Trợ giúp | Liên hệ | Sơ đồ web | English | Japanese | 中文 ............

 

 

 

TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DN KHAI THUÊ HQ TẠI HỘI NGHỊ NGÀY 23.07.2011.

 

 

STT

DOANH NGHIỆP - CÂU HỎI

CƠ SỞ PHÁP LÝ

NỘI DUNG TRẢ LỜI

1

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Khi Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng có C/O hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt với thuế suất MFN thấp hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt, khi đó Doanh nghiệp sẽ áp thuế MFN khi đăng ký tờ khai. Khi nộp tờ khai Hải quan không đồng ý cho Doanh nghiệp kẹp C/O ưu đãi đặt biệt vào do Doanh nghiệp áp theo thuế suất MFN. Khi đó, Doanh nghiệp sẽ gặp phải 02 trường hợp khó khăn như sau:

+ Giả sử mặt hàng đó bị điều chỉnh mã HS trước khi C/O hết hiệu lực (C/O có hiệu lực 1 năm) và mã HS mới có thuế suất ưu đãi đặc biệt thấp hơn thuế suất MFN thì Doanh nghiệp sẽ không được nộp bổ sung C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt bởi vì không có công văn nợ C/O khi đăng ký trước đó?

+ Hải quan yêu cầu điều chỉnh mã HS mặt hàng đó sau khi C/O hết hiệu lực. Như vậy, Doanh nghiệp sẽ không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt do C/O đã hết hiệu lực cho dù có bổ sung đi chăng nữa.

Tất cả 02 trường hợp trên Doanh nghiệp đều bị truy thu thuế.

Kiến nghị: Cơ quan Hải quan xem xét cho phép Doanh nghiệp được kẹp C/O khi nộp tờ khai mặc dù Doanh nghiệp áp thuế suất theo MFN.

Trong trường hợp thuế suất MFN thấp hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt nên Doanh nghiệp áp thuế suất MFN (Doanh nghiệp có C/O form D). Hiện nay chưa có văn bản nào quy định Doanh nghiệp không được phép nộp C/O form D vào hồ sơ hải quan. Do đó, đề nghị Doanh nghiệp nộp C/O form D ngay thời điểm đăng ký tờ khai nhằm xử lý các vấn đề có liên quan phát sinh.

2

Công ty Á Âu

Đối với hàng nhập khẩu PMD hiện tại có bị khống chế về mức trị giá, số lượng hay không? (Cho cả 2 trường hợp hàng phải có giấy phép tự động và không có giấy phép tự động). Hiện nay khi nhập khẩu hàng PMD tại cửa khẩu Doanh nghiệp phải cộng tiền cước vận chuyển vào trị giá tính thuế nếu không cộng sẽ không được mở tờ khai. Xin cho biết thực hiện theo quy định nào.

Theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010 quy định về áp dụng chế độ cấp giấy phép tự động đối với một số mặt hàng của Bộ Tài chính thì hàng nhập khẩu PMD không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành.

Bản chất của hàng hóa phi mậu dịch là nhỏ, lẽ không nhằm mục đích thương mại nên không áp dụng trị giá giao dịch, trị giá tính thuế được áp dụng tuần tự theo 6 phương pháp xác định trị giá hàng nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC.

3

Công ty Á Âu

Đối với hàng chuyển cửa khẩu, chuyển cảng đích có bắt buộc phải có giấy phép vận tải đa phương thức?

Vấn đề Công ty nêu, hiện nay Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 3038/TCHQ-GSQL ngày 27/06/2011, cụ thể:

“ Một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu vận tải đa phương thức quốc tế để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BTC phải đáp ứng được 3 điều kiện sau:

i) Việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.

ii) Hàng hóa được vận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại trên cở sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.

iii) Người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế phát hành một chứng từ vận tải đa phương thức (là bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết giao hàng đó theo đúng những điều khoản của hợp đồng đã ký kết)”.

 Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

4

Công ty Á Âu

Công văn 12551/BTC-TCHQ hướng dẫn thêm Thông tư 49/2010/TT-BTC về phân loại hàng hóa, về xác định máy chính thì những mặt hàng đồng bộ tháo rời của hàng hóa nếu nằm trong Thông tư 04 về vật tư trong nước sản xuất được (đối với hàng có danh mục miễn thuế) và những mặt hàng không thuộc chương 84, 85 (nếu áp định danh) nhưng là bộ phận cấu thành của hệ thống thì có được áp mã hệ thống (hoặc máy chính) không?

