải quan sẽ ban hành các Quyết định điều chỉnh hay Quyết định truy thu để thông báo cho DN thực hiện.

 

23./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty KD Dịch vụ giao nhận

Địa chỉ: Biên Hoà, Đồng Nai.

Câu hỏi: 1./Khi sử dụng phần mềm Thái Sơn để làm thanh lư th́ đối với những tờ khai nhập nội địa (mở tờ khai tại cơ quan Hải quan khác ) sẽ xử lư như thế nào ? xin quư cơ quan giải đáp dùm cho doanh nghiệp.

          2./Theo quy định của cơ quan Hải quan th́ hạn chót nộp báo cáo thanh lư là vào ngày 30 hoặc 31 tháng cuối cùng của quư. Như vậy th́ công ty phải làm sao để thực xuất hết các tờ khai công ty khai báo trong 30, 31. Mong sự giải đáp của cơ quan Hải quan, Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: 1./Công ty sẽ nhập các thông tin về tờ khai mở tại cơ quan hải quan khác tại mục « nhập tờ khai không đăng kư tại hệ thống này ».

2./Căn cứ điểm IX, mục 2, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp Chế xuất « mỗi quư thanh khoản một lần », không giới hạn thời điểm của tờ khai đưa vào thanh khoản. Do đó, Doanh nghiệp chủ động thực hiện việc nộp hồ sơ thanh khoản mỗi quí và đảm bảo nguyên tắc thanh lư liên tục, tờ khai nhập khẩu trước thanh khoản trước và tờ khai xuất khẩu đă được thực xuất mới đưa vào thanh khoản theo quy định.

 

24./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Máy tính FUJITSU VN

Địa chỉ: KCN II Biên Hoà, Đồng Nai.

Câu hỏi: Hiện nay công ty phải nộp báo cáo thanh lư quư bằng giấy và đĩa CD-ROM. Số lượng giấy báo cáo mỗi lần khoảng 20 ram nên rất hao tốn. Theo tiến tŕnh HĐH Hải quan điện tử, đề nghị quư Cục HQĐN có thể kiến nghị với TCHQ khi báo cáo thanh lư chỉ nộp đĩa CD-ROM mà thôi.

Trả lời: Cục HQĐN ghi nhận ư kiến của công ty và có báo cáo với TCHQ để sớm triển khai giai đoạn 2 của đề án thông quan điện tử. Khi thông quan điện tử sẽ khắc phục t́nh trạng khai báo bằng thủ công giấy và nộp hồ sơ thanh lư bằng giấy. Dự kiến sớm nhất vào quư II/2008 sẽ triển khai thông quan điện tử tại Cục Hải quan Đồng Nai. Đề nghị công ty vẫn nộp báo cáo bằng chứng từ giấy kèm đĩa như hiện nay.

 

25./ Đơn vị nêu vướng mắc: Doanh nghiệp

Câu hỏi: Phần theo dơi trừ lùi Nguyên vật liệu khi làm hồ sơ thanh khoản và khi đăng kư xin C/O nếu không khớp với nhau th́ có bị phạt không ? Doanh nghiệp có thể tŕnh bày lư do và xin điều chỉnh được không ?

Trả lời:  Việc theo dơi thanh khoản nguyên liệu, vật tư NK phải phù hợp theo thực tế căn cứ định mức tiêu hao khai báo cuả Doanh nghiệp.

 Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ thanh khoản và định mức tiêu hao phát hiện doanh nghiệp gian lận, tuỳ theo t́nh tiết và mức độ sẽ bị phạt theo quy định tại điểm 3.c điều 9 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lư vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

 Về thủ tục xin cấp C/O, đề nghị công ty liên hệ các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thương mai để được hướng dẫn giải quyết.

 

26./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty Nippon paint

Địa chỉ: KCN Biên Hoà II, Đồng Nai.

Câu hỏi: Doanh nghiệp nhập khẩu cùng một mặt hàng hoá chất. Trước đây giám định rồi và Hải quan áp mă số thuế cho doanh nghiệp, sau đó giám định lại mặt hàng đó và HQ áp lại mă số thuế khác. Có trường hợp thuế suất lần giám định sau tăng, có trường hợp giảm. Nếu số thuế tăng lên, doanh nghiệp bị truy thu, vậy nếu số thuế giảm doanh nghiệp có được truy hoàn thuế không ?

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hoá chất lần đầu có xin tạm áp mă số thuế và xin giám định có kết quả giám định Hải quan lập BBCN và áp lại MST cho mặt hàng đó, doanh nghiệp căn cứ Biên bản của Hải quan áp theo mă số thuế này cho những lần nhập khẩu sau. Sau đó vài năm Hải quan yêu cầu giám định lại và áp lại mă số thuế khác có thuế xuất tăng và yêu cầu truy thu thuế đối với doanh nghiệp từ 1 đến 5 năm trước, việc này gây khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp v́ căn cứ theo mă số thuế do Hải quan áp trước đây doanh nghiệp đă nộp thuế và thanh toán gía thành cho sản phẩm của ḿnh. Đây không phải lỗi của doanh nghiệp và mặt hàng hoá chất luôn phức tạp và khó xác định mă số, chỉ có cơ quan giám định phân tích mới có thể xác định chính xác.

Cơ quan Hải quan có thể xem xét không truy thu và chỉ áp dụng mă số thuế và thuế suất mới kể từ tờ khai có KQGĐ trở về sau hay không ?

