Trợ giúp | Liên hệ | Sơ đồ web | English | Japanese | 中文 | 한국어

 

 

 

QUI ĐỊNH VẾ THUẾ HẢI QUAN

VB thuế XNK | VB thuế GTGT | VB thuế TTĐB

 

 

BIỂU THUẾ HẢI QUAN

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Biểu thuế XNK ưu đãi - (Theo TT số 164/2013/TT-BTC)
Biểu thuế giá trị gia tăng
Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt
Biểu thuế bảo vệ môi trường
Tra cứu biểu thuế NK -(Theo TT số 164/2013/TT-BTC)

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

 
Thuế CEPT
Thuế Việt Nam -Chi Lê
Thuế ASEAN - Trung Quốc
Thuế ASEAN - Ấn Độ
Thuế ASEAN - Hàn Quốc
Thuế ASEAN - Úc - New Zealand
Thuế ASEAN - Nhật Bản
.Các nước khác
Thuế Việt Nam - Nhật Bản    

 

TOÁN BỘ VĂN BẢN VỀ THUẾ.

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
6982/TCHQ-TXNK
30/07/2015
V/v Vướng mắc thuế nhập khẩu và thuế VAT của hàng phụ gia thực phẩm (Công ty TNHH Minh Thái Lộc)
6431/TCHQ-TXNK
15/07/2015
V/v Vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán (Công ty TNHH Intel Products Việt Nam)
5823/TCHQ-TXNK
25/06/2015
V/v Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu (Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam)
5445/TCHQ-TXNK
15/06/2015
V/v Xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu (Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex)
5022/TCHQ-TXNK
03/06/2015
V/v Thuế suất thuế GTGT (Công ty TNHH kinh doanh TBYT An Phát)
4860/TCHQ-TXNK
28/05/2015
V/v Xử lý vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu (Công ty cổ phần Đại Tân Việt)
4620/TCHQ-TXNK
21/05/2015
V/v Xin hoàn thuế mặt hàng phân bón (Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh; HQ Hồ Chí Minh)
4611/TCHQ-TXNK
21/05/2015
V/v Phân loại hàng ống lồng cách điện làm bằng giấy kraft (Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
6982/TCHQ-TXNK
30/07/2015
V/v Vướng mắc thuế nhập khẩu và thuế VAT của hàng phụ gia thực phẩm (Công ty TNHH Minh Thái Lộc)
5022/TCHQ-TXNK
03/06/2015
V/v Thuế suất thuế GTGT (Công ty TNHH kinh doanh TBYT An Phát)
1269/TCHQ-TXNK
10/02/2015
V/v Thuế suất thuế GTGT (Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị Y tế An Bình)
1202/TCHQ-TXNK
06/02/2015
V/v Thuế GTGT đối với mặt hàng vitamin (HQ Bình Dương; HQ Đồng Nai; Công ty TNHH Zagro Việt Nam; Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam)
15434/TCHQ-TXNK
30/12/2014
V/v Thuế suất thuế GTGT (Công ty TNHH Điện Dương)
15142/TCHQ-TXNK
22/12/2014
V/v Phân loại mặt hàng thiết bị xét nghiệm và thuế GTGT mặt hàng hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế (Công ty TNHH TBYT Hamemy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
121/TCHQ-TXNK
09/01/2015
V/v Thuế TTĐB hệ thống máy làm lạnh trên 90.000 BTU (Liên danh Taisei - Vinaconex)
520/BTC-TCHQ
13/01/2014
V/v Thuế TTĐB đối với ô tô điện không tham gia giao thông (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Nội Bài)
12597/TCHQ-TXNK
15/10/2014
V/v Thuế TTĐB đối với xe ô tô chạy bằng điện kết hợp với xăng (Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao)
5869/TCHQ-TXNK
07/10/2013
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long)
7278/TCHQ-TXNK
26/12/2012
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Trường Đại học Bách Khoa)
1734/TCHQ-TXNK
09/04/2012

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
5823/TCHQ-TXNK
25/06/2015
V/v Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu (Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam)
13738/BTC-CST
29/09/2014
V/v Chính sách thuế GTGT và thuế BVMT
2794/TCHQ-TXNK
19/03/2014
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam)
605/TCT-KK
27/02/2014
V/v Kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO)
7763/TCHQ-TXNK
17/12/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)
6371/TCHQ-TXNK
29/10/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)
6252/TCHQ-TXNK
24/10/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (HQ Đồng Nai; Công ty TNHH Muto Việt Nam.)
6205/TCHQ-TXNK
22/10/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Jeil Phú Thọ)
5471/TCHQ-TXNK
16/09/2013
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Muto Việt Nam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
6431/TCHQ-TXNK
15/07/2015
V/v Vướng mắc khai báo trị giá và phương thức thanh toán (Công ty TNHH Intel Products Việt Nam)
4589/TCHQ-TXNK
20/05/2015
V/v Trị giá hải quan hàng hóa NK (Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng)
3434/TCHQ-TXNK
16/04/2015
V/v Xác định trước trị giá hải quan (Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas))
3422/TCHQ-TXNK
16/04/2015
V/v Khai báo giá chính thức (Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ MIỄN THUẾ

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
5445/TCHQ-TXNK
15/06/2015
V/v Xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu (Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex)
4531/BTC-TCHQ
08/04/2015
V/v Miễn thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Nam Thanh)
10/2015/TT-BTC
29/01/2015
V/v Quy định chi tiết thi hành quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

HOÀN THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, CHẬM NỘP...