Theo quy định tại công văn số 12551/BTC-TCHQ ngày 21/09/2010 về phân loại hàng hóa theo Thông tư 49/2010/TT-BTC: máy móc thiết bị thuộc các chương 84- 85 là tổ hợp, dây chuyền khi nhập khẩu phải tháo rời do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc để tiện vận chuyển, nếu Doanh nghiệp chứng minh được và cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định là đồng bộ thì các bộ phận cấu thành của tổ hợp, dây chuyền, hệ thống thuộc máy móc thiết bị, vật tư trong nước sản xuất được (kể cả bộ phận, chi tiết tháo rời không thuộc chương 84- 85) được áp mã đồng bộ (Doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại khoản 1.2 công văn số 12551/BTC-TCHQ).

Doanh nghiệp có thể xem hàng trước khai báo sau hoặc Doanh nghiệp có công văn cam kết đồng bộ hoặc giám định.

5

Công ty Á Âu

Chúng tôi có khách hàng nằm trong KCX nhập hàng về để tạo TSCĐ, nhưng nhà thầu chính là Công ty 100% vốn Việt Nam. Công ty Việt Nam này có được hoàn thuế NK nếu đưa số hàng NK về cho Công ty nằm trong KCX để tạo TSCĐ.

tại điểm b khoản 21 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC, thủ tục đối với TSCĐ đưa vào DNCX theo quy định tại Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu hàng để tạo TSCĐ là DNCX, Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu nhập khẩu hàng hóa đó. Đề nghị khi làm thủ tục hải quan Doanh nghiệp cung cấp hợp đồng trúng thầu với DNCX để được miễn thuế theo quy định

6

Công ty Logistic Tín Nghĩa-ICD Biên Hòa

Đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (mặt hàng: đường, phân bón, máy móc thiết bị, xe cuốc), chủ hàng ở nước ngoài chưa biết bán cho khách hàng nào tại Việt Nam hoặc xuất đi nước thứ 3. Trường hợp này có được chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan.

Trường hợp Công ty đề nghị được chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan các loại xe cuốc, xe đào, Cục Hải quan Đồng Nai đã có công văn trả lời (công văn số 1143/HQĐNa-GSQL ngày 15/07/2011) kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét giải quyết (công văn số 1142/HQĐNa-GSQL ngày 15/07/2011).

7

Công ty Logistic Tín Nghĩa-ICD Biên Hòa

Mặt hàng: đường, cà phê khi chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan (từ Bình Dương về Đồng Nai) phải niêm phong hải quan. Do số lượng hàng lớn, đóng bao nên khó niêm phong. Đề nghị cho phép Doanh nghiệp không phải niêm phong Hải quan có được không?

Niêm phong hải quan là biện pháp nghiệp vụ giám sát theo luật định của cơ quan Hải quan, khi vận chuyển hàng hóa trên đường phải thực hiện trừ trường hợp hàng siêu trường, siêu trọng cơ quan Hải quan sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

8

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Nếu Doanh nghiệp xuất nhập khẩu ký kết hợp đồng với Đại lý khai thuê Hải quan thì Doanh nghiệp sẽ có những lợi ích gì? Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có quyền ký hợp đồng với nhiều Đại lý khai thuê hải quan không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 80/2011/TT-BTC

Các lợi ích cụ thể sẽ mang lại cho chủ hàng khi ký kết hợp đồng Đại lý hải quan có thể thấy rõ như sau:

+ Chi phí để một doanh nghiệp XNK duy trì hoạt động của bộ phận XNK tại doanh nghiệp thường lớn hơn chi phí thuê Đại lý hải quan.

+ Với đội ngũ khai thuê chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ XNK, các doanh nghiệp sẽ hạn chế được các sai sót, vi phạm do sự thiếu hiểu biết, thiếu chuyên nghiệp của các nhân viên thuộc bộ phận XNK của các doanh nghiệp.Từ đó, quy trình thủ tục hải quan sẽ được dễ dàng, thuận lợi và nhanh chóng hơn, đáp ứng được yêu cầu hội nhập theo tiêu chuẩn của WTO.

