82.13 - Kéo, kéo thợ may và các loại kéo tương tự và lưỡi của chúng.

 

Kéo được phân loại trong nhóm này gồm có 2 lưỡi chồng lên nhau đôi khi lưỡi có răng cưa, có khớp trên một đinh vít hoặc trên một chốt gần điểm giữa của kéo. Nói chung nhóm này chỉ bao gồm các loại kéo trong đó mỗi lưỡi kéo gắn một vòng xỏ ngón tay ở đầu cuối. Những lưỡi cắt này có thể một mảnh hoặc gồm những lưỡi cắt và tay cầm gắn với nhau.

Nhóm này cũng gồm có các loại kéo có khớp nối tại điểm nút và chỉ có một vòng xỏ ngón tay (được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp dệt).

Nhóm này bao gồm:

1- Các loại kéo bình thường sử dụng trong nhà hoặc văn phòng hoặc để may vá, với các lưỡi thẳng hoặc lưỡi cong.

2- Kéo sử dụng trong nghề nghiệp. Ví dụ: Kéo thợ may, kéo thợ cắt tóc và các loại kéo tỉa (Kể cả loại kéo có lỗ bấm), kéo thợ cắt tóc (Kể cả kéo tỉa móng), kéo dùng cho người bán vải, thợ da, người làm găng tay và người làm mũ.

3- Kéo cắt móng tay, kể cả những loại có mặt lưỡi cắt tạo thành cái giũa móng.

4- Kéo gấp nhỏ: Ví dụ kéo cỡ nhỏ bỏ túi và kéo thêu, kéo cắt hoa cắt nho, kéo cắt xì gà.

5- Các loại đặc iệt như kéo trang trí, kéo đôi (4 lưỡi) để cắt các xấp vải, kéo xén lông ngựa, kéo cắt móng ngựa, kéo cắt dây (với một lưỡi cắt lồi và một lưỡi cắt lõm) nhưng chúng cũng có các xỏ ngón tay vòng (ví dụ kéo để cắt hoa).

Nhóm này bao gồm các lưỡi kéo, có sẵn hoặc không.

 

Nhóm này không bao gồm:

a- Kéo cắt hàng rào, kéo cắt lông cừu... với các lưỡi không được gắn các vòng xỏ ngón tay kéo cắt dây và kéo tỉa cây một cán tương tự và các loại kéo (Kể cả kéo cắt gà vịt) thuộc nhóm 82.01.

b- Các loại kéo đặc biệt có hai tay cầm dùng cho người đóng móng ngựa để cắt móng động vật (nhóm 82.05).