Bảng giá tối thiểu các mặt hàng thuộc danh mục các nhóm mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu

Ban hành kèm theo Quyết định số 68/1998/QĐ/BTC ngày 01/7/1999

Của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nhóm 2: Đồ uống các loại

Tên hàng

Đơn vị tính

Giá tối thiểu (USD)

1.Nước trái cây, nước quả ép (Kể cả loại đã lên men nhưng nồng độ cồn dưới 5o),đóng trong các loại bao bì thưng phẩm (để bánlẻ):

 Lít

 0,8

2.Nước khoáng tự nhiên và nước tinh khiết (mineral water) đựng trong các loại bao bì:

Lít

0,50

3. Các loại nước ngọt có pha hưng liệu khác

Lít

0,70

4.Bia các loại:

Lít

0,80

5.Rượu vang, rượu mùi (đến dướo 40o) đã đóng trong bao bì thương phẩm để bán lẻ:

 

 

-Rượu vang SPY-WiNE Cooler từ 5o đến 7o

Lít

1,00

-Rượu vang Matues Rose 11,5o

Lít

3,50

-Rượu vang Le Mounant Côtes Marmandais 11,5o

Lít

2,00

-Rượu vang Mediteo wine vendepay 12o

Lít

2,00

-Rượu Kressmann wine tab 11o

Lít

1,50

-Rượu Bols Liquor 24o

Lít

2,50

-Rượu Campari Liquor 24o

Lít

2,50

-Rượu vang, rượu mùi khác:

 

 

+Loại có nồng độ đến 15o

Lít

2,50

+Loại trên 15o đến dưới 40o

Lít

3,50

6.Rượu mạnh (từ 40o trở lên) đã đóng trong bao bì thưng phẩm để bán lẻ:

 

 

6.1 Rược Remy Martin:

 

 

-Rượu Remy Martin VSOP

Lít

12,00

- Rượu Remy Martin de Club

Lít

24,00

- Rượu Remy Martin Napoleon

 

 

+Loại Regular

Lít

32,00

+Loại Extra Old

Lít

34,00

- Rượu Remy Martin XO Special

Lít

52,00

- Rượu Remy Martin Extra

Lít

72,00

- Rượu Remy Martin Extra Perfection

Lít

78,00

- Rượu Remy Martin Limoges:

 

 

+ Loại Blue

Lít

76,00

+Loại Gold

Lít

106,00

-Rượu Remy Martin Louis Xiii

Lít

290,00

- Rượu Brandy ST Remy Napoleon

Lít

4,00

- Rượu Remy Martin khác

Lít

28,00

6.2 Rượu Hennessy:

 

 

-Rượu Hennessy VSOP Litre

Lít

48,00

-Rượu Hennessy VSOP

Lít

13,00

-Rượu Hennessy XO

Lít

60,00

-Rượu Hennessy XO Litre

Lít

50,00

-Rượu Hennessy XO Mag

Lít

56,00

-Rượu Hennessy XO Mugnum

Lít

50,00

-Rượu Hennessy Paradis

Lít

208,00

-Rượu Hennessy khác

Lít

28,00

6.3 Rượu Martell

 

 

-Rượu Martell VS

Lít

10,00

-Rượu Martell Medaillon VSOP

Lít

13,00

-Rượu Martell Cordon Blue

Lít

40,00

-Rượu Martell Napoleon

Lít

40,00

-Rượu Martell XO Supreme

Lít

66,00

-Rượu Martell Extra

Lít

132,00

--Rượu Martell khác

Lít

20,00

6.4 Rượu Otard:

 

 

-Rượu Otard VSOP

Lít

12,00

-Rượu Otard Jade

Lít

12,00

-Rượu Otard Napoleon

Lít

23,50

-Rượu Otard XO

Lít

40,50

-Rượu Otard Extra

Lít

86,00

-Rượu Otard khác

Lít

20,00

6.5.Rượu Camus:

 

 

Rượu Camus VSOP

Lít

18,00

Rượu Camus Napoleon

Lít

42,00

Rượu Camus XO

Lít

65,00

Rượu Camus Extra

Lít

82,00

Rượu Camus khác

Lít

24,00

6.6 Rượu Scotch Whisky:

 

 

-Rượu Ballantine's Gold Seal, Special Reserve, 12 years old.