+ Hạn chế tiêu cực do doanh nghiệp XNK sẽ hạn chế tiếp xúc với các khâu nghiệp vụ, doanh nghiệp chỉ chuyên tâm vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nên hiệu quả sản xuất kinh doanh càng nâng cao.

+ Việc triển khai đội ngũ Đại lý Hải quan với tính chuyên nghiệp của nó sẽ là yếu tố quan trọng tạo thuận lợi cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp về cải cách hành chính, hiện đại hóa, tự động hóa thủ tục hải quan liên tục trong quá trình phát triển.

Khi làm thủ tục qua Đại lý hải quan sẽ được ưu tiên giải quyết vướng mắc trước các trường hợp làm thủ tục hải quan không qua Đại lý Hải quan. Điều này cũng chính là ưu tiên của cơ quan hải quan dành cho Doanh nghiệp XNK có ký kết hợp đồng với Đại lý làm thủ tục hải quan so vói các doanh nghiệp khác.

9

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Doanh nghiệp chúng tôi thực hiện quy trình thủ tục hải quan được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ: có nhóm thực hiện việc lên chứng từ tờ khai, có nhóm chuyên nộp hồ sơ khai Hải quan, nhóm chuyên về kiểm hóa, nhóm chuyên di lý hàng. Công ty chúng tôi nghĩ rằng có một số nhóm không cần nhân viên phải có bằng trung cấp như nhóm lấy hàng và di lý từ cảng về Hải quan ngoài cửa khẩu. Vậy các nhân viên này có cần phải bắt buộc có thẻ nhân viên Đại lý Hải quan không?

Điều kiện về hoạt động Đại lý Hải quan: chỉ cần có 01 nhân viên có thẻ đại lý là được, không có quy định tất cả nhân viên phải được cấp thẻ. Trường hợp số lượng nhân viên được cấp thẻ đại lý càng nhiều chứng tỏ chất lượng Công ty hoạt động càng cao.

10

Công ty Vinatrans

Đơn vị khai thuê khi đứng tên trên tờ khai thì Thông báo thuế phát hành cho Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hay Đại lý khai thuê?

Nếu hợp đồng giữa Đại lý và Doanh nghiệp có thỏa thuận ủy quyền cho Đại lý nộp thuế thì Đại lý chịu trách nhiệm nộp thuế, nếu không quy định thì Doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu trách nhiệp nộp.

11

Công ty Vinatrans

Thủ tục hải quan điện tử mỗi nơi mỗi khác. Tại Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất khi cán bộ đăng ký đã tiếp nhận và đã phản hồi nhưng Hải quan kiểm hóa vẫn yêu cầu bổ sung.

Đề nghị Công ty có góp ý trực tiếp với Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất.

12

Công ty Vinatrans

Đối với hàng nhập PMD Hải quan Sân bay cộng tiền cước vận chuyển vào trị giá tính thuế. Đề nghị cho biết dựa vào quy định nào?

Bản chất của hàng hóa phi mậu dịch là không nhằm mục đích thương mại nên không được áp dụng trị giá giao dịch, trị giá tính thuế được áp dụng tuần tự theo 6 phương pháp quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC.

13

Công ty TNHH Mainetti Việt Nam

Về tờ khai XNK-TC: theo quy định tại Thông tư 222/2009/TT-BTC khi đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ Doanh nghiệp phải xuất trình bản chính tờ khai nhập khẩu tại chỗ. Điều này sẽ gây khó khăn cho Doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ do phải mượn tờ khai nhập khẩu tại chỗ dễ bị thất lạc. Công ty có gửi công văn số 45 ngày 11/05/2011 đến Cục Hải quan Đồng Nai nhưng vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời.

Theo thủ tục Hải quan điện tử do Thông tư số 222/2009/TT-BTC (tiết a.2.2 điểm 4.3 khoản 4 Điều 71) quy định doanh nghiệp khi mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ phải xuất trình bản chính tờ khai nhập khẩu tại chỗ để Hải quan xác nhận.

Hiện nay, Thông tư số 222/2009/TT-BTC đang được góp ý sửa đổi. Trường hợp Công ty có thêm ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Cục Hải quan Đồng Nai.

