Trợ giúp | Liên hệ | Sơ đồ web | English | Japanese | 中文...

 

 

 

QUI ĐỊNH VẾ THUẾ HẢI QUAN

VB thuế XNK | VB thuế GTGT | VB thuế TTĐB

 

 

BIỂU THUẾ HẢI QUAN

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Biểu thuế XNK ưu đãi - (Theo TT số 164/2013/TT-BTC)
Biểu thuế giá trị gia tăng
Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt
Biểu thuế bảo vệ môi trường
Tra cứu biểu thuế NK -(Theo TT số 164/2013/TT-BTC)

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

 
Thuế CEPT
Thuế Việt Nam -Chi Lê
Thuế ASEAN - Trung Quốc
Thuế ASEAN - Ấn Độ
Thuế ASEAN - Hàn Quốc
Thuế ASEAN - Úc - New Zealand
Thuế ASEAN - Nhật Bản
.Các nước khác
Thuế Việt Nam - Nhật Bản    

 

TOÁN BỘ VĂN BẢN VỀ THUẾ.

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
2428/TXNK-CS
05/09/2014
V/v Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế (Công ty TNHH Phát triển)
10852/TCHQ-TXNK
04/09/2014
V/v Phạt chậm nộp thuế (Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Đức Tiến)
119/2014/TT-BTC
25/08/2014
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 14/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
10405/TCHQ-TXNK
20/08/2014
V/v Sử dụng bản sao giấy nộp tiền vào NSNN (Công ty TNHH Bayer Việt Nam)
11613/BTC-TCT
19/08/2014
V/v Chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông (Cục Thuế các tỉnh, thành phố; HQ các tỉnh, thành phố)
9969/TCHQ-TXNK
08/08/2014
V/v Hoàn thuế kiêm bù trừ (Công ty TNHH Đức Trà; HQ Lạng Sơn)
9807/TCHQ-TXNK
05/08/2014
V/v Thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH TM DV Quý Thị)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
2428/TXNK-CS
05/09/2014
V/v Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế (Công ty TNHH Phát triển)
119/2014/TT-BTC
25/08/2014
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 14/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
11613/BTC-TCT
19/08/2014
V/v Chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông (Cục Thuế các tỉnh, thành phố; HQ các tỉnh, thành phố)
9807/TCHQ-TXNK
05/08/2014
V/v Thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH TM DV Quý Thị)
83/2014/TT-BTC
26/06/2014
V/v Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
7654/TCHQ-TXNK
23/06/2014
V/v Thuế nhập khẩu, thuế GTGT giàn khoan dầu khí (Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam)
7501/TCHQ-TXNK
20/06/2014
V/v Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO)
7185/BTC-TCHQ
30/05/2014
V/v Vướng mắc hoàn thuế GTGT (Công ty cổ phần Trí Nguyên Vina)
6111/TCHQ-TXNK
28/05/2014
V/v Thuế GTGT đã nộp với mặt hàng ngô hạt nhập khẩu (Công ty cổ phần đầu tư SPG)
5797/BTC-TCHQ
06/05/2014
V/v Thuế GTGT đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH Phi Long)
5680/BTC-TCHQ
29/04/2014
V/v Trả lời vướng mắc thuế GTGT (Cục Thuế và Cục HQ các tỉnh, thành phố)
5507/BTC-TCHQ
26/04/2014
V/v Thuế GTGT nhập SXXK (HQ Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai; Công ty Cổ phần sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia; Công ty TNHh gạch men Hoàng Gia)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
5869/TCHQ-TXNK
07/10/2013
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long)
7278/TCHQ-TXNK
26/12/2012
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Trường Đại học Bách Khoa)
1734/TCHQ-TXNK
09/04/2012

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

05/2012/TT-BTC
05/01/2012
V/v Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP  ngày  8   tháng 12  năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
113/2011/NĐ-CP 08/12/2011
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
7082/BTC-TCT
02/06/2010