Lít

10,00

-Rượu Bell's 12 years old

Lít

9,50

-Rượu Dimple Scotch 15 years old.

Lít

10,50

-Rượu Dunhill Old Master

Lít

20,00

-Rượu Jonhnie Walker Black Label

Lít

10,00

-Rượu Jonhnie Walker Premier

Lít

33,00

-Rượu Jonhnie Walker Blue Label

Lít

49,00

-Rượu Jonhnie Walker Red Label

Lít

4,50

-Rượu Royal Salute 21 years old

Lít

41,00

-Rượu Chivas Regal 12 years old

Lít

9,50

-Rượu Robbie Dhu-Scotch Whisky

Lít

4,00

-Rượu Glenfiddish-Scotch Whisky

Lít

4,00

-Rượu Black Barrel-Scotch Whisky

Lít

4,00

-Rượu Balvenie-Scotch Whisky

Lít

4,00

-Rượu Whisky Scotch Label 5

Lít

4,00

-Rượu Whisky Scotch Grants

Lít

4,00

-Rượu Cluny Scotch Blended Whisky

Lít

4,00

-Rượu Spey Royal Scotch Whisky

Lít

2,00

-Rưu Clan Campbell Scotch Whisky

Lít

3,50

*Rượu Whisky Scotch khác

Lít

8,00

6.7.Rượu Whisky khác:

 

 

*Rượu Whisky Old Suntory

Lít

6,00

*Rượu Passport Whisky

Lít

5,00

*Rượu Supper Nikka Whisky

Lít

9,50

*Rượu Windsor Premier Whisky

Lít

4,00

*Rượu Clan McGregor

Lít

3,50

*Rượu Black Cat, Whisky

Lít

2,00

*Rượu Whisky Wild Turkey

Lít

4,50

*Rượu Jameson irish Whisky

Lít

4,00

*Loại khác

Lít

6,00

6.8.Rượu English Gin (rượu gin Anh):

 

 

-Rượu Gondon's Dry Gin

Lít

4,00

-Rượu Beefeater London Dry Gin

Lít

4,00

-Rượu Gilbey's Lon don Dry Gin

Lít

3,50

-Rượu Lichfield-Gin

Lít

3,00

*Rượu Gin khác

Lít

4,00

6.9.Rượu Rum:

 

 

-Rượu Havana Club Silver Dry

Lít

2,00

-Rượu Havana Club 3 Anos

Lít

3,00

-Rượu Havana Club Anejo Reserva

Lít

3,60

-Rượu Sang Thip

Lít

2,00

-Rượu Maekhong

Lít

2,00

-Rượu Rum khác

Lít

4,00

6.10.Rượu Vodka:

 

 

-Rượu Absolut Vodka

Lít

2,50

- Rượu Absolut Citron (citrus) Vodka

Lít

3,50

-Rượu Sminof Vodka Red

Lít

2,50

- Rượu Sminof Vodka Blue

Lít

2,00

- Rượu Vodka Nga sn xuất

Lít

1,50

- Rượu Vodka khác

Lít

2,50

6.11.Các loại rượu mạnh (từ 40o trở lên) khác:

Lít

4,00

7.Rượu Champagne (Sâm panh), rượu bọt các loại

 

 

-Rượu Krug Grande Cuvee

Lít

41,00

-Rượu Charles Heidsieck Brut

Lít

15,00

- Rượu Charles Heidsieck Rose

Lít

24,00

- Rượu Piper Heidsieck Brut

Lít

6,00

-Rượu Champagne, rượu bọt khác

Lít

2,00

8.Các loại rượu khác

Lít

3,00

*Rượu chưa đóng trong các loại bao bì thưng phẩm để bán lẻ được tính bằng 70% giá của rượu đã đóng trong các loại bao bì thưng phẩm để bán lẻ cùng loại.