- Qua kiểm tra thì công văn số 45  ngày 11/05/2011 của Công ty không gửi Cục Hải quan Đồng Nai mà gửi Chi cục Hải quan Long Thành và đã được Chi cục Hải quan Long Thành trả lời vào ngày 16/05/2011

14

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Sau khi ký hợp đồng Đại lý Hải quan, đơn vị Đại lý Hải quan sẽ ký tờ khai và các chứng từ liên quan. Sau đó phát sinh các lỗi vi phạm quy định hải quan do nguyên nhân chủ quan của Đại lý Hải quan, do chủ hàng hoặc do lỗi của cả hai bên. Như vậy, bên nào sẽ chịu trách nhiệm với cơ quan hải quan?

Việc xử phạt Đại lý hay Doanh nghiệp tùy thuộc vào hợp đồng ký kết giữa Đại lý và Doanh nghiệp.

- Đại lý Hải quan chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng những công việc được ủy quyền, khai không đúng những thông tin và chứng từ liên quan do chủ hàng cung cấp.

- Chủ hàng chịu trách nhiệm nếu cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin, chứng từ liên quan đến lô hàng hoặc cung cấp các chứng từ không hợp pháp, hợp lệ theo quy định cho Đại lý Hải quan dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Tóm lại, trong trường hợp có phát sinh vi phạm cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm, các hồ sơ, chứng từ cụ thể và nội dung của hợp đồng đại lý để xác định đối tượng vi phạm là đại lý hay chủ hàng từ đó xử lý theo quy định của pháp luật.

15

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Một số trường hợp Doanh nghiệp đã có công văn tạm áp mã số thuế nhưng kiểm hóa viên luân chuyển, kiểm hóa viên mới điều chỉnh lại mã số thuế dẫn đến Doanh nghiệp bị truy thu thuế. Điều này sẽ gây trách nhiệm nặng cho Đại lý Hải quan.

Tất cả các trường hợp áp sai mã số thuế làm giảm số thuế phải nộp đều phải nộp đủ số thuế đã tính thiếu. Hợp đồng giữa Đại lý và Doanh nghiệp là 1 trong các chứng từ để Hải quan xem xét, xử lý việc truy thu.

16

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Hiện nay một số lô hàng kiểm hóa phải giám định có thể sử dụng tờ khai đã kiểm hóa nhưng chưa giám định để miễn kiểm tra cho lô hàng sau không?

Theo Luật Hải quan thì trách nhiệm của doanh nghiệp là khai báo, tự tính thuế và nộp thuế. Doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan hải quan để được hỗ trợ, tư vấn áp mã số thuế. Nếu cần thiết có thể mời cơ quan giám định chuyên ngành.

17

Công ty TNHH Thông Quan

Công ty có một lô hàng xuất khẩu theo loại hình SXXK, chưa thanh khoản, bị lỗi đóng gói phải nhập khẩu trở lại để sửa chữa sau đó tái xuất trở lại không thanh toán. Công ty phải mở tờ khai theo loại hình gì?

Trường hợp này Công ty mở tờ khai theo loại hình tạm nhập-tái xuất. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan Biên Hòa để được giải quyết

18

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhưng phụ kiện đi kèm tháo rời gồm nhiều chi tiết. Doanh nghiệp khai báo tên máy chính không liệt kê chi tiết kèm công văn cam kết đồng bộ và hợp đồng giám định đồng bộ có được không?

Doanh nghiệp khai báo mã số thuế theo máy chính đồng thời có công văn cam kết đồng bộ và đề nghị giám định đồng bộ nếu không thể xác định được bằng ngoại quan khi kiểm tra thực tế hàng hóa.

19

Công ty Kim Gia Minh

Hiện nay tỷ giá tính thuế là tỷ giá cùng lúc với thời điểm đăng ký tờ khai. Nếu khai báo tỷ giá trên tờ khai không đúng thì xử lý như thế nào?

Tỷ giá khi đăng ký tờ khai là tỷ giá của ngày đăng ký. Trường hợp Doanh nghiệp đã khai báo tỷ giá của ngày hôm trước nếu tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai thay đổi thì cơ quan hải quan có trách nhiệm điều chỉnh.

20

Công ty Kim Gia Minh

Xin cho biết quy định về số lượng, trị giá đối với hàng phi mậu dịch?