V/v Hướng dẫn bổ sung, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ô tô thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
2794/TCHQ-TXNK
19/03/2014
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam)
605/TCT-KK
27/02/2014
V/v Kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO)
7763/TCHQ-TXNK
17/12/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)
6371/TCHQ-TXNK
29/10/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)
6252/TCHQ-TXNK
24/10/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (HQ Đồng Nai; Công ty TNHH Muto Việt Nam.)
6205/TCHQ-TXNK
22/10/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Jeil Phú Thọ)
5471/TCHQ-TXNK
16/09/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Muto Việt Nam)
11897/BTC-CST
06/09/2013
V/v Thuế BVMT đối với túi ni lông
2472/TCHQ-TXNK
09/05/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông (HQ Long An)
1434/TCHQ-TXNK
22/03/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Timatex Việt Nam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
9307/TCHQ-TXNK
25/07/2014
V/v Giá tính thuế quặng XK (HQ Lào Cai, Công ty phát triển số 1)
6901/TCHQ-TXNK
11/06/2014
V/v Khoản điều chỉnh trừ đối với hàng nhập khẩu (Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia)
6501/TCHQ-TXNK
03/06/2014
V/v Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty CP Khai khoáng Minh Đức)
29/2014/TT-BTC
26/02/2014
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của BTài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
226/TCHQ-TXNK
08/01/2014
V/v Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty TNHH TM Hoàng Lan)
7476/TCHQ-TXNK
05/12/2013
V/v Xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu (Công ty CP Đầu tư & XNK Bình Minh)
6870/TCHQ-TXNK
15/11/2013
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu (Ngài Tiến sỹ Antony Stokes LVO - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ MIỄN THUẾ

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
1600/TCHQ-TXNK
19/02/2014
V/v Miễn thuế hàng nhập khẩu (Văn phòng FHI 360/Việt Nam)
5916/TCHQ-TXNK
08/10/2013
V/v Vướng mắc hoàn thuế (Công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu)
4189/TCHQ-TXNK
24/07/2013
V/v Miễn truy thu thuế mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam)
3262/TCHQ-TXNK
13/06/2013
V/v Miễn thuế xuất khẩu đối với phế liệu thép không gỉ (Công ty TNHH Posco VST)
2579/TCHQ-TXNK
14/05/2013
V/v Miễn thuế xuất khẩu đối với phế liệu thép không gỉ (Công ty TNHH Posco VST; Hiệp hội thép Việt Nam)
1850/TCHQ-TXNK
10/04/2013
V/v Nhập khẩu hàng hóa khi chưa đăng ký Danh mục miễn thuế (HQ Hà Nội, Công ty Cổ phần Y.H Seiko Việt Nam)
5318/TCHQ-TXNK
03/10/2012
V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK (Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam)
5221/TCHQ-TXNK
01/10/2012
V/v Miễn thuế nhập khẩu (HQ các tỉnh, thành phố)
5118/TCHQ-TXNK
25/09/2012
V/v Ưu đãi miễn thuế (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

HOÀN THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, CHẬM NỘP...

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
10852/TCHQ-TXNK
04/09/2014
V/v Phạt chậm nộp thuế (Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Đức Tiến)
9969/TCHQ-TXNK
08/08/2014
V/v Hoàn thuế kiêm bù trừ (Công ty TNHH Đức Trà; HQ Lạng Sơn)
8327/TCHQ-TXNK
02/07/2014
V/v Hoàn thuế nhập khẩu (Công ty TNHH DongYang F & P Việt Nam)
6152/TCHQ-TXNK
29/05/2014
V/v Hoàn thuế nhập khẩu (Công ty TNHH Sewoo Global Việt Nam)
6122/TCHQ-TXNK
29/05/2014
V/v Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (Công ty TNHH Thủy sản Phát triển)
5628/BTC-TCHQ
29/04/2014
V/v Hoàn thuế, không thu thuế loại hình tạm nhập tái chế (Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn;HQ các tỉnh, thành phố)
4128/TCHQ-TXNK
17/04/2014
V/v Vướng mắc hồ sơ hoàn thuế (Công ty Cổ phần đầu tư và cung ứng thiết bị điện lực Việt Nam)
4099/TCHQ-TXNK
16/04/2014
V/v Phạt chậm nộp thuế (Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Đức Tiến)
3523/TCHQ-TXNK
03/04/2014
V/v Hoàn thuế NK đối với hàng hóa nhập khẩu bán cho DNCX (Công ty TNHH Thiết bị KHKT Đức Minh)
2961/TCHQ-TXNK
24/03/2014
V/v Kiến nghị hoàn thuế tự vệ (Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè)
2761/TCHQ-TXNK
18/03/2014
V/v Hoàn thuế tự vệ (Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ CƯỠNG CHẾ THUẾ

