Hàng GC-SXXK-DNCX

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
 • 29/03/2017
  Báo cáo quyết toán loại hình Sxxk

  Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC thì loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu doanh nghiệp không cần khai mã nguyên liệu và mã sản phẩm trên tờ khai hải quan. Vậy công ty em không khai mã nguyên liệu và mã sản phẩm này trên tờ khai được không? Do số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán được lấy từ Tk 152 và TK 155 và các tài khoản tương ứng. Vậy mã sản phẩm và mã nguyên liệu khi truyền báo cáo quyết toán là mã của kế toán theo dõi trên hệ thống kế toán hay mã nguyên liệu và sản phẩm của xuất nhập khẩu?

  Xem trả lời

 • 29/03/2017
  Xuất cho bên thứ 3 theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công

  Chúng tôi là DNCX - là bên gia công theo Hợp đồng gia công và Bên B - là bên thuê gia công (cũng là DNCX). Theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC, trường hợp DNCX thuê DNCX khác gia công thì không cần làm thủ tục Hải Quan xuất nhập khẩu. Khi đang thực hiện Hợp đồng gia công này, chúng tôi phát sinh việc " Bên thuê gia công muốn chỉ định cho chúng tôi là bên gia công xuất thành phẩm gia công cho bên C - là một công ty của nước ngoài. Theo Thông tư số 13/2014/TT-BTC có quy định rõ việc xuất thành phẩm gia công cho bên thứ 3 sẽ thực hiện được nếu được thỏa thuận rõ trong Hợp đồng gia công. Nhưng hiện này Thông tư số 13/2014/TT-BTC đã được bãi bỏ và thay thế bằng Thông tư số 13/2014/TT-BTC. Nên hiện nay chúng tôi chưa biết làm như nào để phù hợp với quy định và việc xuất hàng thành phẩm gia công cho bên thứ 3 theo chỉ định của bên thuê gia công có được không?  

  Xem trả lời

 • 28/03/2017
  Về việc sử dụng hóa đơn trong xuất nhập khẩu tại chỗ (16809/BTC-TCT)

  Theo công văn 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016 về việc sử dụng hóa đơn thương mại: " Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại." Có phải bỏ không sử dụng hóa đơn GTGT (không mở hóa đơn GTGT) cho xuát nhập khẩu tại chỗ không? Và chỉ cần xuất trình hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) khi làm thủ tục hải quan. 

  Xem trả lời

 • 01/03/2017
  Chuyển mục đích sử dụng từ SXXK sang tiêu thụ nội địa có được áp dụng thuế xuất ưu đãi

  Chúng tôi có nhập quả Vani khô từ Indonexia về Việt Nam ( có C/O form D cấp ngày 27/1/2017), khi nhập khẩu chúng tôi nhập theo hình thức SXXK (tờ khai mở ngày 02/02/2017) (miễn thuế theo Luật Thuế_107_2016_QH13) nên khi làm thủ tục nhập SXXK chúng tôi không xuất trình C/O form D. Tại thời điểm này công ty chúng tôi muốn chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa. như vậy khi mở tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa chúng tôi có được hưởng ưu đãi thuế theo C/O form D không (C/O này có còn hiêu lực khi áp dụng mở tờ khai chuyển mục đích sử dụng không tại thời điểm này không). 

  Xem trả lời

 • 23/02/2017
  Xử lý phế liệu gia công

  Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc có nhập 5000 kg nhựa xuất 3.000 kg nhựa (hao hụt 30% => phế liệu = 693 kg), tồn 2.000 kg. Vậy nếu công ty bán trong nước 693 kg phế liệu thì thủ tục hải quan như thế nào có phải mở tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng với 693 kg phế liệu này không?.

  Xem trả lời

 • 22/02/2017
  Thuê gia công lại

  Công ty là DN 100% vốn đầu tư của nước ngoài nhập khẩu nguyên vật liệu theo loại hình E31 được miễn thuế theo qui định để sản xuất xuất khẩu. Công ty có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, có quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan. Trong qúa trình sản xuất chúng tôi không tuyển đủ công nhân để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, chỉ đáp ứng được 90% sản phẩm sản xuất tại Công ty nên Công ty chúng tôi đã đem 10% số nguyên phụ liệu nhập SXXK thuê một công ty khác tại Việt Nam gia công lại thành thành phẩm hoàn chỉnh cho chúng tôi sau đó chúng tôi trực tiếp nhận lại và xuất bán sản phẩm ra nước ngoài. Vậy chúng tôi có đủ điều kiện để được miễn thuế đối đối với 10% nguyên phụ liệu nhập SXXK chuyển đi thuê gia công không? 

  Xem trả lời

 • 14/02/2017
  Thuê Gia Công tại cơ sở sản xuất của chính DN

  Công ty chúng tôi là một DN FDI 100% vốn Nhật Bản, là DN chế xuất thực hiện kinh doanh theo loại hình sản xuất xuất khẩu, do nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần thuê DN Nội địa khác gia công nhưng thực hiện gia ngay tại cơ sở sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm hiểu qui định hiện hành liên quan đến việc thuê DN Nội địa gia công theo các điều từ 54 đến điều 66 Thông tư 38 TT-BTC ngày 25/3/2015. Tuy nhiên dựa trên những điều nêu trên chúng tôi không phán đoán được việc gia công tại cơ sở sx của bên thuê gia công(công ty chúng tôi) có được phép hay không? Vậy tư vấn giúp chúng tôi vấn đề trên theo qui định chúng tôi có được phép không? 

  Xem trả lời

 • 08/02/2017
  Xuất gia công hàng mẫu không thanh toán

  Công ty là công ty gia công bình thường mở tờ khai xuất gia công E52 theo phương thức thanh toán TTR. Nay công ty có hàng mẫu muốn gửi cho công ty thuê gia công nhưng không thanh toán, vậy công ty mở loại hình E52 với phương thức KHONG TT có được không !

  Xem trả lời

 • 20/01/2017
  NVL nhập sxxk có được phép đưa đi thuê gia công

  Công ty là Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chúng tôi dự định nhập khẩu nguyên vật liệu về sản xuất xuất khẩu. Vậy xin hỏi công ty chúng tôi có được phép thuê một công ty khác (FDI; EPE...) gia công nguyên vật liệu nói trên thành thành phẩm hoàn chỉnh cho chúng tôi sau đó chúng tôi trực tiếp nhận lại và xuất bán sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan hay không? Nếu không được thì chúng tôi mở tờ khai nhập theo loại hình nào để có thể thuê một bên khác gia công? nghĩa vụ thuế ra sao? sau khi sx và xuất khẩu thì chúng tôi có được hoàn thuế hay không?

  Xem trả lời

 • 13/01/2017
  Giao gia công cho DNCX

  Chúng tôi có thuê một doanh nghiệp KCN để gia công sản phẩm từ nguyên phụ liệu là tấm thép, phần nguyên liệu tấm thép này chúng tôi có nhập khẩu từ doanh nghiệp nội địa theo loại hình E15 & nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình E11 (Hàng này được nhập về KNQ, khi công ty cần nguyên liệu thì sẽ phát hành đơn hàng để lấy) . Nay công ty muốn chỉ định công ty khách hàng nội địa & khách hàng của KNQ giao hàng trực tiếp đến bên nhận gia công phần tấm thép này để tiết kiệm chi phí, không giao hàng vào công ty thì có được hay không ? Thủ tục Hải quan như thế nào ?

  Xem trả lời