Hiện nay không có văn bản quy định về số lượng, trị giá đối với hàng hóa phi mậu dịch. Bản chất của hàng hóa phi mậu dịch là không nhằm mục đích thương mại, số lượng đơn lẻ, trị giá thấp và có thể không thanh toán.

21

Công ty Kim Gia Minh

Về thời điểm tính thuế, thời gian bảo lãnh của ngân hàng: thời gian bảo lãnh của ngân hàng và thời điểm đăng ký tờ khai phải nhất thiết phải cùng một ngày không?

Trường hợp này Công ty cung cấp thông tin chưa đầy đủ. Đối với hàng hóa phải nộp thuế ngay, Công ty phải có bảo lãnh của ngân hàng tại thời điểm đăng ký tờ khai.Vấn đề bản chất của việc bảo lãnh là đảm bảo sau khi hết thời hạn nộp thuế số thuế được bảo lãnh phải được nộp vào NSNN hoặc được thanh khoản với cơ quan hải quan. Nếu quá hạn nộp thuế mà Công ty chưa nộp xong thuế thì tổ chức bảo lãnh hợp pháp phải chịu trách nhiệm nộp thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho Công ty.

22

Công ty Kim Gia Minh

Theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT thì một số mặt hàng khi nhập khẩu phải xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Riêng hàng nhập khẩu phi mậu dịch không cần phải cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Như vậy, với lô hàng có số lượng lớn Doanh nghiệp không mở tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh mà mở tờ khai theo loại hình PMD có được không?

Hàng phi mậu dịch là hàng không nhằm mục đích mua bán, hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu. Do đó, đề nghị Công ty xem lại hàng nhập khẩu với số lượng lớn như vậy có phải là hàng phi mậu dịch hay không?

23

Công ty Tân Cảng-Bình Dương

Thông tư 24/2010/TT-BCT của Bộ Công thương không áp dụng đối với hàng hóa PMD. Vậy khi Doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng lớn mặt hàng thuộc diện phải cấp giấy phép nhập khẩu có được mở theo loại hình PMD không?

Hiện nay không có quy định về trị giá hàng phi mậu dịch, tuy nhiên hàng phi mậu dịch là hàng không nhằm mục đích thương mại. Do đó, đề nghị Công ty xem lại nhập khẩu với số lượng lớn có phải là hàng không nhằm mục đích thương mại hay không?

24

Công ty TNHH Mega

Trước đây Doanh nghiệp đóng lệ phí hải quan có biên lai lệ phí hải quan. Khi thực hiện thanh toán lệ phí hải quan qua ngân hàng thì không có biên lai để thanh toán với kế toán Công ty. Hỏi khi thực hiện thanh toán lệ phí hải quan qua ngân hàng Công ty có được cung cấp chứng từ gì không?

Trường hợp Doanh nghiệp thanh toán lệ phí hải quan qua ngân hàng thì cơ quan hải quan không cung cấp biên lai, Doanh nghiệp thực hiện quyết toán lệ phí hải quan với cơ quan thuế. Đề nghị Công ty liên hệ Phòng Thuế XNK- Cục Hải quan Đồng Nai để được cung cấp công văn hướng dẫn của Cục Thuế.

25

Trường hợp quá biếu, quà tặng cho các tổ chức thì trị giá miễn thuế là dưới 30 triệu đồng và do Cục Hải quan địa phương giải quyết. Nếu trị giá miễn thuế quá 30 triệu đồng thì nộp hồ sơ cho Tổng cục Hải quan xem xét. Hiện nay, Công ty chuẩn bị làm thủ tục lô hàng quà tặng là Sách cho Trường đại học Lạc Hồng có trị giá 200 triệu đồng nếu Tổng cục Hải quan xem xét sẽ phức tạp và mất thời gian cho Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Theo quy định trên, trường hợp quá biếu, quà tặng cho các tổ chức có trị giá vượt 30 triệu đồng thì nộp hồ sơ đề nghị xét miễn thuế cho Tổng cục Hải quan để trình Bộ Tài chính xem xét.

26

Công ty Safi

Khi khai bổ sung C/O chương trình khai kinh doanh thì điều chỉnh được tỷ giá nhưng chương trình SXXK thì không điều chỉnh được tỷ giá.

