Trang chủ

 
 

Giới thiệu Cục Hải quan ĐN

 

Văn bản mới

 
Thủ tục Hải quan (GSQL)
 
Hải quan điện tử
 
Thuế Hải quan
 

Xử phạt vi phạm hành chính

 

Văn bản Cục Hải quan ĐN

 

Văn bản Luật

 

Văn bản Chính phủ

 

Văn bản các Bộ, Ngành

 
Thời hiệu văn bản
 

Tra cứu biểu thuế

 
Tỷ giá hối đoái
 

Danh bạ điện thọai

 

Thông tin về WTO

 

Góp ý

 
 

Tìm kiếm với Google

Lượt truy cập

Free Website Counters
 
Đang truy cập

Liên kết website

 


Đường dây nóng chống buôn lậu và gian lận thương mại
0613.895.710
0618.878.070
0913.941.344
 

 

Trợ giúp
     

LUẬT HẢI QUAN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

 

- Luật Hải quan

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 57/2005/qh11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

     

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN LUẬT HẢI QUAN

 

STT

Tên Văn bản

Ngày

Nội dung

1

NĐ 98/2007/NĐ-CP

07/06/2007

Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

2

NĐ 97/2007/NĐ-CP

07/06/2007

Quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

3

NĐ 85/2007/NĐ-CP

25/05/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

4

NĐ 40/2007/NĐ-CP

16/03/2007

Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

5

NĐ 156/2005/NĐ-CP

15/12/2005

Sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng

6

NĐ 155/2005/NĐ-CP

15/12/2005

Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

7

NĐ 154/2005/NĐ-CP

15/12/2005

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

8

NĐ 149/2005/NĐ-CP

06/12/2005

Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

9

QĐ 149/2005/QĐ-TTg

20/06/2005

Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

10

NĐ 79/2005/NĐ-CP

16/06/2005

Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

11

NĐ 138/2004/NĐ-CP

17/06/2004

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

12

NĐ 06/2003/NĐ-CP

22/01/2003

Nghị định của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

13

NĐ 107/2002/NĐ-CP

23/12/2002

Nghị định của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phôi hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan

14

NĐ 96/2002/NĐ-CP

19/11/2002

Nghị định của chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

15

NĐ 66/2002/NĐ-CP

01/07/2002

Nghị định của chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế

Thông tư hướng dẫn Nghị định

STT

Tên Văn bản

Ngày

Nội dung

1

TT 62/2007/TT-BTC

14/06/2007

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

2

TT 61/2007/TT-BTC

14/06/2007

Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

3

TT 60/2007/TT-BTC

14/06/2007

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

4

TT 59/2007/TT-BTC

14/06/2007

Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

5

TT 113/2005/TT-BTC

15/12/2005

Hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

6

TT 112/2005/TT-BTC

15/12/2005

Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

7

TT 114/2005/TT-BTC

15/12/2005

Hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

8

TT 115/2005/TT-BTC

16/12/2005

Hướng dẫn thi hành nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật giá trị gia tăng

9

TT 14/2005/TT-BTC

16/02/2005

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004  của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

10

TTLT 58/TTLT-BVHTT-BTC

17/10/2003

Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định hướng dẫn

STT

Tên Văn bản

Ngày

Nội dung

1

QĐ 52/2007/QĐ-BTC

22/6/2007

Về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử

2

QĐ 2652/QĐ-BTC

21/12/2006

Ban hành Quy định tạm thời về thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh TNT đường bộ

3

QĐ 1635/QĐ-TCHQ

12/09/2006

Ban hành Qui trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ

4

QĐ 1582/QĐ-TCHQ

29/08/2006

Quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh,
quá cảnh, chuyển cảng

5

QĐ 980/QĐ-TCHQ

01/06/2006

Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của các quyết định số 927/QĐ-TCHQ,số 928/QĐ-TCHQ, số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan

6

QĐ 929/QĐ-TCHQ

25/05/2006

Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

7

QĐ 928/QĐ-TCHQ

25/05/2006

Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

8

QĐ 927/QĐ-TCHQ

25/05/2006

Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

9

QĐ 874/QĐ-TCHQ

15/05/2006

Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

10

QĐ 801/QĐ-TCHQ

03/05/2006

V/v: ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (có hiệu lực ngày 17/05/2006)

11

QĐ 640/QĐ-TCHQ

03/04/2006

Ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

12

QĐ 621/QĐ-TCHQ

29/03/2006

Về việc ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan và Quy trình kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

13

QĐ 1952/QĐ-TCHQ

19/12/2005

Về việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp

14

QÐ 50/2005/QÐ-BTC

19/07/2005

V/v ban hành Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

Chinese

 
 

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Hải quan - Địa chỉ: Số 9A - Đồng Khởi - Biên Hoà - Đồng Nai Điện thoại: 061.895710 - Fax: 061.895711
Số giấy phép: 277/GP-BVHTT, cấp ngày: 12/09/2006 - Email: customsdn@hcm.vnn.vn
® Ghi rõ nguồn "dncustoms" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.