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung

2897/TCHQ-TXNK

17/06/2011

V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thời gianchờ thanh khoản

4764/TCHQ-KTTT

12/08/2009

V/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế

4341/TCHQ-KTTT

21/07/2009

V/v Giải tỏa cưỡng chế thuế tiêu thụ đặc biệt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
164/2012/TT-BTC
09/10/2012
V/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài , giấy phép cho người điều khiển phương tiện Viết Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài
4104/TCHQ-TXNK
07/08/2012
V/v Xác định phí bản quyền
10179/BTC-TCDN
31/07/2012
V/v Mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2012
178/2011/TT-BTC 08/12/2011 V/v Hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
4952/BTC-TCDN

18/04/2011

V/v Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011

172/2010/TT-BTC

02/11/2010

V/v Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

4796/TCHQ-TXNK
16/08/2010

V/v Nộp lệ phí Hải quan theo tháng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ LĨNH VỰC THUẾ

 

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

-Gõ tên, số văn bản, nội dung văn bản bằng tiếng Việt và bấm nút lệnh Tìm)

VĂN BẢN QUAN TRỌNG
   

- QĐ 2279/QĐ-BKHCN ngày 29/08/2014 v/v Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ ngày 01/09/2014

- TT 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam (hiệu lực từ 10/08/2014)

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 

XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VNACCS

Giải đáp vướng mắc liên quan đến VNACCS

Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

Xử lý vướng mắc về khai hóa đơn

THAM KHẢO

Danh bạ điện thoại Cục HQĐN

Bộ thủ tục hành chính tại HQĐN

DN nợ thuế, phạt, cưỡng chế
Một số mẫu biểu Hải quan
Bảng kê tài khoản nộp thuế, phạt

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Đăng ký DM hàng hoá miễn thuế
Đăng ký làm việc trực tuyến
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
Tra cứu nợ thuế
Tra cứu thông tin tờ khai chuyển khẩu
Phiếu đăng ký liên hệ công tác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Chống buôn lậu & gian lân thương mại
Xử lý chương trình VNACCS/VCIS
0983.808.850 (Lãnh đạo TTDL)

 

0978.872.892 (Chương trình)
 

TỶ GIÁ

Tỷ giá Dollar

Ngày

Tỷ giá

16/09/2014
21.246
15/09/2014
21.246
Tỷ giá ngoại tệ khác
Từ ngày 11 đến 20.09.2014

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Tỷ giá

EUR Đồng Euro

27.496,57

JPY Yên Nhật

199,98

GBP Bảng Anh

34.265,55

CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ

22.781,47

AUD Đô la Úc

19.554,82

CAD Đô la Canada

19.377,96

SEK Curon Thuỵ Điển

2.991,85

NOK Curon Nauy

3.350,68

DKK Curon Đan Mạch

3.695,09

RUB Rúp Nga

572,95

 

 

Văn bản mới | Văn bản Luật | Văn bản Chính phủ | Văn bản Bộ, Ngành | Văn bản Cục HQĐN | Thời hiệu văn bản | Văn bản hết hiệu lực

Trở về

 

Cục Hải quan Đồng Nai - Số 9A - Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai Điện thoại: 061.3895710 - Fax: 061.3895711
Email: chq@dongnai.gov.vn
- Số giấy phép: 277/GP-BVHTT, cấp ngày: 12/09/2006
® Ghi rõ nguồn "dncustoms" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.