Đại diện Công ty Thái Sơn ghi nhận vướng mắc của Công ty và sẽ trực tiếp liên hệ Công ty để xử lý vướng mắc này.

27

Công ty Safi

Hàng SXXK đã đăng ký tên hàng, mã nguyên phụ liệu. VD: tên hàng là “chất tẩy rữa”, mã NPL là DT.Nhưng sau khi giám định có tên “chế phẩm làm sạch”. Hải quan đăng ký không đồng ý tên “chất tẩy rữa” mà muốn khai là “chế phẩm làm sạch”.

Xin cho hướng giải quyết vì tên hàng đã được đăng ký và nhập nhiều lần với tên là “chất tẩy rữa” (có giám định).

Trường hợp này chủ yếu liên quan về mặt kỹ thuật thanh khoản. Việc điều chỉnh tên hàng ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tên hàng trên bảng định mức đã đăng ký, sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ thanh khoản trước đây cũng như về sau. Do vậy, đề nghị Công ty trực tiếp liên hệ Chi cục Hải quan Biên Hòa để được giải quyết.

28

Công ty Tiếp vận Thăng Long

Sau khi Doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý với Đại lý Hải quan thì tất cả các lô hàng XNK đều phải làm thủ tục hải quan thông qua Đại lý Hải quan hay Doanh nghiệp có thể tự làm thủ tục hải quan song song với Đại lý Hải quan

Vấn đề trên phụ thuộc vào nội dung hợp đồng được thương thảo giữa chủ hàng và Đại lý Hải quan.

29

Công ty Logistic Tín Nghĩa-ICD Biên Hòa

Hàng tạm nhập-tái xuất để sửa chữa tái chế: Doanh nghiệp phải chịu rất nhiều chi phí để đưa hàng về. Theo quy định hiện nay Doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT.

Kiến nghị Cục Hải quan đề nghị Bộ Tài chính cho Doanh nghiệp được miễn kê khai nộp thuế GTGT đối với trường hợp này.

Theo Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì đối với hàng hoá tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập.

Nếu quá thời hạn đăng ký mà chưa tái xuất thì phải nộp thuế theo quy định.

 

 

Gõ số văn bản hoặc tên, nội dung văn bản bằng tiếng Việt và bấm nút lệnh Tìm)

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 
VP Bank

THAM KHẢO

Danh bạ điện thoại Cục HQĐN

Bộ thủ tục hành chính tại HQĐN

DN nợ thuế, phạt, cưỡng chế
Một số mẫu biểu Hải quan
Bảng kê tài khoản nộp thuế, phạt

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Đăng ký DM hàng hoá miễn thuế
Đăng ký làm việc trực tuyến
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
Tra cứu nợ thuế
Tra cứu thông tin tờ khai chuyển khẩu
Phiếu đăng ký liên hệ công tác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Chống buôn lậu & gian lân thương mại
Xử lý chương trình thông quan điện tử
0983.808.850 (Lãnh đạo TTDL)

 

0988.938.385 (Chương trình)
 

TỶ GIÁ

Tỷ giá Dollar

Ngày

Tỷ giá

10/10/2013
21.036
09/10/2013
21.036
Tỷ giá ngoại tệ khác
Từ ngày 01 đến 10.10.2013

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Tỷ giá

EUR Đồng Euro

28.409,12

JPY Yên Nhật

214,96

GBP Bảng Anh

33.987,87

CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ

23.244,20

AUD Đô la Úc

19.616,07

CAD Đô la Canada

20.423,30

SEK Curon Thuỵ Điển

3.275,82

NOK Curon Nauy

3.501,86

DKK Curon Đan Mạch

3.810,04

RUB Rúp Nga

647,52

 

 

Văn bản mới | Văn bản Luật | Văn bản Chính phủ | Văn bản Bộ, Ngành | Văn bản Cục HQĐN | Thời hiệu văn bản | Văn bản hết hiệu lực

Trở về

 

Cục Hải quan Đồng Nai - Số 9A - Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai Điện thoại: 061.3895710 - Fax: 061.3895711
Email: chq@dongnai.gov.vn
- Số giấy phép: 277/GP-BVHTT, cấp ngày: 12/09/2006
® Ghi rõ nguồn "dncustoms" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.