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
4860/TCHQ-TXNK
28/05/2015
V/v Xử lý vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu (Công ty cổ phần Đại Tân Việt)
4620/TCHQ-TXNK
21/05/2015
V/v Xin hoàn thuế mặt hàng phân bón (Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh; HQ Hồ Chí Minh)
3883/TCHQ-TXNK
27/04/2015
V/v Thủ tục hoàn thuế NK và thuế GTGT (Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát)
2460/TCHQ-TXNK
23/03/2015
V/v Dừng các biện pháp cưỡng chế và xóa tiền chậm nộp thuế (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam)
09/TCHQ-TXNK
05/01/2015
V/v Xin hoàn thuế mặt hàng phân bón (Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ CƯỠNG CHẾ THUẾ

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung

2897/TCHQ-TXNK

17/06/2011

V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thời gianchờ thanh khoản

4764/TCHQ-KTTT

12/08/2009

V/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế

4341/TCHQ-KTTT

21/07/2009

V/v Giải tỏa cưỡng chế thuế tiêu thụ đặc biệt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

VĂN BẢN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung
164/2012/TT-BTC
09/10/2012
V/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài , giấy phép cho người điều khiển phương tiện Viết Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài
4104/TCHQ-TXNK
07/08/2012
V/v Xác định phí bản quyền
10179/BTC-TCDN
31/07/2012
V/v Mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2012
178/2011/TT-BTC 08/12/2011 V/v Hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
4952/BTC-TCDN

18/04/2011

V/v Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2011

172/2010/TT-BTC

02/11/2010

V/v Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

4796/TCHQ-TXNK
16/08/2010

V/v Nộp lệ phí Hải quan theo tháng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ LĨNH VỰC THUẾ

 

 

Tên Văn bản
Ngày
Nội dung

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm

 

-Gõ tên, số văn bản, nội dung văn bản bằng tiếng Việt và bấm nút lệnh Tìm)

VĂN BẢN QUAN TRỌNG & TT CHỈ ĐẠO

- NĐ 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan (có hiệu lực từ ngày 15/03/2015)

-TT 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/04/2015)

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 

XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VNACCS

Giải đáp vướng mắc liên quan đến VNACCS

Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

Xử lý vướng mắc về khai hóa đơn

THÔNG TIN

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

Bộ thủ tục hành chính tại HQĐN

Danh bạ điện thoại Cục HQĐN

Lịch làm việc lãnh đạo Cục hàng tuần

Thông tin đấu thầu

Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp
Một số mẫu biểu Hải quan
Bảng kê tài khoản nộp thuế, phạt

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Đăng ký DM hàng hoá miễn thuế
Đăng ký làm việc trực tuyến
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
Tra cứu nợ thuế
Tra cứu thông tin tờ khai chuyển khẩu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông tin phản ánh công chức HQ, khiếu nại, tố cáo
Thông tin về chống buôn lậu và gian lận thương mại
Thông tin hỗ trợ Hải quan điện tử
Đường dây nóng Cục trưởng - Lê Văn Danh

TỶ GIÁ TÍNH THUẾ

Tỷ giá Dollar

Ngày

Tỷ giá

10/08-15/08/2015
21.780
03/08-09/08/2015
21.780
Tỷ giá ngoại tệ khác
Từ ngày 10/08 đến 15/08/2015

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Tỷ giá

AUD Đô la Úc

15,897.41

CAD Đô la Canada

16,459.07

CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ

22,109.47

DKK Curon Đan Mạch

3,137.13

EUR Đồng Euro

23,661.52

GBP Bảng Anh

33,901.45

HKD Đô la Hồng Công

2,796.62

INR Rupee Ấn độ

335.10

JPY Yên Nhật

174.00

KRW Won Hàn Quốc

18.66

 

 

Văn bản mới | Văn bản Luật | Văn bản Chính phủ | Văn bản Bộ, Ngành | Văn bản Cục HQĐN | Thời hiệu văn bản | Văn bản hết hiệu lực

Trở về

 

Cục Hải quan Đồng Nai - Số 9A - Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai Điện thoại: 061.3895710 - Fax: 061.3895711
Email: chq@dongnai.gov.vn
- Số giấy phép: 277/GP-BVHTT, cấp ngày: 12/09/2006
® Ghi rõ nguồn "dncustoms" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.