Trả lời: Căn cứ điểm 11, mục I, phần E  Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, quy định : « Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan) th́ được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày kư văn bản xác nhận có sự nhầm lẫn giữa người nộp thuế và cơ quan hải quan » .

Căn cứ điểm 2 và điểm 3, mục I, phần H Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007,  quy định : « Trường hợp người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế th́ phải truy nộp số tiền thuế c̣n thiếu trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày kư văn bản xác nhận có sự nhầm lẫn giữa người nộp thuế và cơ quan hải quan.

..Trường hợp nếu phát hiện có sự gian lận, trốn thuế th́ phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện. Ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế là ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kư quyết định truy thu thuế » . 

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ để Cục Hải quan Đồng Nai có cơ sở kiểm tra và trả lời cho công ty bằng văn bản.

 

27./ Đơn vị nêu vướng mắc: Công ty ChengShin Ruber

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai.

Câu hỏi: Công ty nhập khẩu thành phần vỏ xe gắn máy đă được đối tác nước ngoài cung cấp chứng nhận ISO 9001, ISO 1400. Theo Quyết định 50/2006 ngày 7/3/06 của Thủ tướng Chính phủ th́ mặt hàng trên không cần kiểm tra chất lượng. Hỏi khi nhập sản phẩm trên công ty có cần phải kiểm tra chất lượng sử dụng không ?

Trả lời: Theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ th́ mặt hàng vỏ xe không thuộc diện kiểm tra chất lượng Nhà nước. Tuy nhiên, theo Quyết định 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học công nghệ Quy định về quản lư chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xem gắn máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu th́ khi doanh nghiệp nhập khẩu phụ tùng xe máy phải có các tài liệu sau về chất lượng:

*Bản công bố của cơ sở nước xuất khẩu về sự phù hợp của sản phẩm với Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

*Giấy chứng nhận về sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng trong danh mục được cấp bởi tổ chức chứng nhận nước xuất khẩu đă được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thừa  nhận.

Trong trường hợp không có các tài liệu trên, doanh nghiệp nhập khẩu phụ tùng xe máy phải gửi hồ sơ về lô phụ tùng nhập khẩu và mẫu đại diện của lô phụ tùng xe máy đến các Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  khu vực để thử nghiệm. Tổng cục Tiểu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét và cấp giấy xác nhận chất lượng phụ tùng trên cơ sở hồ sơ và kết quả thử nghiệm mẫu đại diện phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng trong Danh mục. Các lô phụ tùng nhận khẩu phù hợp với mẫu đại diện đă được thử nghiệm và chứng nhận đạt yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng kèm theo bản sao giấy xác nhận chất lượng sẽ được nhập khẩu vào Việt nam mà không phải kiểm tra về chất lượng.

Căn cứ điểm 2.2.3.2 tại Quyết định 37/2003/QĐ-BKHCN trên nếu doanh nghiệp NK hàng hoá của nhà sản xuất đă có giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14000 do đối tác nước ngoài cung cấp th́ công ty gửi các tài liệu về xuất xứ và bản sao Chứng chỉ Hệ thống quản lư chất lượng nói trên đến Bộ Khoa học Công nghệ để thẩm xét, thông báo đến Tổng cục Hải quan và các cơ quan hữu quan khác để tiến hành các thủ tục thông quan và phối hợp quản lư về chất lượng.

 

28./ Đơn vị nêu vướng mắc: Doanh nghiệp

Câu hỏi: 1./Công ty nhập BTP đai dán để sản xuất gia công trong thời hạn 1 năm, nhưng nếu doanh nghiệp sau khi gia công xong bán cho doanh doanh nghiệp sản xuất trong nước hoặc doanh nghiệp trong khu chế xuất có được không? Nếu được th́ thủ tục khai báo Hải quan như thế nào?

       2./Công ty nhập MMTB về theo dạng đầu tư làm tài sản (được thuộc dạng miễn thuế). Nay công ty muốn bán trong nước do tài sản đă cũ. Vậy có phải báo cơ quan Hải quan để thanh lư và nộp thuế nhập khẩu hay không?

Trả lời: 1.Về nguyên tắc, sản phẩm gia công phải xuất trả cho bên đặt gia công. Chỉ trường hợp sản phẩm gia công trả thay tiền công gia công theo thoả thuận tại HĐGC phải làm thủ tục Hải quan và nộp đủ thuế theo quy định tại mục VII phần 2 Quyết định 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về quản lư hàng gia công XNK . Vấn đề công ty nêu không phù hợp về gia công theo điều 178 Luật Thương mại và các quy định hiện hành trừ trường hợp xuất bán sản phẩm gia công theo chỉ định của bên đặt gia công giao hàng tại Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất theo h́nh thức XK tại chổ theo Quyết định 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng Cục Hải quan ban hành Quy tŕnh thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khau, nhập khẩu tại chỗ.

2./Khi thanh lư theo h́nh thức nhượng bán tại Việt Nam, công ty phải khai báo, làm thủ tục thanh lư với cơ quan Hải quan và  nộp các loại thuế (nếu có) theo điểm 1 mục I phần H Thông tư 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lưu ư nếu công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đảo bảo các điều kiệu về thanh lư tài sản, MMTB được quy định tại điểm 4 phần II Thông tư 04/2007/TT-BTC về ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lư hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ.